Elke zondagmorgen treffen wij elkaar in de kerk. Jong en oud, gemeenteleden en gasten. Ieder is van harte welkom. In de dienst zingen wij samen, wij bidden samen, wij lezen uit de Bijbel, er is een preek en wij houden collectes. Wij delen met elkaar wat er in de gemeente leeft en plaatsvindt, zoals ziekte, overlijden, geboorte, doop en huwelijken, maar ook de doordeweekse activiteiten. Het dankgebed en voorbeden nemen een vaste plaats in en uiteraard hebben wij oog voor de (acute) noden in de wereld; financieel dragen wij daar ook aan bij. Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek en worden daarbij begeleid door een organist. Op een beperkt aantal zondagen is er kindernevendienst en/of -oppas. Hoe dat geregeld is vindt u onder het hoofdstukje ‘Nevendienst’ Elke eerste zondag van de maand drinken wij na afloop van de dienst samen koffie en thee in het Annahuis. Wilt u een dienst meemaken? U bent van harte welkom! Aanvang: april t/m half september: 09.30 uur, half september t/m maart: 10.00 uur.

Door de week
Wij organiseren diverse activiteiten en bijeenkomsten voor jong en oud. Wij ontmoeten elkaar, delen onze verhalen, leren van elkaar en doen dingen samen. Voor meer informatie zie de agenda en het programma APP van de werkgroep Activiteiten.
Op de hoogte blijven?
Dat kan via de website: www.pknraalte.nl. Elke maand verschijnt ons kerkblad De Wegwijzer. Naast informatie over de diensten treft u daar allerlei nieuws uit onze gemeente aan. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Opgeven bij de heer J.Brinkhuis, p/a kerkelijk bureau, de Plas 8, 8102 CS Raalte, tel. (0572) 354225 of e-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl. Ook sturen wij geregeld per e-mail een gratis nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor hieronder aanmelden.