beleidsplan

Op 7 mei hebben we een druk bezochte gemeenteavond meegemaakt. Fantastisch dat zo veel mensen de moeite namen om, ondanks het mooie weer, met ons mee te denken over de toekomst van de kerk. Fijn dat zoveel mensen zich betrokken voelen!!
We zijn actief aan de slag gegaan met het uitwerken van de ideeën van de huiskamergesprekken. We hebben beelden ontwikkeld van de toekomst van onze kerk, mooie beelden. Het werd concreter toen we aan de slag gingen om de beelden om te zetten in tastbare activiteiten. Er is stevig gediscussieerd en verschillende activiteiten werden geboren.  Het bleek nog best lastig te zijn om ideeën om te zetten in activiteiten en daar ook een zo concreet mogelijk actieplan van de maken. Toch zijn er verschillende ideeën uit gerold, waar we een aantal duidelijke rode draden in hebben ontdekt. Deze rode draden gaan we uitwerken in beleidsvoornemens voor de komende jaren. Deze beleidsvoornemens zullen we presenteren aan de kerkenraad op 28 mei en vervolgens aan de gemeente tijdens een interactieve dienst op zondag 10 juni a.s. U bent allen van harte uitgenodigd!