Wat doen wij

Naast onze zondagse kerkdiensten hebben wij een activiteitenprogramma, meestal op doordeweekse dagen. De Werkgroep Activiteiten verzorgt elk jaar een programma met diverse activiteiten. Zie agenda en/of het huidige activiteitenprogramma.
Bloemengroet
Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen soms een bloemengroet vanuit de kerk. Elke zondag worden er drie boeketten bezorgd. Iedereen kan een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente Raalte. Ook niet-gemeenteleden kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bij het noemen van een naam wel graag een korte motivatie geven. Aanmelden kan via bloemengroet@pknraalte.nl. 
Gesprekskringen
Binnen onze gemeente zijn twee gesprekskringen actief. Veelal zijn dit gemeenteleden, die nadat zij belijdenis van hun geloof hebben gedaan, samen verder zijn gegaan als gespreksgroep.
Liturgisch bloemschikken
De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor bijzondere diensten een passend bloemstuk op de tafel in het liturgisch centrum.