Wekelijkse Liturgie

Link naar de kerk uitzending met beeld

Liturgie Zondag 18 april 2021, 9:30 uur

Voorganger: ds. Richard Slaar
Ouderling: Astrid Hommes
Lector: Hanneke Vrieling
Organist: Egbert Gritter


* Mededelingen
* NLB (Ps.) 27: 1
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! / Waar is het duister dat mij onheil baart? / Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, / in zijn bescherming ben ik wel bewaard! / Of zich de boosheid tegen mij verbindt / en op mij loert opdat zij mij verslindt, / ik ken geen angst voor nood en overval: / het is de Heer die mij behouden zal!
– orgelspel van couplet (27: 1 in beeld)

* Stil Gebed
* Votum – Groet
* Drempelgebed
* Dubbelgebod der liefde
* NLB 790
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
1 Hoog als de hemel de liefde, / wijd als het vruchtbare land, / diep als de bodem der zeeën, / sterk als een stormwind haar kracht, / dat zij delen in die zegen, / gave van God die liefde is.
2 Werelden schept zij, de liefde, / wonder dat ons doet bestaan, / mens van ons maakt door haar volheid, / gloed die ons leven doorstraalt. / Dat zij delen in die zegen, / gave van God die liefde is.
3 Dat zij de ander in liefde, / samen op weg door de tijd, / ruimte tot groei willen geven, / thuis voor elkaar kunnen zijn, / dat zij delen in die zegen, / gave van God die liefde is.
– orgelspel van couplet (790: 1 in beeld)

* Openingsgebed
* Lezing: Mar. 14: 66-72
* NLB 837: 3, 4
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
3 Heer, als ons denken U ontkent, / kan ons de leegte benauwen. / Als onze hand uw schepping schendt, / wilt U ons dan nog vertrouwen? / Twijfel of hoogmoed, onverstand – / neem ons, uw mensen, bij de hand. / Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4 Koning, uw rijk is zo nabij – / open mijn ogen en oren! / Onrustig is mijn hart in mij, / totdat het nieuw wordt geboren. / Daarom zoekt U elk mensenkind. / Zoek, herder, mij, opdat ik vind / en steeds meer bij U zal horen.
– orgelspel van couplet (837: 1 in beeld)

* Overdenking
* NLB 204: 1, 2, 6, 9
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
1 Gij bron van tijd en eeuwigheid, / die dag en nacht in banen leidt, / de maatslag der getijden geeft, / en kleur aan onze sleur verleent, –
2 daar kraait de wachter van de dag, / die wakker was in diepe nacht, / een licht voor mensen onderweg, / die alle nacht aan banden legt.
6 De haan kraait en de hoop herleeft, / die zieken heelt en leven geeft. / De rover bergt zijn wapen weg, / de twijfelaar vindt heg en steg.
9 Aan God de Vader alle eer, / gezegend is de Zoon, de Heer, / de Geest die ons vertroost, Hij moet / geprezen zijn, nu en voorgoed!
– orgelspel van couplet (204: 6 in beeld)

* Pastorale mededelingen en aansteken kaars
* Gebeden (afgesloten met “Onze Vader”)
* NLB 425
– orgelspel
– orgelspel en voorganger leest:
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen / van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, / in Christus verbonden, tezamen gezonden / op weg in een wereld die wacht op uw woord. / Om daar in genade uw woorden als zaden / te zaaien tot diep in het donkerste dal, / door liefde gedreven, om wie met ons leven / uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
– orgelspel van couplet (425: 1 in beeld)

* Zegen