Plaskerk

Verbonden

Duif 15x11-72

met God

Elkaar 15x11-72

met elkaar

Natuur 15x11-72

met de wereld

Rommelmark

De in juni gehouden Rommelmarkt was als vanouds gezellig en wat zeker zo belangrijk is heeft een mooi resultaat opgebracht: bijna 300 Euro meer dan de opbrengst in 2019. De commissie is niet stil gaan zitten en roept op nu al weer spullen aan te melden voor het volgende jaar. Even bellen met Koop Geerts tel. 356492 of met Jan Haverslag tel. 351958 en zij zorgen dat de spullen bij je worden opgehaald.

We mogen weer open!
 iedereen is weer van harte welkom!

In de kerk wordt voorlopig nog niet gecollecteerd (u kunt dus per bank blijven overmaken) en ook het handen schudden laten we nog achterwege. Ook geldt nog steeds dat u bij klachten thuis blijft.
Laten we ondanks al deze versoepelingen, er rekening mee houden dat sommigen misschien liever toch nog wat afstand willen houden.

Collecten na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op
het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12  van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Lees meer