Categorie archief: nieuws

Bezoek aan klooster Nieuw Sion

Op 13 oktober hebben we als Klein Salland het klooster Nieuw Sion bezocht. Met een grote groep van ongeveer 50 mensen was de opkomst erg goed!

Bij aankomst werd de groep in tweeën gesplitst, waarbij de ene groep eerst een kijkje nam in het klooster en de tweede groep eerst de tuinen heeft bekeken. Het was heel bijzonder om in het klooster te kijken waar normaal gesproken geen mensen van buiten mochten komen. We hebben de kerk, de kapittelzaal, de abtskamer, de abtskapel en de refter bekeken, waarna we gezamenlijk koffie hebben gedronken in de bibliotheek. Buiten hebben we bijgebouwen, de moestuin, de begraafplaats en de berceau bekeken. Op de begraafplaats liggen 88 monniken begraven. Vooral de berceau, een dubbele overwelfde haag waarin de monniken heen en weer liepen te mediteren, was mooi om te zien. In de abdij was een boekbinderij gevestigd en werd er veel aan landbouw gedaan.

Na de rondleiding hebben we gezamenlijk een avondgebed gehouden in de kloosterkerk. Dit was erg mooi, we hebben gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en we zijn stil geweest. In de kerk zaten we aan beide zijden tegen de zijmuren in de monnikenbanken en keken zo elkaar aan. Erg mooi was dat de mensen in de tegenover elkaar staande banken om de beurt een tekst op moesten zeggen. Dit deden de monniken ook op deze manier om bij de les te blijven!

Al met al was het een zeer geslaagde activiteit.

Engelenproject

In de adventsperiode worden de “engelen van Raalte” weer actief. Wil jij meedoen om een ander dan onverwacht te verrassen? Lees hier meer over dit prachtige project en hoe je je kunt aanmelden om mee te doen.

Nicolaasconcert met Ensemble Odyssee

 

Zondagmiddag 25 november klinkt in de Nicolaaskerk Duitse barokmuziek, vertolkt door het Ensemble Odyssee. Zij spelen onder meer bekende en minder bekende werken van Bach, Graupner en Fasch. Een verfrissende middag met de grandeur van 18e eeuwse muziek. Zie voor meer info het Persbericht.

Dankdag voor gewas en arbeid

Woensdag 7 november is de Dankdag voor gewas en arbeid, maar in Raalte vieren wij dat in de dienst op zondag 4 november. Traditiegetrouw wordt er op dankdag bij ca. 300 personen (zieke mensen thuis en in een zieken- of verpleegtehuis en mensen van 80 jaar en ouder) een attentie in de vorm van een fruitbakje bezorgd. Voor het bezorgen van deze attenties worden vrijwilligers gezocht. Graag telefonisch aanmelden bij  354225 of 351882.

Als u iets wilt brengen in geld of natura kunt u dat doen op maandag 5 november vanaf 14.00 uur in het Annahuis.

Kloosterweekend op de boerderij

 Het bezoek aan klooster Nieuw Sion op zaterdag 13 september is door de bezoekers als zeer geslaagd ervaren. Wil je zelf iets van de stilte, bezinning en innerlijke rust van een klooster meebeleven, dan kan dat gedurende ‘een kloosterweekend op de boerderij’, dat van 16 – 18 november in Olst wordt gehouden. Klik hier voor meer info en hoe je aan te melden.

 

Bazar Kameroen

Bazar Kameroen

De jaarlijkse bazar voor een project in Kameroen is dit jaar gehouden op zaterdag 15 september en heeft € 2750 opgebracht. Met dit geld dat bestemd is voor het jeugdcentrum in Kumbo Kameroen zal men aldaar een volgende stap kunnen zetten voor de verdere realisering van dit centrum.

Op de bazar heerste als vanouds een gemoedelijke sfeer, maar waar nodig deden de bezoekers flink hun best om in de prijzen te vallen. Aan het eind van de middag werden de namen van de personen, die in de grote verloting hadden gewonnen bekend gemaakt. Zo ook de winnaars van het vakjesvullenvel.

De verkoop van de op de bazar over gebleven spullen op de vlooienmarkt te Heeten heeft € 227 opgebracht. Ook deze opbrengst is voor het project in Kameroen.  De Bazarcommissie dankt allen, die aan het welslagen van beide activiteiten hebben bijgedragen.

Kerstsamenzang

Kerstsamenzang

Datum: zondag 16 december
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Plaskerk

 

Op zondag 16 december om 17.00 uur, aansluitend aan de openstelling van de Plaskerk, wordt dit jaar voor de 11e keer een kerstsamenzang georganiseerd door het orgelfonds. Onder begeleiding van Klaas Bos op het orgel zullen verschillende kerstsongs worden gezongen. Verdere medewerking wordt verleend door het herenkoor de Pompedoers uit Heino. Zij zullen in deze zangdienst 3 keer optreden.

Contactpersoon: Hans Beens
Tel: 360414 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl

Openstelling Plaskerk tijdens koopzondag

Openstelling Plaskerk tijdens koopzondag

Datum: zondag 16 december
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Plaskerk

 

De Plaskerk opent haar deuren tijdens deze koopzondag en nodigt u allen van harte uit. U kunt de gerestaureerde fresco’s bewonderen en er is een fantastische expositie van schilderijen van onze plaatselijke kunstenares Mieke van Houselt. Geniet van een heerlijk rustmomentje met koffie of thee.

Contactpersoon: Hettie Nijhuis
Tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl

R4R

R4R nieuws.

Tijdens een gezellige BBQ hebben de jongeren van R4R op vrijdag 29 juni met elkaar gesproken over het nieuwe project in Târgu Mures in Roemenië n.l. de Timulazu Camping en de jongeren-opvang aldaar.

De stuurgroep heeft inmiddels een positief advies gegeven voor dit nieuwe klusproject. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2019 R4R daar aan de slag gaat. Lees hier meer over dit nieuwe project en bekijk de foto’s.

Restauratie Fresco’s Plaskerk afgerond

Restauratie Fresco’s Plaskerk afgerond

De restaurateurs van het bureau OU-OU hebben de restauratie/conservatiewerkzaamheden aan de plafondschilderingen in de Plaskerk in Raalte medio juli afgerond. In april begonnen zij met deze klus, waarvoor een grote steiger in de kerk moest worden gebouwd. Tijdens het conservatieproces hebben ca. 250 personen de werkzaamheden op de steiger kunnen volgen. De fresco’s of zoals wij nu weten de secco’s (aangebrachte schilderingen op een droge ondergrond) zijn schoongemaakt en waar nodig ‘vastgezet’ aan het plafond met als resultaat dat het er weer prachtig uitziet. Nu de restauratie van de secco’s klaar is, is een belangrijk onderdeel van het totale project ‘De Plaskerk en haar omgeving’ afgerond.

Naast de werkzaamheden aan de secco’s is ook de restauratie van de grafsteen van baron Rudolf Floris Carel Bentinck afgerond. De steen is inmiddels op het graf op het landgoed Schoonheten teruggeplaatst. Het werk aan het derde onderdeel van het project n.l. het ophalen van de verhalen uit de omgeving o.a. het Boetelerveld vordert gestaag. De ca. 25 opgetekende verhalen, met interessante persoonlijke herinneringen worden nog gebundeld.

Tijdens Stöppelhaene wordt in de kerk een exposite over het project ‘De Plaskerk en haar omgeving’ ingericht. Over alle drie onderdelen van dit project is op deze expositie veel informatie te vinden. Zo zullen er detailfoto’s van de secco’s worden getoond, zal het landschap Overijssel informatie verstrekken over de omgeving vanaf de eerste bewoning tot nu en zal de Stichting Archivariaat Bentinck Schoonheten de relatie van het Kasteel met het landgoed en de landbouw in het gebied uitgebreid in beeld brengen.

Met het terugplaatsen van de kerkbanken en de stoelen wordt gewacht tot na Stöppelhaene.

Zondagmiddaginloop

Mee i.v.m. het vervallen van de wekelijkse inloop op de zondagmiddag in het Annahuis wordt er nu elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het wijkcentrum van de Buut (Swaenewoerd) Zwanenwoerd 1 een inloop georganiseerd. 

Voor een kop koffie en/of thee wordt € 1,00 gevraagd en voor een glas fris € 1,50.

ZWO-project

ZWO-project
Sinds oktober 2016 steunt onze gemeente (Diaconie en ZWO) het werk van Compassion. Eerst is er bijgedragen aan het moeder-kind-project in Ethiopië. Nadat er voor dit project voldoende financiën waren overgemaakt is besloten het project ‘Jesus la Esperanza’ in Bellavista in Peru te ondersteunen. Lees verder het dankwoord van Pastor Zenon More Pariahuache uit Bellavista n.a.v. het ontvangen van onze bijdrage:

Namens onze Iglesia Del Nazareno Kerk in Bellavista wil ik u hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan ons project Jesus la Esperanza. Het is een grote zegen voor onze kerk, vooral voor ons werk met de kinderen. We hebben de kinderfaciliteit kunnen inrichten met speelgoed, tafels, stoelen, spreien, matten, schappen, voedsel en andere dingen. Dit stelt ons allemaal in staat om beter te zorgen voor de kinderen.
Het project stelt ons ook in staat om met ons programma het evangelie van God door te geven aan de kinderen en de ouders. Het werk draagt vrucht, want we zien duidelijke veranderingen in het gedrag van ouders en hun kinderen.
Ons project heeft een positieve impact voor onze gemeenschap. Als kerk zijn we volledig betrokken bij onze missie om kinderen te redden. We geloven dat we een grote verandering teweeg kunnen brengen in onze stad als we met liefde en passie werken in dienst van de kinderen.
Daarom willen wij u bedanken voor uw vrijgevigheid en Gods zegen toewensen.

Op het project worden ouders en kinderen liefdevol ontvangen

Er worden regelmatig trainingen gegeven aan de ouders.

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!