Wekelijkse orde van dienst

Liturgie 01 oktober 2023       Aanvang: 10.00 uur

Predikant:    dhr. G. van Vulpen, Zwolle
Ouderling:   Jeroen Vermaas
Lector:         Joke Sanders
Organist:    Klaas Bos

ISRAËLZONDAG

WELKOM – MEDEDELINGEN

ZINGEN: psalm 147 : 1, 7 ( Lof zij de Heer, goed is het leven )

STIL GEBED- VOTUM – GROET

ZINGEN: lied 770 : 1, 2, 3, 4 ( De Here de heerser der aarde )

KYRIEGEBED

GLORIALIED: lied 869 : 1, 2 ( Lof zij de Heer, ons hoogste goed )

GEBED

ZINGEN: psalm 89 : 1, 2 ( Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied )

SCHRIFTLEZINGEN: Deuteronomium 6 : 1 – 9 / Marcus 12 : 28 – 31

ZINGEN: lied 176 : 1, 6 ( Om Sions wil zwijg ik niet stil )

OVERDENKING

ZINGEN: lied 447 : 1, 2, 3 ( Het zal zijn in het laatste der tijden )

PASTORALE MEDEDELINGEN

GEBEDEN – STIL GEBED

HET ONZE VADER
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven, wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het Koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen

SLOTZANG: lied 793 : 1, 2 ( Bron van liefde, licht en leven )

ZEGENBEDE