Wekelijkse Liturgie

Liturgie  zondag 26 januari 2020 in de Plaskerk te Raalte, aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. A. Geerling, Zwolle
Ouderling: Berend Bolt
Lector: Willy Haasjes
Organist: Klaas Bos


welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2, God zij ons gunstig en genadig

Wijding en Begroeting

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 274, Wij komen hier ter ere van uw naam

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag.

Lezing uit het Aloude Testament Jesaja 49: 1-7

Antwoordlied Lied 772: 1 en 4, Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

Lezing uit het Nieuwe Testament, Matteüs 4: 12 – 22

Antwoordlied Lied 527: 1, 2 en 5, Uit uw hemel zonder grenzen

VERKONDIGING, TEKST EN UITLEG

DIENST VAN HET ANTWOORD
Antwoordlied Lied 905: 1 en 4, Wie zich door God alleen laat leiden

Gebeden
Onze Vader
Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 425, Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

WEGZENDING EN ZEGEN