Categorie archief: nieuws

Paasontbijt-2018

Uitnodiging Paasontbijt 1 april 2018

Allemaal van harte welkom op ons Paasontbijt in het Annahuis, op eerste Paasdag ‘s ochtends vanaf 9.45 uur. Onder het genot van diverse broodjes, koffie of thee en natuurlijk een gekookt eitje kunnen wij, jong en oud, elkaar ontmoeten. Vanzelfsprekend hopen wij dat er ook dit jaar weer veel mensen komen ontbijten.Ook dit jaar zijn er deze ochtend twee diensten in onze kerk. Een dienst om 9.00 uur en om 11.00 uur. Voor degene die om 9.00 uur naar de dienst gaan; zij kunnen aansluitend komen ontbijten in het Annahuis, anderen kunnen eerst ontbijten en daarna om 11.00 uur naar de kerk om het Paasfeest te vieren. 

Wij willen wel graag weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, daarom willen wij u vragen uiterlijk 27 maart je aan te melden. Link aanmeldformulier.

 

Aanmelden kan ook:

– Telefonisch, 06-27129798

– Per mail: info@pknraalte.nl   

 

kerkendag 2018

Klein-Sallandse Kerkendag 2018

 Als het pdf bestand niet zichtbaar is klik dan op deze link om de bijlage zichtbaar te maken.

Om je aan te melden voor de kerkendag klein Salland 2018 gebruik dan de  Link naar de aanmeld paginaAanmelden per persoon.
Je kan ook het pdf downloaden invullen en per mail verzenden.

 

Downloaden (%File,PDF, 551KB)

Rommelmarkt

Graag alvast noteren in je agenda: De rommelmarkt wordt dit jaar op zaterdag 16 juni gehouden. De opbrengst is voor het Compassion-project  in Peru en voor de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk. De werkgroep rommelmarkt is nog op zoek naar mensen, die tijdens de rommelmarkt willen helpen. Aanmelden kan bij Hermien Bos. Tel 357261 of bospothof@msn.com.

Bingo

De Bingo-avond op maandag 26 februari valt zoals gebruikelijk in de voorjaarsvakantie: dus een mooie gelegenheid om een avondje uit te gaan met uw (klein)kinderen. Er zijn leuke prijzen te winnen en het belooft een hele gezellige avond te worden. Aanvang: 20.00 uur; het Annahuis is open vanaf 19.30 uur. De opbrengst is voor een deel voor de kinderen van het Compassion-project in Peru. Zie voor meer info over dit project de website van de kerk.  Het andere deel is voor de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk.

40 dagentijd 2018

Symbolische bloemschikkingen voor de 40 dagentijd en Pasen 2018

Elke zondag in de 40 dagentijd heeft een bijzondere naam. In een boekje, dat in de kerk ligt worden deze namen en de daarbij horende Bijbelgedeeltes vermeld, zo ook de responsie tijdens de voorbeden. In het boekje wordt verder een algemene toelichting gegeven op de symbolische schikkingen, die deze periode in de kerk staan. Bovendien wordt er per zondag extra geattendeerd op de schikking van die zondag. Lees hier de algemene en de toelichting per zondag van deze schikkingen. Van iedere schikking wordt er elke zondag een foto op de site geplaatst.

40-dagenkalender

Woensdag 14 februari begint de 40 dagentijd. Daarom wordt op de zondagen 11 en 18 februari bij de uitgang van de kerk de 40 dagenkalender uitgereikt. In samenwerking met de andere kerken van Klein Salland is deze kalender met voor iedere dag een bijbel-lezing en een extra activiteit samengesteld. De ene dag is dat een mooi gedicht, een andere dag wordt informatie gegeven over het diaconale project in deze tijd. Soms is het een kinderactiviteit of een recept om  iets lekkers te maken. Dan weer een overdenking of het verhaal van iemand uit onze omgeving over wat Pasen en de 40-dagentijd voor haar/hem betekent. In tegenstelling tot het vorige jaar wordt het boekje nu niet thuisbezorgd, maar wordt het uitgedeeld in de kerk. Mocht u deze zondagen niet in de kerk komen dan liggen er nog exemplaren in de kerk of in het Annahuis. Als u niet in de gelegenheid bent het boekje zelf te halen dan is een berichtje naar het secretariaat info@pknraalte.nl voldoende. Er wordt dan voor gezorgd dat u een kalender krijgt thuisbezorgd.

Nieuw beleidsplan

De werkgroep beleidsplan wil graag met de gemeente in gesprek over zaken die waardevol zijn voor de komende periode. Zondag 18 februari wordt daar een start mee gemaakt tijdens het koffiedrinken na de dienst. Er wordt dan een korte uitleg gegeven en er wordt een aantal vragen gesteld. De resultaten van deze ochtend worden betrokken in huiskamergesprekken, die daarna worden gehouden. Wilt u meedoen met deze huiskamergesprekken? Vul dan uw naam in op de intekenlijst, die achterin de kerk en op zondag 18 februari in het Annahuis, ligt.

Actie Kerkbalans 2018

Op vrijdag 26 januari hebben de teamondersteuners de lijsten van de actie Kerkbalans weer ingeleverd. Als voorlopige opbrengst meldt het College van Kerkrentmeesters dat deze € 153.000 bedraagt. Daarmee is deze iets lager dan de voorlopige opbrengst van het vorige jaar. De verwachting is dat de definitieve opbrengst ca. € 156.000 zal worden. Met dit bedrag is ook in de begroting rekening gehouden. Daarom stemt het resultaat tot tevredenheid en vertrouwen. Het motto voor dit jaar was: “Geef voor je kerk”; er is voor onze kerk gegeven! Het CvK dankt allen, vrijwilligers en vooral de gevers, die aan het welslagen van de actie hebben meegewerkt.

Inspiratieavond

Inspiratieavond voor kerkelijke bezoekers en geïnteresseerden met dominee De Gooijer

Op 21 februari organiseert de commissie ‘vorming & toerusting’ van de PKN Olst een inspiratieavond met ds. De Gooijer om ons met zijn verhalen, vragen en werkvormen te inspireren. In de gemeentes van Klein Salland ontmoeten we elkaar en wordt er veel bezoekwerk verricht want zo geven we uiting aan “de zorg voor elkaar”. Iemand is ziek of nieuw in de gemeente, bloemen worden na de dienst gebracht, een collecte moet worden opgehaald of informatie gebracht en je raakt in gesprek. Of je uit name van je functie bezoekt of als medelevende gemeentelid, je wil iets positiefs met je bezoek bereiken. Hoe zorg je dat je “de geest hebt” als je bij iemand binnenstapt? Wat breng je mee als christen? En wat gebeurt er daarna? Kortom wat maakt een ontmoeting, een bezoek waardevol? En het mooie ervan is dat wij allemaal soms de rol van bezoeker op ons nemen maar ook weleens bezocht worden. Samen met Dominee De Gooijer gaan we hiermee aan de slag. Er komt ook een terugkomavond op 18 april om eventueel over onze ervaringen verder te praten en de inspiratie levendig te houden. U bent van harte welkom! Wij treffen elkaar in de grote zaal van de Bastiaan, Kerkplein 3 te Olst. Om 19.45 staat de koffie/thee klaar. Opgave vooraf is niet nodig.

Blandine Taal & Esther Coes

Koormuziek

Hou je van zingen en van Engelse Koormuziek? Dit is je kans!

Geef je op voor het New Sion Choir bij Klooster Nieuw Sion in Diepenveen!
Het New Sion Choir is een nieuw opgezet koor, dat vanaf 2018 regelmatig Evensongs zal verzorgen in de prachtige kloosterkerk van Nieuw Sion. Onder de inspirerende leiding van dirigent Jan van Dijk zingen we muziek uit verschillende stijlperioden in de Anglicaanse traditie.

We repeteren iedere dinsdagavond van 20:00-22:00 uur in Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6 te Diepenveen (www.nieuwsion.nl). De uitvoeringen van de Evensongs zijn op zondagavond, enkele keren per jaar.

Het koor is nog niet op volle sterkte, dus dit is je kans! In iedere stemgroep (met name tenoren en bassen) hebben we nog ruimte voor meer zangers/zangeressen. Omdat we streven naar kwaliteit, zoeken we koorleden die van blad kunnen lezen of met behulp van audio opnames zelfstandig muziek kunnen instuderen. Ook kan het zijn dat we een stemtest afnemen en dat we een selectie moeten maken.

Natuurlijk ben je van harte welkom om een paar keer op proef mee te zingen, je bent dan nog tot niets verplicht.

Om je aan te melden of voor meer informatie, neem contact op met Iris van Dongen via irisvandongen259@gmail.com of 06-54312335.

Christelijke Meditatie

Kennismaken met Christelijke Meditatie

In maart/april worden vier avonden (donderdagen) georganiseerd om kennis te maken met christelijke meditatie. Meditatie wordt beoefend in vele religies, maar ook in de christelijke traditie zijn in de loop der eeuwen verschillende manieren en methoden op dit gebied ontwikkeld. Intensieve beoefening van meditatie kan je innerlijke rust geven of inzicht in jezelf, verrijking en verdieping van hoe je in het leven staat. Iets van de rijke schat uit de christelijke traditie gaan we verkennen. Iedere avond leggen we ons toe op een bepaalde vorm. We oefenen ons in lectio divina: we laten een Bijbeltekst in ons doordringen. We oefenen in “Innerlijke aanwezigheid”, bidden zonder woorden, een aandachtig en bewust “alleen-maar zijn” en we gaan lopen en wandelen in aandacht. Deelname is open voor iedereen. De serie avonden wordt geleid door Esther Coes uit Olst Wie alvast iets meer wil lezen: zie de website van Vacare van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/themas/geestelijke-vorming/vacare/mediteren . De avonden zijn van 19.30-21.00 uur in de Dorpskerk van Olst. Graag opgave vooraf: mail egcoes@gmail.com of 0611012663 Data: donderdag 22 maart, 5 april, 12 april en 19 april.

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

fresco’s

Restauratie van de fresco’s / Verhalenproject protestantse enclave in katholiek Raalte

De voorbereidingen voor het ‘Verhalenproject’, waar ook de protestantse gemeente Raalte aan mee doet, vorderen gestaag. Vrijwilligers o.a. voor het afnemen van interviews  kunnen zich nog steeds aanmelden. Lees verder het volledige bericht.

 

De voorbereidingen voor het gezamenlijke  project van de protestantse gemeente Raalte, het Archivariaat Bentinck-Schoonheten en Landschap Overijssel: ‘ De Plaskerk en haar omgeving’ vorderen gestaag. Op het artikel in het kerkblad van november waar vrijwilligers werden opgeroepen zich aan te melden o.a. voor het afnemen van interviews hebben al enkele mensen gereageerd, maar er kunnen nog meer bij, dus even een E-mail sturen naar  info@landschapoverijssel.nl en uw naam wordt genoteerd. In januari wordt de cursus, waar je leert hoe e.e.a. aan te pakken, van 3 avonden gegeven door iemand van de IJsselacademie/Historisch Centrum Overijssel. Zie verder het eerder aangehaalde artkel. Toch nog meer weten: bel dan met één van de stuurgroepleden. Gerrit Tuten 06-21544075, Joop van den Brink 06-44291085 of Aaltje Booijink 06-27129798.

Naast deze vrijwilligers wordt ook de jeugd van de kerk benaderd om op een eigentijdse manier aan het project mee te werken. U hoort daar later mee over. Via facebook bestaat straks ook de mogelijkheid om regelmatig over het project geinformeerd te worden. U ziet dat het project inmiddels aardig begint te leven, maar dat moet ook, want april is dichterbij dan u denkt.

Gerard Vrieling, PR man van het project namens de Plaskerk

Inloophuis

Nieuwe bestuursleden Inloophuis gezocht.

Het inloophuis (in een van de zalen van het Annahuis) ontvangt al 22 jaar bezoekers met een kopje koffie of thee. Dat doen de vrijwilligers met veel plezier. Binnenkort is een aantal van onze bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn dus nieuwe bestuursleden nodig. Tot nu toe is het de huidige bestuursleden niet gelukt om opvolgers te vinden. Denkt u dat is wat voor mij, neem dan contact op met de voorzitter Michiel Hendriks , tel. 0572 354403 of met de secretaris Aly van den Brink, tel. 0572 354919. Zij geven u graag alle informatie.

introductie app

In de dienst op 7 mei is de app van de Protestantse Gemeente Raalte geïntroduceerd. Na de dienst werd er indien nodig hulp geboden bij het installeren van de app op de smartphone of tablet. In de app is het nieuws van de Plaskerk te vinden, maar ook de website, de agenda, een dagtekst van het NBG en veel meer. Ook kun je pushberichten (meldingen) ontvangen als er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling is. De app is gratis te downloaden via de app-store of de play-store door te zoeken op “Protestant”. Meer informatie is hier te vinden. 

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!