Wat geloven wij

We zijn een gemeente van en voor mensen die zoeken naar God en die vanuit dat verlangen proberen te leven.
De gemeente wordt gevormd door een verscheidenheid aan mensen: jong en oud, man en vrouw. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen en verschillende karakters. We delen het verlangen God te zoeken en van daaruit er te zijn voor elkaar en voor het dorp.
“Samen maken we de kerk”, zeggen we in Raalte.  Samen dragen we de zorg en aandacht voor elkaar.
We komen bij elkaar en delen ons leven in de diensten op zondag waar we zingen, bidden en inspiratie opdoen.
Op dagen door de week zoeken we elkaar op. Thuis of bij verschillende activiteiten om elkaar te ontmoeten, samen wat te doen of om te leren. Over bijvoorbeeld wie God is, over de verschillende verhalen in de bijbel of over wat we kunnen betekenen voor elkaar. We drinken samen koffie, we eten samen, we delen het leven.