‘Vrienden van de Plaskerk’

Onze gemeente kent naast leden ook een aantal ‘vrienden’. Dat zijn mensen die geen lid zijn, maar wel bij de kerk betrokken zijn en soms zijn ze ook kerkelijk actief. Dat is fijn!

In veel gevallen is hun partner wel lid van onze kerk. ‘Vriend’ zijn is een nog redelijk nieuwe term uit de kerkorde.

Deze vriendschap kan voor betrokkenen belangrijk zijn. Als bijvoorbeeld de partner die lid is, overlijdt, verhuist of zich laat uitschrijven dan blijft de ‘achterblijver’, (die geen lid is) in de ledenregistratie staan omdat hij of zij ‘vriend’ is. Iemand verdwijnt op deze manier niet uit het zicht van de kerk en hij/zij ontvangt nog gewoon uitnodigingen voor kerkelijke activiteiten b.v. het koffiedrinken of verjaardagsvieringen. We sturen namelijk uitnodigingen op basis van de gegevens uit de ledenregistratie.

Iemand kan zich natuurlijk op elk moment laten registreren als vriend, dus ook nadat zijn of haar partner overleden is of misschien door scheiding vertrokken is.

Dus omzien naar elkaar is in voorkomende gevallen ook elkaar te vertellen over deze vorm van vriendschap.

Als er geen sprake is van een partner die lid is, dan worden vrienden ook uitgenodigd om mee te doen met speciale collecten, zoals b.v de Solidariteitskas, de Eindejaarscollecten en met de actie Kerkbalans.

Wil je weten wat vrienden volgens de ‘Plaatselijke Regeling’ voor de kerk mogen doen?

Klik dan hier. https://www.pknraalte.nl/wp-content/uploads/Filmpje-Plaatselijke-Regeling-aug-2021.mp4

[Verwijzing naar pag. 11 en pag. 3 van de Plaatselijke Regeling.] 

Wil je meer weten over leden, gastleden en vrienden klik dan hier; je komt dan op de site van de landelijke PKN:

https://protestantsekerk.nl/verdieping/leden-gastleden-en-vrienden-wie-horen-erbij-en-wie-niet/ 

En overigens: Hoe dan ook, je bent altijd van harte welkom!