Liturgie voor de doopdienst van zondag 19 September 2021,
aanvang 9.30 uur.

Voorganger: Richard Slaar
Ouderling van dienst: Astrid Hommes
Lector: Klaas Witteveen
Organist: Gerhald Toly 
m.m.v. Mariëlle en André Booyink

* Orgelspel vóór de dienst

* Welkom en Mededelingen

* Lied: “The sun comes up” (10000 redenen – in het Engels)

(zonder het couplet van het einde [on that day when my strength is failing])

* Bemoediging en Groet

* Drempelgebed

* Lied: “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

* Gebed van de zondag

* Inleiding op de lezing

* Lezing: Mar. 9: 30-37

* Lied: “Come let us sing”

* Overdenking

* Lied: “Make you feel my love”

* Pastorale mededelingen en aansteken kaars

* Lied: “Bless the Lord my soul” (afgewisseld met gebeden?)

* Gebeden

* Doop

– Binnenkomst kinderen en dopelingen

(met lied “Laat de kind’ren tot mij komen”)

– Inleidende woorden

– Presentatiefilmpje (foto’s en lied: “Samen voor altijd”)

– Doopgedachtenis

– Doopgebed

– Lied: “Leven is gegeven” (NLB 359) [met orgel]

– Vraag naar de doopgelofte

– Water in doopvont

– Doopbediening

– Lied: “De Here zegent jou” (in verkorte versie)

De Here zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven.

– Welkom / doopkaars / -kaart / -boek

– Lied: “Ik zal er zijn”

 

* NLB 655: 1, 2 [met orgel]

* Zegen

* Orgelspel na de dienst