Wekelijkse Liturgie

Orde van dienst voor zondag 24 november 2019, Plaskerk te Raalte, 10.00 uur.
Voorganger: Ds. Chienus Schokker, Gorssel
Ouderling: mw. Enna Wijnhout
Lector: mw. Hanneke Vrieling
Organist: dhr. K. Bos


DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Stilte
Intochtspsalm: psalm 98: 1 en 2 (staande)

Bemoediging:

V: Onze verwachting is van de Heer,
A: die de aarde heeft toevertrouwd aan ons mensen en
ons mensen aan elkaar;
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat
het werk dat Zijn hand met ons mensen en met deze wereld begonnen is.

Drempelgebed:

V: God, Uw Naam leeft onder ons, zonder dat wij die noemen kunnen.
Wij zijn in Uw hand, zonder dat wij dat voelen.
Wij zien naar U op, zonder het te weten.
A: Kom bij ons staan, gevoelig als een mens die weet wat ons bezielt,
hoorbaar als een goed woord, dit uur en al de dagen dat wij leven. AMEN

Zingen ter voorbereiding op het Kyriëgbed: lied 601

Het Kyriëgebed, eindigend:
V: Daarom roepen wij U aan:
A: Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons.

Het Glorialied:
Psalm 98: 3 en 4

DIENST VAN DE SCHRIFT

Groet:
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE Heer zal u bewaren

Gebed bij het openen van de Schriften

Lezing Oude Testament: psalm 90
Zingen: lied 90-A
Lezing Nieuwe Testament: Openbaring 21: 1-6
Zingen: lied 747: 1, 2 en 8

Preek
Zingen: lied 726: 1, 2 en 6

DIENST VAN HET ANTWOORD

Pastorale mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbeden- stil gebed- het Onze Vader (tekst lied 369-D)

Inzameling der gaven

Slotlied: lied 919: 1 en 4

Zegen: beantwoord met gezongen AMEN