Wat doen wij

Naast onze zondagse kerkdiensten hebben wij een activiteitenprogramma, meestal op doordeweekse dagen. De Werkgroep Activiteiten verzorgt elk jaar een programma met diverse activiteiten. Zie agenda en/of het huidige activiteitenprogramma.

Bloemengroet
Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen soms een bloemengroet vanuit de kerk. Elke zondag worden er drie boeketten bezorgd. Iedereen kan een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente Raalte. Ook niet-gemeenteleden kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bij het noemen van een naam wel graag een korte motivatie geven. Aanmelden kan via bloemengroet@pknraalte.nl. 

Gespreksgroepen
We komen ongeveer eens in de 4 à 6 weken samen bij een van de deelnemers thuis. We spreken dan over ons persoonlijk geloof aan de hand van een bijbeltekst, een gedicht of een ervaring uit het dagelijks leven. We vormen zo hechte groepen waarin iedereen zich thuis mag voelen.

Wil je een keer meepraten of luisteren, je bent van harte welkom!

Contactpersonen:
Astrid Hommes (tel.: 361326 / e-mail: gerard-astrid@ziggo.nl).
Karin Beens (tel.: 360414 / e-mail: hans.beens@kpnmail.nl).

Liturgisch bloemschikken
De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor bijzondere diensten een passend bloemstuk op de tafel in het liturgisch centrum.