Bezoek aanvragen
Wilt u graag bezoek ontvangen van de predikant? Zijn er dingen die u wilt bespreken of wilt u uw verhaal delen? Dat kan zeker! We zijn er voor u en komen graag bij u langs.

Dit kunt u aangeven via pastoraat@pknraalte.nl of bellen met het contactpunt Pastoraat (06) 27184443.

Ziekte/ziekenhuis
Wanneer u ziek bent en bezoek wilt van de  predikant dan kunt u dit doorgeven het contactpunt Pastoraat. Dit geldt ook bij ziekenhuisopnames. Deze kondigen we eventueel in overleg met u af in de zondagse dienst.

Geboorte
We delen als gemeente graag in de zorgen en in de vreugde van mensen. Laat het ons daarom weten wanneer jullie een kindje hebben gekregen. Stuur daarvoor een geboortekaartje naar het postadres van de kerk. De geboorte wordt dan ook afgekondigd en in de Wegwijzer vermeld.

Dopen
Wilt u uw kind laten dopen? U kunt dit doorgeven bij het contactpunt Pastoraat. De predikant neemt dan contact met u op. Voorafgaand aan elke doop vindt er een doopgesprek met de predikant.

Trouwen/Levensverbintenis
Wie in de kerk een zegen wil vragen over zijn/haar levensverbintenis wordt gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met  de predikant.

Overlijden
Bij overlijden kunt u of de uitvaartondernemer contact opnemen met het contactpunt Pastoraat.
We hebben als kerk woorden en rituelen tot onze beschikking, waarmee we een waardige afscheidsdienst kunnen vormgeven. Dit doen we altijd in overleg met de nabestaanden. De dienst kan gehouden worden in de kerk of in een andere ruimte, zoals aula van het crematorium. Als de overledene lid was van de Protestantse gemeente Raalte, wordt de naam in het gedachtenisboek van de kerk ingeschreven tijdens een zondagse viering, of tijdens de eventuele kerkelijke uitvaart. Familie van de overledene kan, in beide gevallen, aangeven om dit persoonlijk te willen doen.

Contactpunt Pastoraat
Telefoon: +31(0) 627184443
E-mail: pastoraat@pknraalte.nl