Plaskerk

Verbonden

Duif 15x11-72

met God

Elkaar 15x11-72

met elkaar

Natuur 15x11-72

met de wereld

Beste allemaal, 

Een maatschappij zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Ook in de gemeente Raalte zijn er gelukkig heel veel sociaal en maatschappelijk betrokken mensen die zich inzetten als vrijwilliger.

Hier zijn we heel dankbaar voor en daarom organiseert het Vrijwilligerspunt Raalte ook dit jaar weer de Dankzij Vrijwilligers. Een middag om alle vrijwilligers, van jong tot oud, in de gemeente Raalte in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun enorme inzet!  Lees Meer

Collecten na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op
het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12  van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Lees meer

Bazar Kameroen

Na 40 jaar kwam er op 3 september een einde aan de jaarlijkse bazar voor Kameroen. Volgens de organisatie een dag waar je van de ene verrassing in de andere viel. Met een gezellige en prettige sfeer en wat ook heel belangrijk is een mooie opbrengst van € 1021.

Lees meer

We mogen weer open!
 iedereen is weer van harte welkom!

In de kerk wordt voorlopig nog niet gecollecteerd (u kunt dus per bank blijven overmaken) en ook het handen schudden laten we nog achterwege. Ook geldt nog steeds dat u bij klachten thuis blijft.
Laten we ondanks al deze versoepelingen, er rekening mee houden dat sommigen misschien liever toch nog wat afstand willen houden.