Wat is Klein Salland?

Klein Salland is het samenwerkingsverband van de vier Sallandse PG gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe. Deze gemeenten werken op meer terreinen samen en hebben als doel voor de samenwerking geformuleerd dat er ook op langere termijn in de vier dorpen een christelijke geloofsgemeenschap actief zal zijn. Voor informatie over de andere drie kerken verwijzen we naar de websites: www.pkn-olst.nl, wesepe.protestantsekerk.net, www.pknwijhe.nl

Besluit om de samenwerking binnen Klein Salland te formaliseren.

Op 3 maart hebben de vier kerkenraden in een gezamenlijke vergadering besloten om de samenwerking formeel te maken met een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst zal tijdens de pinksterdienst worden ondertekend.

Onderstaand de samenwerkingsovereenkomst , compleet met bijlagen waarin onder meer de verantwoordelijkheden van het Breed Overleg zijn benoemd