Liturgie voor de dienst van zondag 13 Juni 2021,
aanvang 9.30 uur.

Voorganger: ds. R Slaar
Ouderling van dienst: Berend Bolt
Lector: Fie Freriks
Organist: Egbert Gritter

* Welkom en Mededelingen

* Lied: NLB 855: 1

* Bemoediging en Groet

* Gebed op de drempel

* Leefregel

* Luisterlied “You say” (van Lauren Daigle)

* Gebed om de Heilige Geest

* Lezing: Mar. 4: 26-34 (uit de BGT)

* NLB 923: 1, 2, 3

* Overdenking

* Luisterlied: “De steppe zal bloeien”

* Pastorale mededelingen & aansteken kaars

* Gebeden

* Samenzang van lied NLB 422: 1, 3

* Zegen