«

»

wekelijkse-Liturgie

Orde van dienst

voor de dienst waarin we afscheid nemen

van ds. Karolien Zwerver

18 augustus 2019

11:00 uur in de Plaskerk te Raalte

Voorganger: ds. Karolien Zwerver

Organist: Klaas Bos en Gerhard van Toly

Ouderling: Egbert Gritter

Lector: Mieny Tuten

 


Welkom en mededelingen

Aanvangslied: lied 150a vers 1 en 2

Moment stilte

Bemoediging

Zingen: lied 150a vers 4

Inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Lied 939 vers 1 en 3

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: Lucas 9, 1-9 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

Zingen: lied 422 vers 1 en 3

Overdenking

Zingen: Lied 58 uit “Zingende Gezegend”

Melodie: lied 969

Gezegend is de mens, die leeft

op adem van de Geest

die in zijn woord en daad verweeft

wat men in dromen leest.

Gezegend is het woord dat gaat

als bode van het licht

en lichter leven zaait,

als zaad wat zich op goedheid richt.

Gezegend is de daad, die heelt

wat wond is, of wat breekt.

Die in barmhartigheid verbeeldt

wat vanuit harten spreekt.

Gezegend is het levensspoor,

dat naar de toekomst wijst.

Gods Geest gaat daarin mensen voor,

wáár liefde zich bewijst.

Pastorale mededelingen

Rondom afscheid

Zingen: Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan’

tekst: Sytze de Vries Melodie “Ik bouw op U”

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Dank en voorbede, Onze Vader

Collecte

Slotlied: Ga dan op weg

Tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden

melodie lied 868

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,

ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de geest,

die je van angst zal bevrijden.

2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.

Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.

Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan

en overschrijd je je grenzen.

Zending en zegen, beantwoord met:

3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Houd op het licht, altijd je ogen gericht.

Dat zal je kracht zijn voor morgen.

 

 

 

 

———————————————————————————————————-