De Plaatselijke Regeling

Dit ‘huishoudboekje’ van onze gemeente moet worden aangepast. Daarover is in het verleden al eens eerder melding gemaakt. Corona heeft dit proces vertraagd.
Om u als gemeente(lid) over de veranderingen ‘te horen’ zoals de kerkorde voorschrijft, heeft René Vugteveen namens de kerkenraad daarvoor een filmpje gemaakt die u via de website kunt bekijken, met de uitnodiging om op de voorgestelde veranderingen te reageren. Mocht u niet over internet beschikken, neem dan contact met René op.
Eventuele reacties op de veranderingen graag voor 1 oktober.