Wat doen wij

Naast onze zondagse kerkdiensten hebben wij een activiteitenprogramma, meestal op doordeweekse dagen. De Werkgroep Activiteiten verzorgt elk jaar een programma met diverse activiteiten. Zie agenda en/of het huidige activiteitenprogramma.
Bloemengroet
Aan gemeenteleden, die in het ziekenhuis hebben gelegen en aan de oudere leden van onze gemeente worden bij toerbeurt elke zondagmorgen door gemeenteleden boeketten bloemen thuis bezorgd.
Iedereen kan een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente Raalte. Ook niet-gemeenteleden kunnen daarvoor in aanmerking komen. Bij het noemen van een naam wel graag een korte motivatie geven. Aanmelden kan via bloemengroet@pknraalte.nl. 
Gesprekskringen
Binnen onze gemeente zijn twee gesprekskringen actief. Veelal zijn dit gemeenteleden, die nadat zij belijdenis van hun geloof hebben gedaan, samen verder zijn gegaan als gespreksgroep.
Liturgisch bloemschikken
De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor bijzondere diensten een passend bloemstuk op de tafel in het liturgisch centrum.
Cantorij
Onze kerk heeft sinds 1975 een cantorij. De cantorij bestaat momenteel uit 26 leden en wordt vanaf 2009 geleid door mevr. Janny van der Sande uit Mariënheem. De cantorij begeleidt de gemeentezang bij bijzondere diensten, zoals Avondmaalsvieringen. Verder bij het instuderen van het z.g. Lied van de maand. De cantorij repeteert wekelijks op de donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in de Plaskerk. Gedurende de periode medio juni tot begin september wordt er niet gerepeteerd.