College van kerkrentmeesters.

E-mail Kerkrentmeester@pknraalte.nl

Binnen de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters zijn twee belangrijke hoofdtaken te onderscheiden. Eén op het gebied van beheer en één op het gebied van beleid.

Vanuit het aandachtsgebied beheer, beheert het Cvk de stoffelijke zaken van de kerk m.b.t. bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. Zij draagt er zorg voor, dat het kerkgebouw en de andere gebouwen op een zodanige manier worden onderhouden, dat zij overeenkomstig hun bestemming gebruikt kunnen worden.

Daarnaast zorgt het Cvk voor de inning van de kerkelijke bijdragen. Omdat elk lid van onze kerkelijke gemeenschap er recht op heeft te weten waaruit de inkomsten en uitgaven jaarlijks bestaan, wordt er ieder jaar door het College van Kerkrentmeesters verantwoording afgelegd door middel van een informatiebrief ingesloten bij de actie Kerkbalans.

Ook op het gebied van beleid zijn er taken te verrichten. Het voeren van een goed personeelsbeleid ten behoeve van de vrijwilligers en betaalde krachten is van groot belang. Maar ook het algemene beleid zoals financiën, geldwerving, ledenadministratie, veiligheid en arbeidsomstandigheden heeft de continue aandacht van het CVK

bankrekening 35.45.00.112 ten name van: College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte

Boekhouding / administratie

Archief:Dhr. H.Nijkamp
Email: archivaris@pknraalte.nl