nieuws

Samenwerking KLein Salland

Volgende stap voor Klein Salland Op 3 maart 2022 hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan …

Samenwerking KLein Salland Lees verder »

40-dagentijd

Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd en Pasen. Zondag 6 maart starten we weer met de schikkingen in de kerk. Het landelijke jaarthema van de PKN is “Van U is de toekomst”. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe; het zijn grote en kleine verrassingen die het leven glans geven. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat …

40-dagentijd Lees verder »

diaconie-project-2022

Nieuw diaconaal project  Het project van Stichting Atiy is inmiddels afgesloten. Met ingang van het nieuwe jaar is door de “Klein Sallandse” Diaconieën een nieuw, door de kerk van Olst aangedragen, jaarproject gekozen. Het betreft een opvang in India Delhi Brotherhood Society, van oorsprong een Anglicaanse broederschap. Zij zorgen voor opvang en eten voor straatkinderen …

diaconie-project-2022 Lees verder »

Kinderoppassers gevraagd

Er komen geregeld jonge gezinnen naar de kerkdienst op zondag. Dat is natuurlijk heel fijn, maar wij willen dan wel graag oppas voor de kinderen in het Annahuis aanbieden. Dit geldt vooral bij doopdiensten en speciale diensten zoals Pasen, Pinksteren etc. De oppas-lijst kan echter wel weer aanvulling gebruiken. Wil je graag in het oppasschema meedraaien, geef …

Kinderoppassers gevraagd Lees verder »

De Plaatselijke Regeling

De Plaatselijke Regeling   Hieronder een filmpje met uitleg over de plaatselijke regeling door de Scriba. https://www.pknraalte.nl/wp-content/uploads/Filmpje-Plaatselijke-Regeling-aug-2021.mp4

Collecteren na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Binnen Klein …

Collecteren na coronatijd Lees verder »

nieuwsitems van het CvK

Busjes verjaardagsfonds: Nu het kerkelijk bureau al geruime tijd niet meer op de 1e vrijdag van de maand is geopend kunnen de contactpersonen hun verjaardagsbusjes voortaan op maandag- en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur laten legen op het kerkelijk bureau. Melden bij Jan Brinkhuis!  Jaarrekening 2019  De jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente Raalte, opgesteld …

nieuwsitems van het CvK Lees verder »