Categorie archief: nieuws

Vrouwenverhalen in de bijbel

Vrouwenverhalen in de bijbel

Data: dinsdag 25 september, dinsdag 12 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Annahuis
Meenemen: bijbel
Opgave vooraf: ja

 

Er staan talloze verhalen in de bijbel. Over mensen op zoek naar God, in gevecht met God. Mensen op zoek naar hun bestemming. We lezen en bespreken het verhaal van een moeder die kiest voor het leven en het verhaal van Mirjam. We lezen één verhaal per keer, kijken wat ons hieraan opvalt, of we er bepaalde associaties bij hebben. Daarna volgt er een uitgebreidere exegese (door de predikant) om de tekst zelf te laten spreken. Aan de hand van algemeen menselijke thema’s in het verhaal kunnen we dan verder samen in gesprek gaan.

Begeleiding: ds. Karolien Zwerver.

Aanmelden kan via de website (zie link hierboven) of bij Hettie Nijhuis(tel.: 362949 / e-mail: hettienijhuis@live.nl).

Bazar Kameroen

Bazar Kameroen

Zaterdag 15 september van 9.00 tot 14.30 uur bent u in het Annahuis welkom voor de Bazar voor  Kameroen. Alle bekende onderdelen, die op een bazar thuishoren zult u er weer aantreffen. Het zal er ongetwijfeld weer heel gezellig zijn. Dus komt allen. Voor meer info, lees het volgende gedicht.

Thema Startzondag 16 september: Een goed gesprek

Thema Startzondag 16 september: Een goed gesprek

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, ons bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. Op Startzondag willen we samen met elkaar ontdekken wat een goed gesprek is, hoe je dat doet en waar je dat doet.

Na de zondagse dienst is er eerst natuurlijk koffie met wat lekkers. Daarna is er voor ieder wat wils: we gaan ongeveer een uur lang op verschillende manieren in gesprek. Er is keuze uit o.a. een stilte wandeling, spelletjes, Kletspot en speeddaten.

Daarna komen we weer bij elkaar en sluiten deze startzondag af met een broodmaaltijd.

Foto-oproep: Een Goed Gesprek “verbeeld”

Om alvast in de stemming te komen, vinden we het leuk om van jullie foto’s te krijgen die een goed gesprek “verbeelden”. Dat zijn plaatsen waar ‘een goed gesprek’ plaats zou kunnen vinden; waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek zijn. Dat kan zijn in een buurthuis, in een café, op een bankje in het park, bij mensen thuis, op de camping. En natuurlijk in de kerk.

Verras ons en stuur je foto naar het volgende mailadres: gerard-astrid@ziggo.nl

Op startzondag wordt er een digitale fotopresentatie van gemaakt die via de beamer te zien is bij de broodmaaltijd. Op deze zondag kun je ook nog het dorp in om foto’s van een goed gesprek te maken.

Bedenk wel, dat je vanwege de Privacywet niet ongevraagd mensen herkenbaar op de foto mag zetten!

Vorming&toerusting Wijhe: Kerk & Israëlwerk PKN

Dinsdag 11 september van 20.00 uur tot 21.45 uur zal ds. Reinier Gosker in ’t Langhuus te Wijhe informatie geven over het Kerk & Israëlwerk van de Protestantse Kerk Nederland. Deze avond wordt gehouden n.a.v. de expositie ‘Al waren onze monden vol van zang’ in de Nicolaaskerk in Wijhe. Aan het eind van de avond wordt een kijkje geboden in de keuken van de redactie van het magazine ‘Kerk & Israël Onderweg’.

R4R

R4R nieuws.

Tijdens een gezellige BBQ hebben de jongeren van R4R op vrijdag 29 juni met elkaar gesproken over het nieuwe project in Târgu Mures in Roemenië n.l. de Timulazu Camping en de jongeren-opvang aldaar.

De stuurgroep heeft inmiddels een positief advies gegeven voor dit nieuwe klusproject. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2019 R4R daar aan de slag gaat. Lees hier meer over dit nieuwe project en bekijk de foto’s.

Restauratie Fresco’s Plaskerk afgerond

Restauratie Fresco’s Plaskerk afgerond

De restaurateurs van het bureau OU-OU hebben de restauratie/conservatiewerkzaamheden aan de plafondschilderingen in de Plaskerk in Raalte medio juli afgerond. In april begonnen zij met deze klus, waarvoor een grote steiger in de kerk moest worden gebouwd. Tijdens het conservatieproces hebben ca. 250 personen de werkzaamheden op de steiger kunnen volgen. De fresco’s of zoals wij nu weten de secco’s (aangebrachte schilderingen op een droge ondergrond) zijn schoongemaakt en waar nodig ‘vastgezet’ aan het plafond met als resultaat dat het er weer prachtig uitziet. Nu de restauratie van de secco’s klaar is, is een belangrijk onderdeel van het totale project ‘De Plaskerk en haar omgeving’ afgerond.

Naast de werkzaamheden aan de secco’s is ook de restauratie van de grafsteen van baron Rudolf Floris Carel Bentinck afgerond. De steen is inmiddels op het graf op het landgoed Schoonheten teruggeplaatst. Het werk aan het derde onderdeel van het project n.l. het ophalen van de verhalen uit de omgeving o.a. het Boetelerveld vordert gestaag. De ca. 25 opgetekende verhalen, met interessante persoonlijke herinneringen worden nog gebundeld.

Tijdens Stöppelhaene wordt in de kerk een exposite over het project ‘De Plaskerk en haar omgeving’ ingericht. Over alle drie onderdelen van dit project is op deze expositie veel informatie te vinden. Zo zullen er detailfoto’s van de secco’s worden getoond, zal het landschap Overijssel informatie verstrekken over de omgeving vanaf de eerste bewoning tot nu en zal de Stichting Archivariaat Bentinck Schoonheten de relatie van het Kasteel met het landgoed en de landbouw in het gebied uitgebreid in beeld brengen.

Met het terugplaatsen van de kerkbanken en de stoelen wordt gewacht tot na Stöppelhaene.

Oogstgaveproject 2018

Oogstgaveproject 2018

Stöppelhaene als het Sallands oogstdankfeest heeft in haar dna een bijzonder vorm van levensbeschouwing: solidariteit met de kwetsbare mensen buiten onze eigen landsgrenzen. Dit jaar is als project gekozen voor een door twee Nederlandse dames opgezette  school voor speciaal onderwijs in een pracht tuinbouwproject in Thailand. De ouders en de omwonende boerenbevolking runnen de school  en zo wordt voedsel en zorg verkregen door ‘de handen uit de mouwen te steken’.  Voor meer info over dit project lees het persbericht en zie de affiche.

Zondagmiddaginloop

Mee i.v.m. het vervallen van de wekelijkse inloop op de zondagmiddag in het Annahuis wordt er nu elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het wijkcentrum van de Buut (Swaenewoerd) Zwanenwoerd 1 een inloop georganiseerd. 

Voor een kop koffie en/of thee wordt € 1,00 gevraagd en voor een glas fris € 1,50.

ZWO-project

ZWO-project
Sinds oktober 2016 steunt onze gemeente (Diaconie en ZWO) het werk van Compassion. Eerst is er bijgedragen aan het moeder-kind-project in Ethiopië. Nadat er voor dit project voldoende financiën waren overgemaakt is besloten het project ‘Jesus la Esperanza’ in Bellavista in Peru te ondersteunen. Lees verder het dankwoord van Pastor Zenon More Pariahuache uit Bellavista n.a.v. het ontvangen van onze bijdrage:

Namens onze Iglesia Del Nazareno Kerk in Bellavista wil ik u hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan ons project Jesus la Esperanza. Het is een grote zegen voor onze kerk, vooral voor ons werk met de kinderen. We hebben de kinderfaciliteit kunnen inrichten met speelgoed, tafels, stoelen, spreien, matten, schappen, voedsel en andere dingen. Dit stelt ons allemaal in staat om beter te zorgen voor de kinderen.
Het project stelt ons ook in staat om met ons programma het evangelie van God door te geven aan de kinderen en de ouders. Het werk draagt vrucht, want we zien duidelijke veranderingen in het gedrag van ouders en hun kinderen.
Ons project heeft een positieve impact voor onze gemeenschap. Als kerk zijn we volledig betrokken bij onze missie om kinderen te redden. We geloven dat we een grote verandering teweeg kunnen brengen in onze stad als we met liefde en passie werken in dienst van de kinderen.
Daarom willen wij u bedanken voor uw vrijgevigheid en Gods zegen toewensen.

Op het project worden ouders en kinderen liefdevol ontvangen

Er worden regelmatig trainingen gegeven aan de ouders.

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!