Wat geloven wij

We zijn een gemeente van en voor mensen die zoeken naar God en die vanuit dat verlangen proberen te leven.
De gemeente wordt gevormd door een verscheidenheid aan mensen: jong en oud, man en vrouw. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen en verschillende karakters. We delen het verlangen God te zoeken en van daaruit er te zijn voor elkaar en voor het dorp.
“Samen maken we de kerk”, zeggen we in Raalte.  Samen dragen we de zorg en aandacht voor elkaar.
We komen bij elkaar en delen ons leven in de diensten op zondag waar we zingen, bidden en inspiratie opdoen.
Op dagen door de week zoeken we elkaar op. Thuis of bij verschillende activiteiten om elkaar te ontmoeten, samen wat te doen of om te leren. Over bijvoorbeeld wie God is, over de verschillende verhalen in de bijbel of over wat we kunnen betekenen voor elkaar. We drinken samen koffie, we eten samen, we delen het leven.

Door één van de ouderlingen uitgesproken woorden bij het afscheid op 16 september 2018:

Lieve mensen, Het voelt goed om hier op dit moment wat aan jullie te mogen vertellen over het ambt, dat we vandaag neer leggen. Ik mag voor iedereen, die vandaag afscheid neemt, spreken en zeggen dat de periode, voor de één wat langer dan voor de ander, een bijzondere periode is geweest.

Toen we begonnen zei een aantal mensen veel sterkte! Natuurlijk waren er soms moeilijke, maar er waren ook veel mooie momenten. Graag wil ik u hier iets over vertellen.

Vertrouwen, wat voelde het goed dat jullie en de mensen die we bezochten ons vertrouwden, ons deelgenoot maakten van de dingen in hun leven. Als je iemand dingen gaat toevertrouwen, geef je iets van jezelf. Je deelt iets en weet dat hier op een goede manier mee wordt omgegaan. Het mooie was dat het niet een éénrichting gesprek was. Veel van de mensen waar wij kwamen waren ook belangstellend naar ons leven. Hier door krijg je een band met elkaar die blijvend is. Bij het ambt is echt luisteren belangrijk, de ander accepteren zoals hij/zij denkt en op deze manier met elkaar van gedachten wisselen. We hoeven geen oordeel te hebben, iedereen mag zijn wie hij/zij is.

Door de dingen die we voor u, hebben mogen doen is ons leven verrijkt. Het is fijn als mensen zich durven open te stellen voor andere mensen. Hier in Salland is dat niet altijd even gemakkelijk, maar wij hebben gemerkt dat het vertrouwen groeit door de jaren heen en dat wij daardoor ook zelf zijn gegroeid. Het ging niet altijd zoals we hoopten. Ondanks dat we ons best deden kwam het soms niet over zo als wij het bedoelden. We zijn allemaal mensen met onze eigen menselijkheid en onze eigen karakters. Toch hebben we het als heel bijzonder ervaren dat God ons mensen, zo aan elkaar kan verbinden. Voor ieder van ons geld, dat we de contacten, die we hebben gekregen nooit hadden gehad als we niet door God aan elkaar verbonden waren.

Het ambt heeft ons dus veel gebracht: De dialoog, vertrouwen, groei, verrijking, verbondenheid en dankbaarheid. En we hopen natuurlijk dat u het ook als positief heeft ervaren dat we er voor u konden zijn.

Wij zijn God dankbaar voor wat we voor de gemeente en voor u hebben mogen betekenen. En al worden we nu uit het ambt ontslagen, we blijven gelukkig door God aan elkaar verbonden. Laten we de liefde van God samen blijven uitdelen!

Amen!

Link naar:
www.ikzoekgod.nl
www.pkn.nl