Wekelijkse orde van dienst

Liturgie 26 Maart 2023       Aanvang: 10:00 uur

Predikant:       Ds. Richard Slaar
Ouderling:      Berend Bold
Lector:             Mariëlle Schrijver
Organist:        Gerhard van Toly

                                      6e zondag van de paasroute

* Welkom en mededelingen

* NLB 98: 3 (“Laat heel de aard’ een loflied wezen”)

* Bemoediging en Groet

* Drempelgebed

* Freedom zingt: “Somebody loves me”

* Uitleg bloemschikking

* NLB 555 (“Zing en dans”)

* Lezing: Mat. 21: 1-9 (uit de NBV21)

* Inleiding op Palmpasen – “Hosja Nah”

* Freedom zingt: “Hij leeft in jou”

* Lezing: Mat. 21: 10-13 (uit de NBV21)

* Inleiding op Palmpasen – “bommen en bevingen”

* Freedom zingt: “Awesome God”

* Lezing: Mat. 21: 14-16 (uit de NBV21)

* Inleiding op Palmpasen – “lammen en kreupelen”

* Freedom zingt: “Hosannah” (Soweto-versie)

* Inleiding op Palmpasen – “mantels en takken”

* NLB 636: 3 (in twee coupletten op mel. NLB 310)

* Pastorale mededelingen

* Gebeden – afgesloten met Onze Vader

* Intocht kinderen

* Lied: Hosannah (Elly en Rikkert)

* NLB 556: 1, 5

* Zegen

* Freedom zingt: “Standing in the need of prayer”