Het interieur van de Plaskerk

zichtvanafkoor
Zicht van af het koor
overzicht van boven
Overzicht van boven
inter090
Overzicht Banken
inter91
Zij aanzicht Bank Schoonheten
inter093
Zitplaatsen stoelen

Dat de Plaskerk in haar oorsprong als R.K. kerk is gebouwd, blijkt uit het volgende:

nisEen zandstenen sacramentenhuisje of kastje, ook wel tabernakel genoemd, met gebeeldhouwde omlijsting van plm. 1500, in het koor van de kerk.
Bij een verbouwing van de kerk omstreeks 1980 kwam dit kastje bij toeval te voorschijn.
Zoals men duidelijk kon zien, was sinds de bouw van de kerk het kastje nimmermeer open geweest.
In dat kastje lag een bot van een menselijk skelet, volgens een dokter, een schenkelbot van een mensenbeen van het vrouwelijk geslacht.
Men vermoedt, dat het een relikwie was uit een vroegere kerk, die vermoedelijk ergens in Raalte heeft gestaan. Eén der notoabelen van Raalte heeft het menselijk bot tegen een kleine vergoeding aan de vinder, overgenomen en het op de R.K. begraafplaats begraven.

 

De kruiswegstatie:

nissenDe kruiswegstatie ontstond in de 15e en 16e eeuw onder invloed van de Jerusalemvaarders en door de bemoeienissen van de Franciscanen, die van oudsher de bewakers van de Heilige Plaatsen waren.
Het aantal van de staties, ook wel “vallen” of “voetvallen” genoemd, varieert aanvankelijk sterk. Voor de achttiende eeuw waren dat er meestal zeven.
Na de achttiende eeuw werd een kruisweg van veertien staties gemeengoed in de devotie en de kunst, hoewel vroege voorbeelden daarvan ook wel voorkomen.
In deze kerk telt men in het koor en het schip tezamen tien “nissen”.
De “nissen” in het schip hebben evenwel een andere “afgeschuinde kant” dan de “nissen” in het koor, hetgeen er op zou kunnen duiden, dat zij zijn aangebracht na het gereedkomen van de “nissen” in het koor en aanvankelijk niet tot het aantal hebben behoord. Er mag daarom met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat zich in het koor van de kerk, een kruisweg van zeven staties bevindt.

 

Kleine “nis”:

KeinenisDe kleine “nis” in de muur tussen de preekstoel en de zogeheten “gerfkamer” is duidelijk de plaats geweest waar gedurende het Rooms Katholieke gebruikstijdvak, een wijwatervat stond opgesteld. De priester placht immers vanuit de “gerfkamer” (kleedplaats voor priesters) het koor van de kerk binnen te gaan, waardoor de opstelling van een wijwatervat bij de deur naar de “gerfkamer” een vereiste was, om zich bij het betreden van de kerk met wijwater te kunnen besprenkelen.

 

 


Gewelfschilderingen:

fresco0068Een aantal gewelfschilderingen in fraaie details en sluitsten met afbeeldingen van heiligen en/of attributen.
Van deze gewelfbeschrijvingen zal onder “fresco’s” een beschrijving worden gegeven, alhoewel de de betekenis slechts bij benadering is aan te geven.

 

 

  

 

De Preekstoel:

KanselDe eiken preekstoel dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw, die volgens gegevens is gebouwd door Adam Straus, die tevens de fraaie preekstoel in de Grote Kerk op de Markt te Zwolle vervaardigde.

 

 

 

 

 

 

Een koperen lessenaar en een zandloper uit de tweede helft van de 17e eeuw

Lessenaar zandloper

 

bijbel

Staten bijbel op de preekstoel, van deze bijbel is de herkomst niet bekend.

 

 

 

 

 

 

 

orgelHet orgel:

Het Kleuker orgel, is geplaatst in 1975 na de restauratie van de kerk. Dit is een Duits orgel, gebouwd door de firma D. Kleuker, gevestigd in Brackwedde bij Bielefeld. Het orgel is opgebouwd op een bestaande galerij die rust op houten Toscaanse zuilen. Toscane was vroeger een groothertogdom in Midden Italie. In 1860 is het opgegaan in het toenmalige Koninkrijk Italie. De hoofdstad van Toscane was Florence

 

 

 

 

 

grgaderobeGaderobe ontmoetingsruimte

 

A:schoonheten B:relaer C:velner

Herenbanken:
A: De herenbank dateert van ongeveer 1700, deze is met snijwerk versierd. Deze bank is afkomstig van de Havezathe Schoonheeten. Deze Havezathe wordt thans bewoont door de familie Bentinck. Deze bank staat naast de kansel

B:Tegenover de kansel staat de bank van de Havezathe “t Relaer”. De herenbank dateert van ongeveer 1700, deze is met snijwerk versierd. Deze Havezathe wordt thans bewoond de familie van Welderen, Baron Rengers.

C: Naast de herenbank van ’t Relaer staat de bank die afkomstig is van de nu niet meer bestaande Havezathe “Vellener”.

 

vastbankEiken Banken:

Eiken banken uit het begin van de 17e eeuw, staande in het schip van de kerk.

 

 

 

 

 

 

KroonluchterKroonluchters:

Er hangen 6 kroonluchters, deze zijn geschonken door Mevr. M.W.E. van Welderen, Baronesse Rengers, geboren Baronesse van Pallandt, toentertijd woonachtig op de Havezathe “t Relaer” .
Elke kroonluchter is voorzien van een gegraveerde bijbeltekst.
Naast de bijbebeltekst is de volgende gravering aangebracht: Ïn naam van mijn geliefde echtgenoot A. van Welderen, Baron Rengers, pres. kerkvoogd aangeboden aan de N.H. kerk te Raalte door zijn wed. pres kerkvoogd. Relaer 26 – 11 – 1950.

 

 

avondmaalAvondsmaaltafel:

Bij de ingang onder de toren staat een massief eiken avondmaalstafel, geschonken door de Erven Hartkamp, wonende op de boerderij Brinkman”.

 

 

 

 

 

 Liturgisch centrum

litur
Litur
tafel
Tafel
grdoopvont
Doopvont
Lessenaar
Lessenaar
Paaskaars
Paaskaars

 

 

De Gerfkamer

De deur die zich naast de preekstoel in het koor van de kerk bevindt, geeft toegang tot de aan de kerk gebouwde ruimte “de Gerfkamer”.
Ook deze naam duidt op de Rooms Katholieke oorsprong van deze kerk.
Wat betekent het woord “Gerfkamer”?
Dit woord is afgeleid van het oud-nederlandse werkwoord “Gerven” of “Gerwen” wat “zich gereedmaken betekent”.
De gerfkamer is dus de ruimte waar de priester zich kleedt en klaar maakte voor de bediening van de mis en de ruimte waar de geheiligde voorwerpen zich bevonden.
In feite werd deze ruimte ook vaak sacristie genoemd, hoewel bij de laatste woord de nadruk lag op de geheiligde zaken.
Overigens kwam het woord “Gerfkamer” meestentijds voor in onze oostelijke provincies, Overijssel en Gelderland.
Bij de hervormden, vooral in de provincie Overijssel en Gelderland, heet de aan de kerk gebouwde ruimte, die meestal als vergaderruimte wordt gebruikt, de consistorie.