Torenuurwerk

Torenuurwerk

Restauratie torenuurwerk-installatie en torenkruis met haan en windwijzer.

De in 2007 uitgevoerde restauratie bestond uit het vernieuwen van de 4 wijzerplaten met wijzers, de restauratie en het onderhoud van de gehele torenuurwerk-installatie waaronder het in 1871 door de Fa Braakman uit Brummen gemaakte monumentale torenuurwerk en het herstel en conservering van het torenkruis, de torenhaan met bol en de windwijzer op het koor.

Op 5 september 2007 is als afronding van de restauratiewerkzaamheden door de heren T. Daelmans en S. Martens van Toine Daelmans Klokken en Uurwerken te Helmond en de heer G. Wijnhout namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Raalte de haan teruggeplaatst op de toren van de Plaskerk.

De restauratie is uitgevoerd onder begeleiding van de heer J. Kuipers van het Adviesbureau voor Luidklokken en Uurwerken te Steenwijk.