Wekelijkse Liturgie

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgen het advies van de Landelijke Protestantse kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, i.v.m. de uitbraak van het corona virus.
De reguliere kerkdiensten in Raalte worden voorlopig t/m zondag 26 april niet gehouden.


Paasmorgen 2020 * Viering Plaskerk * 10 uur
Voorganger : ds. Henriëtte de Graaf
Ambtsdrager / lector: Jeroen Vermaas
Organist: Klaas Bos
Zangeres: Willemien van Ham

*U kunt deze paasviering online beluisteren met beeld.

 

Als niets meer vanzelfsprekend is
is alles weer bijzonder.

Orgelspel

Paasroep
De Heer is waarlijk opgestaan!

Binnenbrengen van de Paaskaars

Daar juicht een toon daar klinkt een stem
die galmt door gans Jeruzalem,
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held,
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Welkom en mededelingen

Liturgische schikking

Gebed op Paasmorgen

Zingen: ld 601 : 2

Schriftlezing : Markus 16 : 1 t/m 8

Paasgedachte: als niets meer vanzelfsprekend is
is alles weer bijzonder

Zingen: ld. 610 : 3,4,5

Paasgedachten bij beelden in deze tijd

Zingen: ld. 630 : 1,3,4

Pastorale mededelingen

Wij steken een kaars aan in deze tijd van coronacrisis

Gebeden

Slotlied: ld. 634 : 1 ‘U zij de glorie’

Zegen
Afsluitend zingen : ld. 634 : 2 ‘Licht moge stralen in de duisternis’