Zondagse diensten in De Plaskerk
Elke zondag om 9.30 uur van april t/m half september en om 10.00 uur van half september t/m maart. In de dienst zingen en bidden wij en lezen samen uit de Bijbel. Er is een preek en wij houden collectes. Wij delen met elkaar wat er in de gemeente leeft en plaatsvindt. Natuurlijk  hebben wij oog voor de (acute) noden in de wereld; financieel dragen wij daar ook aan bij. Wij lezen uit De Bijbel in de Gewone Taal en zingen uit het Nieuwe Liedboek. Een organist begeleidt onze samenzang. De te zingen liederen worden op een scherm geprojecteerd. Voor de gasten ligt er een liedboek klaar.

Koffiedrinken na de dienst
Elke eerste zondag van de maand drinken wij na afloop van de dienst samen koffie en/of thee in het Annahuis. 

 Wekelijkse liturgie
Vóór elk weekend is de liturgie voor de zondagse dienst te vinden op de homepage.

Kindernevendienst/kinderoppas
Wanneer er voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar kindernevendienst is, staat dat op de site bij Erediensten aangegeven. Voor de jongste kinderen is er eventueel oppas in het Annahuis. De kinderen zijn daar vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst welkom.

Kind op schoot
Tekst nog nader in te vullen.

Liturgisch bloemschikken
De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor bijzondere diensten een passend bloemstuk op de tafel in het liturgisch centrum. Via het scherm in de kerk wordt ook uitleg gegeven.

Bloemengroet
Aan gemeenteleden, die in het ziekenhuis hebben gelegen en aan de 80-plussers van onze gemeente worden bij toerbeurt elke zondagmorgen door gemeenteleden boeketten bloemen thuis bezorgd. Ieder kan een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente Raalte. Ook niet-gemeenteleden kunnen voor een bloemengroet  in aanmerking komen. Bij het noemen van een naam wel graag een korte motivatie geven. Aanmelden kan via bloemengroet@pknraalte.nl. 

 Kerkdiensten via het Internet
De wekelijkse diensten in de Plaskerk zijn via het internet rechtstreeks te volgen . Opgenomen diensten kunnen later nog eens worden beluisterd.