Plaskerk

Verbonden

Duif 15x11-72

met God

Elkaar 15x11-72

met elkaar

Natuur 15x11-72

met de wereld

Collecten na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op
het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12  van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Lees meer

We mogen weer open!
 iedereen is weer van harte welkom!

In de kerk wordt voorlopig nog niet gecollecteerd (u kunt dus per bank blijven overmaken) en ook het handen schudden laten we nog achterwege. Ook geldt nog steeds dat u bij klachten thuis blijft.
Laten we ondanks al deze versoepelingen, er rekening mee houden dat sommigen misschien liever toch nog wat afstand willen houden.