Wekelijkse Liturgie

U kunt deze dienst online volgen met beeldverbinding. U kunt inloggen via de website.

Liturgie zondag 17 januari 2021, 10:00 uur Plaskerk

Voorganger: ds. J.Muntendam
Ouderling van dienst: Berend Bolt
Organist: Gerhard van Toly


Orgelspel.
Welkom en mededelingen – ouderling.

Votum en groet / gebed om ontferming.
Zingen: Lied 213 : 1, 2.

Gebed van de zondag.

Schriftlezing – ouderling.
Uit de profetie van Jesaja: Jesaja 62 : 1 – 7 .
En uit het Evangelie van Johannes: Johannes 2 : 1 – 11.

Zingen: Lied 527 : 1, 2, 3, 5.

Overdenking.
Zingen: Lied 650 : 1 – 4.

Pastorale mededelingen – ouderling.

Wij steken een kaars aan in deze coronatijd. – ouderling.
Op de avondmaalstafel staat een kleine kaars die aangestoken wordt aan de paaskaars voor ieder die op welke wijze dan ook getroffen is door de crisis.

Dankzegging en voorbeden.
na stil gebed bidden wij samen het Onze Vader.

Slotlied: Lied 362.

Wegzending en Zegen.