«

Liturgie Paasmorgen 9 uur

Liturgie zondag 28 april 2019 in de Plaskerk, aanvang 09.30 uur

2e zondag van Pasen

Predikant: ds. Henriëtte de Graaf
Organist: Klaas Bos
Ouderling: Egbert Gritter
Lector: Mieny Tuten

Wij komen samen
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 81 : 1,4
Stilte, bemoediging en groet
Lied 645 : 2,5
Gebed om ontferming
Lied 289

Wij luisteren naar het woord
Inleiding : de vaas
Lied 642 : 1,4,5,6
Schriftlezing: Lukas 24 : 13-35
Lied 642 : 2,7,8
Uitleg en verkondiging
Lied 646

Wij danken, bidden en delen
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied 978 : 3,4
Zegen ( 3x amen)
Na Koningsdag: ld. 708 : 1,6

VAN HARTE WELKOM!