Liturgie 04 december 2022        Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: Richard Slaar
Ouderling van dienst: Mieny Tuten
Lector: Klaas Witteveen
Organist:Klaas Bos

* Orgelspel

* Welkom en mededelingen

* Aansteken Klein Salland Kaars

* NLB 445: 1, 4 (“De nacht is haast ten einde”)

* Bemoediging en Groet

* Aansteken adventskaars en voorlezen kaarsengedicht

* Lied 801: 1 (“Door de nacht van strijd en zorgen”)

* Gebed

* Lied 801: 5 (“Met een lied uit duizend monden”)

* Schatkist vol verhalen (verhaal van Irene, deel II)

* Lied: Het lied van het licht

https://youtu.be/LGxznLyr27I

* Lezing: Lucas 1: 5-17 (Gabriël komt bij Zacharias in de tempel)

* NLB 437: 1, 4, 5, 2

* Lezing: Joh. 1: 19-28 (Johannes bij de Jordaan)

* Overdenking met het verhaal van de schikking (de ster)

* Lied 528: 1, 5 (“Omdat Hij niet ver wou zijn”)

* Pastorale mededelingen

* Gebed (Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader)

* Slotlied: “Door het donker naar het licht” (mel. Lied 486)

1   Door het donker naar het licht / door de nacht van zorgen / dromend van een vergezicht / zoeken wij de morgen / Zon ga op in deze tijd / straal rondom en wereldwijd / dat men vrede vindt, dat de liefde wint / raak het hart, raak de mens / raak het hart van mensen / dat is wat wij wensen.

2   Hoor, Johannes is de stem / die het Woord doet horen; / wees niet bang, vertrouw op Hem! / Licht zal Hij doen gloren. / Doe dan met Johannes mee, / wees de stem van peis en vree; / dat men vrede vindt, dat de liefde wint / raak het hart, raak de mens / raak het hart van mensen / dat is wat wij wensen.

* Zegen