Plaskerk in 3D

Klik op de link Plasker in 3D en bekijk de kerk in een 3d presentatie