Plaskerk

Verbonden

Duif 15x11-72

met God

Elkaar 15x11-72

met elkaar

Natuur 15x11-72

met de wereld

Collecten na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op
het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12  van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Lees meer

link naar de paasroute

annahuis 

De verbouwing van het Annahuis is klaar. Het resultaat mag er wezen: een prachtige uitbreiding van de grote zaal, maar het geheel is ook verduurzaamd. Het Annahuis is klaar voor de toekomst en mag nu een ontmoetings- en verbindingscentrum voor alle inwoners van de gemeente Raalte worden genoemd.             lees meer