Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur (moderamen), de ouderlingen (pastorale raad), de diakenen (College van Diakenen) en de ouderling-kerkrentmeesters (College van kerkrentmeesters). De kerkenraad vergadert als regel drie keer per jaar.

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de voorzitter kerkenraad, de scriba (secretaris), predikant, de assessor (plaatsvervangend voorzitter/secretaris), de voorzitter CvD en de voorzitter CvK en vergadert één keer per maand.

Ouderlingen

De gemeente kent geen wijkouderlingen meer. Er is een pastorale raad, waarin de ‘ouderling pastorale zaken’ samenwerkt met een aantal vrijwilligers om de pastorale zorg in de gemeente te organiseren en vorm te geven. Verder is er een ‘ouderling jeugd en jonge gezinnen’ en een ‘ouderling vieren (eredienst)

College van Diakenen

De diakenen zorgen tijdens de kerkdiensten voor de inzameling van de gaven en assisteren bij het uitdelen van brood en wijn bij Avondsmaaldiensten. De ingezamelde gelden worden verdeeld over lokale en landelijke doelen. Voor doelen veraf wordt nauw samengewerkt met het landelijke Kerk in Actie van de PKN.