«

»

wekelijkse-Liturgie

ORDE VAN DIENST

Zondag 30 juni 2019 in de Plaskerk
aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. Karolien Zwerver
Organist: Klaas Bos
Ouderling: Astrid Hommes
Lector: Eef Fennema


 

Dienst rondom de expositie Mysterie van het Leven

 

“Het mysterie van het leven” staat centraal in deze dienst.
Het past in de lijn van geloven als verwonderen en vertrouwen.
We staan stil bij kunst, muziek en een verhaal uit de Bijbel.
We tasten onze beelden af.
Berend Bolt roepen we naar voren uit ons midden.
Hem zullen we bevestigen tot ambtsdrager

Welkom
Zingen: lied 825 vers 1 en 2
Bemoediging
Zingen: lied 825 vers 3
Inleidende woorden
Gebed
Zingen: lied 695 vers 1, 2 en 5

Mysterie van het leven
Zingen: Eb en vloed, Lied 68 uit “Licht. 100 Liedjes voor iedereen”
Melodie: neem mijn leven, laat het Heer.

Altijd is er eb en vloed,
heel veel lafheid, ook veel moed.
Denken gaat in wit en zwart,
vreugd’ gaat hand in hand met smart.

Altijd is er dag en nacht,
hard bestaat niet zonder zacht.
Hier is droogte, daar is zee,
’t is veel ja, maar vaak ook nee.

Nu eens warmte, dan weer kou,
veel verraad, maar ook veel trouw.
Daag’lijks zon en nacht’lijks maan,
naast de waarheid ook de waan.

Daar de hitte, hier de vorst,
naast de overvloed veel dorst.
Altijd is er eb en vloed,
naast het kwaad ook heel veel goed.

De mens zoekt een weg door het leven
Lezen Psalm 62, 1-2. 6-9

Zingen: psalm 62 vers 1 en 5

De mist van het mysterie

Presentatie van de te bevestigen ambtsdrager Berend Bolt
Inleiding op de bevestiging
Bevestiging van de nieuwe ambtsdrager

Vraag aan de gemeente
Gemeente, nu Berend tot ouderling is bevestigd,
belooft u hem te aanvaarden, met de gaven hem gegeven,
maar ook met de gebreken die hem eigen zijn?
Zult u hem dragen in uw gebeden en met hem meewerken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord? Gemeente: ja

Zingen: Melodie gezang 221 (Liedboek 1973!)
Wees gegroet Gij eersteling der dagen

Trouwe God, wij bidden om uw wijsheid
om de moed en om uw Geest.
Laat hem zien dat U hem steeds nabij zijt,
in de moeite allermeest.
Geef volharding, inzicht, motivatie,
wek bij hem een pure fascinatie
voor uw mensen en uw kerk,
sterk hem God bij al het werk.

Pastorale mededelingen

Gebeden en Onze Vader

Collecte

Zegen

Slotlied: ‘Ga maar gerust want Ik zal met je meegaan’
tekst: Sytze de Vries Melodie “Ik bouw op U”

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij zult opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemer in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik en de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 

———————————————————————————————————-