Categorie archief: nieuws

MultiMedia

MultiMedia in de Plaskerk
Sinds zondag 3 maart is De Plaskerk voorzien van LCD schermen om de liturgie en de te zingen liederen goed te kunnen volgen. De vrijwilligers, die zorgen dat er elke zondag teksten op de schermen komen, hebben zichzelf omgedoopt tot MultiMedia groep. Behalve het maken van de teksten, zorgen zij er ook voor dat de knoppen worden bediend. De groep zoekt nu meer mensen die mee willen doen. Het gaat om de volgende taken: presentatie thuis maken op de computer en voor zondag aanleveren en dienst doen in de MultiMedia-groep en per toerbeurt de knoppen bedienen om de presentatie tijdens de dienst te vertonen. Goede uitleg vooraf over de bediening van de
nieuwe multimedia apparatuur hoort hier natuurlijk bij. Je kunt kiezen om alles te doen, maar het is ook mogelijk om alleen de presentaties te maken, of alleen de bediening te willen doen. Als de groep uit 8 personen bestaat, ben je
ongeveer 7 keer per jaar aan de beurt. Is de groep groter, dan wordt dit natuurlijk een aantal keren minder. Voor meer informatie en/of aanmelden even een e-mail sturen naar multimedia@pknraalte.nl. Samen maken we de kerk!

Expositie

Komende zomer expositie in de Plaskerk ‘het Mysterie van het Leven’.

Op dit moment is een werkgroep druk bezig met de voorbereiding van een expositie van Raalter kunstenaars, amateurs en professionals, rondom bovengenoemd thema. Een activiteit, die mooi past binnen één van de beleidsvoornemens van de Plaskerk: Nadrukkelijk van betekenis zijn voor de Raalter gemeenschap. De werkgroep heeft als doelstelling: ‘mensen met behulp van kunst met elkaar in gesprek brengen’. Door met respect en aandacht naar elkaar te luisteren en in dialoog te gaan, ontstaat er begrip voor elkaars standpunt en levenswijze. “Het leek ons prachtig als onze Plaskerk, al eeuwenlang de plek waar mensen zich bezighouden met geloofs- en levensvragen, ruimte biedt om dit gesprek met elkaar aan te gaan. Er is gevraagd aan kunstenaars uit onze eigen (burgerlijke)gemeenschap om mee te doen. Tegelijk wilden we niet alleen mensen van Protestantse huize een podium bieden maar juist mensen van verschillende gezindte. Daarmee versterk je de dialoog. We waren aangenaam verrast door het grote aantal spontane toezeggingen, daardoor moesten wij al gauw een deelnamestop instellen”. Volg de verdere aankondigingen in ‘De Wegwijzer’ en op deze site. Ook zal de werkgroep tijdens het koffiedrinken op zondag 7 april er meer over vertellen.

Koren Plaskerk

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor o.l.v. Paul Kempers en het Slavisch Byzantijns Koor Zwolle o.l.v. Irina Chaykovsky zingen zondag 24 maart in de Plaskerk van Raalte. Beide koren hebben diverse overeenkomsten qua repertoire; het programma op die middag zal een goede mix worden tussen Byzantijnse, Slavische en Kozakkenliederen. Het concert begint om 14.30 uur; kerk open vanaf 14.00 uur. Kaarten à € 12,00 te verkrijgen bij: Boekhandel Bruna, Herenstraat 19 en Passie-Flora Salland, Kwartel 4. Verder zondagmiddag in de kerk à € 15,00. Koffie/thee in de pauze is bij de prijs inbegrepen. Kaarten zijn ook te bestellen via email: impresariaat@ebkk.nl

======================================================================================================================

Melancholiek en soms robuust
Byzantijnse en Slavische muziek is de sacrale zang van de christelijke kerken die de orthodoxe traditie volgen. Oude Joodse en Griekse elementen zijn hierin terug te vinden. De kerngedachte bij deze oeroude geloofsmuziek is dat het om de heilige zang van engelen gaat. De choonheid van deze muziek spreekt velen aan ook zonder dat men de taal begrijpt. Soms vederlicht in melancholieke liefdesliederen, dan weer breed en gespierd in vrijheidsliederen uit het strijdbare verleden van de kozakken.

De harmonie van de verschillende stemgroepen, gepaard aan een keur van solisten uit eigen gelederen, maken deze koren zeer bijzonder: prachtige koorklanken met in het hoge register de gevoeligheid van de tenoren, ondersteund door een basis van diepe bassen. Binnen een enkel akkoord weten de koren van voluit naar een fluisterzacht pianissimo te komen. Gehuld in authentieke kleding garanderen de koren een onvergetelijke middag.

Slavisch Byzantijns Koor Zwolle
Vanaf mei 2017 heeft de van oorsprong Oekraïense dirigent Irina Chaykovsky de leiding over dit a capella-koor van thans 20 leden waarvan één uit Raalte

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor
Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor staat onder leiding van dirigent Paul Kempers en kent 27 zangers waarvan twee woonachtig in Raalte.

 

JOHANNES PASSION 

UITVOERING JOHANNES PASSION  

Na de uitvoering van “de Messiah”, van Georg Friedrich Händel in november 2017 heeft de Zang en Oratoriumvereniging Raalte opnieuw een groot werk op het repertoire staan. Op zondagavond 7 april om 19.30 uur zal in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing te Raalte de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach worden uitgevoerd. Het concert staat onder leiding van dirigent Sander van den Houten en wordt ondersteund door 4 uitstekende solisten: Martha Bosch sopraan, Dave ten Kate altus, Adrian Fernandes tenor en Bert van de Wetering bas. Het koor zal muzikaal worden ondersteund door het begeleidingsorkest “Strijklicht”. Carl Visser bespeelt het orgel.

Halverwege het concert is er een pauze, waarin alle bezoekers een kopje koffie/thee krijgen aangeboden bij hotel de Zwaan.De verkoop van toegangskaarten à € 20,00 start 15 maart bij bloemisterij Passie-Flora en bij de leden van het koor. En verder op 7 april vanaf 18.45 uur bij de ingang van de basiliek. Voor meer info zie: zov-raalte.nl

 

Heilig Vuur

Nieuwsitem

Het Spiritualiteitscafé Raalte houdt op vrijdag 22 maart om 19.30 uur bij Minicamping De Zwerver een workshop ‘Vuur’. Het vuur wordt daadwerkelijk ontstoken, er wordt op het vuur iets te eten gemaakt en bij het vuur wordt met elkaar gesproken. 

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,

organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,

religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

 

 

Workshop ”Vuur”

 

Het spiritualiteitscafé houdt op vrijdag 22 maart 2019 een workshop ‘Vuur’ op de minicamping “de zwerver” in Raalte. Het jaarthema van het spiritualiteitscafé is ‘Zoek …..’ 

 Door te luisteren naar een verhaal kan je je gedachten laten gaan over; met passie/ vuur werken aan iets, meewerken aan lopende vuurtjes…..; dingen waar jij warm voor loopt, het vuur in jezelf
Daarna gaan we onder leiding van Martin Hondeveld en Matthijs de Jong vuurtjes stoken op verschillende manieren en op dat vuur iets te eten maken.Als afsluiting gaan we rond een vuur samen zitten

Inloop vanaf 19.15 uur,
het programma start om 19.30 uur.
Het adres; Minicamping de zwerver, Nieuwe Deventerweg 32, 8101 PL Raalte

Neem je warme kleren mee en denk je eraan dat de geur van vuur in de kleren blijft hangen ?

Aanmelden kan via spiritualiteitscafe@gmail.com 
Heb je vragen, deze kun je aan dit e-mailadres sturen

Terugblik bezoek aan de Voedselbank

Op 26 februari hebben we met zo’n 25 mensen de Voedselbank bezocht.

We werden gastvrij ontvangen met een kop koffie en een koek. Voorzitter Frans Rouwenhoff en  bestuurslid Toon Metz hebben ons heel veel verteld over het ontstaan van de voedselbank en hoe het er aan toe gaat in de dagelijkse praktijk. Begonnen met 8 gezinnen die een voedselpakket kregen, zijn het er nu zo rond de 145. De voedselbank is voor inwoners van Raalte en omgeving. Elke vrijdag is het een hele logistieke operatie om iedereen van voedsel te voorzien.

Door middel van een cheque hebben we de opbrengst van de uitgangscollecte van 17 februari uitgereikt. De diaconie heeft het bedrag afgerond op € 200,–. Ook werden de door de deelnemers meegebrachte pakken koffie aangeboden. Dit werd erg gewaardeerd. Het was een boeiende en interessante avond.

 

Terugblik Samen eten en zingen

Het is vrijdag 15 februari en iets na 18.00 uur melden de eerste bezoekers zich in het Annahuis voor een avond samen eten en zingen. Terwijl de laatste zaken worden voorbereid en het buffet wordt klaargezet, stromen de gasten de grote zaal binnen, met een welkomstdrankje in de hand. Als iedereen een plekje heeft gevonden aan de gedekte tafels, opent Hans Beens de avond met een kort gebed en wordt er genoten van een Chinese maaltijd en van elkaars gezelschap.

Na de maaltijd verhuist de groep van het Annahuis naar de Plaskerk. Daar klinkt het pianospel en de zang van Mariëlle Booijink al zacht en iedereen neemt plaats op de stoelen en banken rond het liturgisch centrum. Een half uur lang wordt er samen gezongen – onder begeleiding van Hendrik Nijhuis op piano en Rolien van der Heijden op viool – en geluisterd naar prachtige liederen gezongen door André en Mariëlle Booijink.

Ter afsluiting van de avond staat er in het Annahuis koffie en thee met een kleinigheidje klaar en rond 21.00 uur loopt het Annahuis weer langzaam leeg.

We kijken terug op een heel gezellige avond met fijne onderlinge ontmoetingen.

App Zalige Zalm

Tegelijk met de start van de vernieuwde Wegwijzer, nu bijna 2 jaar geleden, bood De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie, de kerken ook aan om gebruik te gaan maken van  de App Protestant. Vanaf mei 2017 hebben veel leden van onze kerk deze App op hun Smart-phone geïnstalleerd en zo het gemak  ervaren om op deze manier op de hoogte gebracht te worden van het kerknieuws. Deze kerk-Appers zijn ook met enige regelmaat via een pushbericht geïnformeerd over een nieuwsfeit van de kerk. Maar helaas, De Zalige Zalm  stopt per 1 maart 2019 met deze service. Er is wel een vervanger n.l. de chrch App. chrch is een veilig en besloten sociaal platform, speciaal gemaakt voor locale christelijke gemeenschappen. De kerkenraad beraadt zich nog of wij als gemeente van de Plaskerk met chrch in zee zullen gaan. Voor de liefhebbers:  Op de websites www.dezaligezalm.nl en www.chrch.org is meer informatie te vinden over deze nieuwe kerk-App. 

Bingo

18 februari was het weer een gezellige boel tijdens de Bingo in het Annahuis. Veel deelnemers gingen met een leuke prijs naar huis. De opbrengst leverde een mooi resultaat op van € 603. Dit jaar is een deel van de opbrengst voor de vervanging van de stoelen in het Annahuis en in de Filmzaal. Het andere deel is bestemd voor het gezamenlijke diaconale project van de protestantse gemeenten in Klein Salland; een project in Bayeux, in Brazilië. Zie voor meer info de site van de kerk onder het kopje Diaconaal Project.

Secco

Secco boek

De Protestantse gemeente Raalte heeft alle vrijwilligers het waarschijnlijk in april uit te komen secco-boek in het vooruitzicht gesteld. Dit als dank voor het vele werk dat de vrijwilligers, ieder op zijn of haar eigen gebied, voor de kerk doet. Op vrijdag 1 februari is aan de contactpersonen en op zondag 3 februari ook aan andere vrijwilligers een ‘tegoedbon’ uitgereikt. Aan dit boek, waarvan de titel nog niet bekend is, wordt momenteel nog volop gewerkt. T.z.t. kunnen alle vrijwilligers het boek zelf afhalen bij het Annahuis. Hebt u nog geen bon ontvangen? Neem dan even contact op met het CvK. kerkrentmeester@pknraalte.nl. Het belooft in ieder geval een prachtige uitgave met

mooie foto’s van de secco’s en het interieur van de Plaskerk, te worden.

Landschap

Verhalen van het Landschap

 

De verkoop van het in december verschenen boek: ‘Verhalen van het landschap’ met verhalen over De Plaskerk, Schoonheten en het Boetelerveld’ is zo goed verlopen, dat inmiddels de derde druk is verschenen. Deze vernieuwde uitgave is voorlopig elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur af te halen bij het Annahuis. Verder tijdens het koffiedrinken op de zondagen 3 maart en 7 april en op de vrijdagen 1 maart en 5 april ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur op het kerkelijk bureau in het Annahuis. Deze verbeterde uitgave kost € 12,00. In de vorige druk is een interview met Willy en Gerrit Lozeman helaas niet opgenomen. Als u uw boek compleet wilt maken dan kunt u ook op eerder genoemde tijdstippen een gratis inlegvel met het bewuste interview bij het Annahuis afhalen.

Kerkennacht

Kerkennacht

Vrijdag 21 juni organiseert de Raad van Kerken Raalte-Broekland een kerkennacht; dit in navolging van veel andere kerken. Er wordt gedacht aan een bijeenkomst met zingen, muziek en koorzang, liturgisch bloemschikken en bezinningsmomenten. De Raad nodigt ieder, die van plan is aan deze nacht deel te nemen, uit om zijn of haar favoriete kerkelijk lied op te geven. Van de aangemelde liederen wordt een top-10 samengesteld en die gaan we dan op deze avond met elkaar zingen.Voor opgave van uw lied leggen we een lijst achter in de kerken of u kunt uw favoriete lied per

mail doorgeven aan jokevang@ziggo.nl.

diaconie-project

Gezamenlijk diaconie-project 

De protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe (Klein Salland) hebben voor 2019 gekozen voor een bijzonder diaconie-project in Bayeux in het noordoosten van Brazilië. Dit project is aangedragen door de Wijhese 

gemeenteleden Hans en Sijtske Stuut, die ruim 40 jaar geleden naar deze streek gingen vanwege de adoptie van hun kinderen Babette en Sjoerd Jan (Jorge). Ze logeerden toen bij de Nederlandse Zusters van Liefde. In 2018 bezochten zij deze Zusters weer. Met eigen ogen zagen zij dat deze organisatie geld voor het broodnodige onderhoud van de gebouwen goed kan gebruiken. Lees meer en zie de foto’s van het project.

Thema-avonden

Thema-avonden voor iedereen: Verdieping

Op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek gaan over zaken, die ertoe doen: dat is de uitdaging in een reeks thema-avonden met als doel verdieping van zin- en betekenisgeving.

Vanuit de protestantse gemeente Wesepe worden er drie thema-avonden voor allerlei geïnteresseerden (man/vrouw, oud/jong, Sallander/import) in Wesepe en wijde omgeving georganiseerd. 

In de uitwisseling leren de aanwezigen zichzelf dieper kennen en vinden wellicht onbekende voeding voor de ziel. Harm Knoop zal daarbij zorgen voor de begeleiding. Elke avond heeft een eigen thema: Op donderdag 28 februari is het thema: Verbinding; op woensdag 27 maart: Vertrouwen en op donderdag 25 april: Verlangen. Alle drie avonden beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Men kan aan alle avonden of aan één van de drie deelnemen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er wordt gezorgd voor thee, koffie een hapje en een drankje. 

Project kein Salland

Diaconaal doel Klein Salland 2019  

De protestantse gemeenten in Klein Salland hebben afgesproken om gezamenlijk 1 diaconaal doel te kiezen. Voor 2019 is gekozen voor een bijzonder project in het noordoosten van Brazilië.

In 2018 bezochten de Wijhese gemeenteleden Hans en Sijtske Stuut (ons welbekend) deze regio om de familie van hun adoptiezoon te bezoeken. Ruim 40 jaar geleden gingen ze naar deze streek vanwege de adoptie van hun kinderen Babette en Sjoerd Jan (Jorge). Ze logeerden toen bij de Nederlandse Zusters van Liefde. Ook nu weer bezochten ze de Zusters en zagen Hans en Sijtske een project in Bayeux.

Een veilige plek voor kinderen

Toen de zusters hier jaren geleden kwamen wonen merkten zij al heel snel dat de buurt onveilig was door geweld en criminaliteit. Veel kinderen en jongeren snoven lijm of gebruikten crack. Het was voor de zusters duidelijk dat die kinderen van de straat moesten. Samen met mensen uit de buurt werd de stichting Het centrum  Dom Helder Camara opgericht. Er werd gestart met basisonderwijs. Er is nu plaats voor 125 kinderen. De onderwijzeressen worden ondersteund door vrijwilligers omdat in de klassen ook kinderen zitten met een beperking. ’s Morgens gaat de ene helft van de leerlingen naar school, ’s middags de andere helft. Als de kinderen niet in de klas zitten wordt er sport en spel aangeboden om ze van de straat te houden. Naast de school is een hal gebouwd, want in de tropen kun je overdag niet buiten spelen, het is te heet of er is overvloedige regenval. Kinderen van 6 tot 17 jaar krijgen voetbaltraining, judoles, muziek, capoeira (Braziliaanse dans), creatieve werkvormen en huiswerkbegeleiding.

Het gemeenschapscentrum

Een ander groot probleem in de wijk is dat er veel ouderen zijn, die eenzaam en depressief zijn. Een gemeenschapscentrum werd gebouwd: Het huis voor mensen van de derde leeftijd. Er is een alfabetiseringsproject en in de ochtend is er gymnastiek. Verder zijn er gespreksgroepen en hand-werkgroepen. Elke dag wordt er een warme maaltijd gekookt.

Het doel van deze collecte is het onderhoud van de gebouwen. De gebouwen moeten worden geschilderd om schade te voorkomen en er moet noodzakelijk onderhoud worden gepleegd. Er is een bedrag begroot van  € 5163,– . Dat geld is er niet. Maar als het onderhoud niet gedaan wordt dan stopt op den duur dit belangrijke werk.

Daarom willen de diaconieën in Klein Salland dit doel ondersteunen

fig2
De School
fig3
Alfabetisering
De stichting Dom Helder Camara

Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken

Datum: donderdag 4 april
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Annahuis
Kosten: ca. € 15,00
Opgave vooraf: ja (maximum aantal deelnemers: 15)

 

“Op weg naar Pasen…”

Deze bloemschik-avond staan we stil bij de periode waarin we leven, n.l. de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. We maken een bloemstuk waarin bloemen, kleuren of andere materialen met een bepaalde betekenis worden gebruikt, om het bloemwerk een verwijzende dimensie te geven. Dit noemen we een symbolische compositie.

Symboliek is op zich een belangrijk expressiemiddel (bloemen, kleur, vorm, getal, materialen). Een dood stuk hout roept iets anders op dan een bloesem of een vrucht. Vanuit een tekst, thema of eigen gedachte gaan we een mooi bloemstuk maken, dat uiteraard na afloop mee naar huis genomen mag worden!

Eind maart ontvangen de deelnemers via e-mail een bericht wat er aan materiaal meegenomen moet/mag worden.

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers, dus geef je snel op.

Aanmelden kan via de website (zie link hierboven) of bij Hettie Nijhuis(tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).

Samen pelgrimeren

Samen pelgrimeren

Data: zaterdag 23 maart
Tijd: 08.30 uur
Locatie: ’t Langhuus, Wijhe
Opgave vooraf: ja

 

De afgelopen vier jaar zijn er verschillende stukken gelopen van het Geert Grootepad, een tocht van Deventer naar Zwolle. De gemiddelde afstand is ongeveer 12 à 13 kilometer. Zaterdagmorgen 23 maart lopen we samen met ds. Martje Veenstra-Oving het laatste deel van de route. We lopen vanaf de Bergkloosterweg naar het NS station in Zwolle. We starten om 08.30 uur in ‘t Langhuus in Wijhe met koffie en krijgen enkele woorden ter overweging mee voor onderweg. Daarna gaan we met de trein en bus naar de Bergkloosterweg en van daaruit wandelen we. Het doel van het pelgrimeren is om elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders! Neem wel je OV chipkaart mee.

Begeleiding: ds. Martje Veenstra-Oving.

Aanmelden kan via de website (zie link hierboven) of bij Martje Veenstra (martjeveenstra@hotmail.com).

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!