Wekelijkse Liturgie

U kunt deze dienst online volgen met beeldverbinding. U kunt inloggen via de website.

DIENST PLASKERK RAALTE 6 december 2020 * 2e Advent, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling van dienst: Rene Vugteveen
Lector: Fie Freriks
Organist: Gerhard van Toly
Zangers: Janny Jonkman en Femmy Geerts

——————————————————————————–

Thema: Licht in de duisternis!

* Orgelspel
* Welkom en Mededelingen
* Liturgische schikking
* Aansteken tweede adventskaars
* Adventslied 555:1 (uit de bundel: Hemelhoog [mel. NLB 103c])
Dank U, Vader van de lichten / voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg / door de duisternis laat gaan,
dank U voor het licht der wereld / voor de zon van mijn bestaan.
* Bemoediging en Groet
* NLB 498: 2 (“In het ondoordringbaar duister”)
* Gebed van toenadering
* Inleidende verkenning van Gen. 1: 1-5
* NLB 162: 1, 2
* Lezing: Gen. 1: 1-5
* Muziekfilmpje: The Lord of the Dance
* Overdenking
* NLB 433: 1 (“Kom tot ons, de wereld wacht”)
* Muziekfilmpje: My Lighthouse
* Pastorale mededelingen
* Aansteken kaars in corona-tijd
* Gebeden
* NLB 444: 1, 2, 5 (“Nu daagt het in het Oosten”)
* Zegen