Categorie archief: nieuws

Oogstgaveproject 2018

Oogstgaveproject 2018

Stöppelhaene als het Sallands oogstdankfeest heeft in haar dna een bijzonder vorm van levensbeschouwing: solidariteit met de kwetsbare mensen buiten onze eigen landsgrenzen. Dit jaar is als project gekozen voor een door twee Nederlandse dames opgezette  school voor speciaal onderwijs in een pracht tuinbouwproject in Thailand. De ouders en de omwonende boerenbevolking runnen de school  en zo wordt voedsel en zorg verkregen door ‘de handen uit de mouwen te steken’.  Voor meer info over dit project lees het persbericht en zie de affiche.

Naar de Levenstuinen

Zaterdag 26 mei om 9.45 uur vertrokken we met 11 personen uit Raalte en 4 personen uit Wijhe naar de Levenstuinen in Teuge. Daar aangekomen kregen we eerst koffie met gebak, waarna we op eigen gelegenheid alvast wat tuinen konden bekijken. Het was prachtig warm weer, maar onder de bomen bleef het lekker koel. Rond de middag was het tijd om onze eigen meegebrachte lunch te nuttigen. Daarna weer verder wandelen door de tuinen waar overal mooie bloemen te zien waren. Ook was er een kapelletje om tot bezinning te komen. Tot slot nog even wat drinken en toen weer huiswaarts!

Al met al een mooie dag om op terug te kijken.

 

Zondagmiddaginloop

Mee i.v.m. het vervallen van de wekelijkse inloop op de zondagmiddag in het Annahuis wordt er nu elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het wijkcentrum van de Buut (Swaenewoerd) Zwanenwoerd 1 een inloop georganiseerd. 

Voor een kop koffie en/of thee wordt € 1,00 gevraagd en voor een glas fris € 1,50.

Plaskerk

De Plaskerk en haar omgeving’

In de Plaskerk is een steiger, die nodig is voor de restauratie/conservatie van de fresco’s, opgebouwd. De met plastic folie afgedekte herenbanken, de preekstoel, de omwikkelde kroonluchters en het ingepakte orgel geven een vreemd beeld van de kerk, maar geven tevens aan dat hier nog een hoop werk moet worden verzet. 23 april is het bureau OU-OU met haar werkzaamheden begonnen. De restauratie is voor belangstellenden ‘op hoog niveau’ te volgen. Vanaf 11 mei is er elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid de steiger te beklimmen om daar boven in de kerk de dames van OU-OU aan het werk te zien. Natuurlijk wordt er dan uitleg gegeven over wat zij aan het doen zijn. Je kunt alleen deelnemen aan deze bezichtiging door je vooraf aan te melden via het E-mailadres: frescosbekijken@pknraalte.nl. De ontvangst vindt plaats in het Annahuis, waar eerst een korte presentatie van het project wordt gegeven en daarna kan men de steigertrap beklimmen om boven gedurende een half uur de fresco’s en de werkzaamheden te bewonderen. Het maximum aantal deelnemers per groepje is 8 personen. Deelname kost € 5,00 per persoon; dit is incl. koffie/thee, krentenwegge en een boekje over de Plaskerk.

kerkdiensten

Vanaf zondag 8 april t/m zondag 2 september  worden de kerkdiensten gehouden in de RK Pauluskerk, Westdorplaan 122 in Raalte. Dit in verband met de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk.
De diensten beginnen om 10.15 uur. Elke 1e zondag van de maand drinken wij vóór de dienst om 9.30 uur koffie in de Pauluszaal van deze kerk.
Uitvaartdiensten, die anders in de Plaskerk zouden zijn gehouden kunnen in deze periode eventueel ook in de Pauluskerk plaatsvinden.

ZWO-project

ZWO-project
Sinds oktober 2016 steunt onze gemeente (Diaconie en ZWO) het werk van Compassion. Eerst is er bijgedragen aan het moeder-kind-project in Ethiopië. Nadat er voor dit project voldoende financiën waren overgemaakt is besloten het project ‘Jesus la Esperanza’ in Bellavista in Peru te ondersteunen. Lees verder het dankwoord van Pastor Zenon More Pariahuache uit Bellavista n.a.v. het ontvangen van onze bijdrage:

Namens onze Iglesia Del Nazareno Kerk in Bellavista wil ik u hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan ons project Jesus la Esperanza. Het is een grote zegen voor onze kerk, vooral voor ons werk met de kinderen. We hebben de kinderfaciliteit kunnen inrichten met speelgoed, tafels, stoelen, spreien, matten, schappen, voedsel en andere dingen. Dit stelt ons allemaal in staat om beter te zorgen voor de kinderen.
Het project stelt ons ook in staat om met ons programma het evangelie van God door te geven aan de kinderen en de ouders. Het werk draagt vrucht, want we zien duidelijke veranderingen in het gedrag van ouders en hun kinderen.
Ons project heeft een positieve impact voor onze gemeenschap. Als kerk zijn we volledig betrokken bij onze missie om kinderen te redden. We geloven dat we een grote verandering teweeg kunnen brengen in onze stad als we met liefde en passie werken in dienst van de kinderen.
Daarom willen wij u bedanken voor uw vrijgevigheid en Gods zegen toewensen.

Op het project worden ouders en kinderen liefdevol ontvangen

Er worden regelmatig trainingen gegeven aan de ouders.

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

fresco’s

Restauratie van de fresco’s / Verhalenproject protestantse enclave in katholiek Raalte

De voorbereidingen voor het ‘Verhalenproject’, waar ook de protestantse gemeente Raalte aan mee doet, vorderen gestaag. Vrijwilligers o.a. voor het afnemen van interviews  kunnen zich nog steeds aanmelden. Lees verder het volledige bericht.

 

De voorbereidingen voor het gezamenlijke  project van de protestantse gemeente Raalte, het Archivariaat Bentinck-Schoonheten en Landschap Overijssel: ‘ De Plaskerk en haar omgeving’ vorderen gestaag. Op het artikel in het kerkblad van november waar vrijwilligers werden opgeroepen zich aan te melden o.a. voor het afnemen van interviews hebben al enkele mensen gereageerd, maar er kunnen nog meer bij, dus even een E-mail sturen naar  info@landschapoverijssel.nl en uw naam wordt genoteerd. In januari wordt de cursus, waar je leert hoe e.e.a. aan te pakken, van 3 avonden gegeven door iemand van de IJsselacademie/Historisch Centrum Overijssel. Zie verder het eerder aangehaalde artkel. Toch nog meer weten: bel dan met één van de stuurgroepleden. Gerrit Tuten 06-21544075, Joop van den Brink 06-44291085 of Aaltje Booijink 06-27129798.

Naast deze vrijwilligers wordt ook de jeugd van de kerk benaderd om op een eigentijdse manier aan het project mee te werken. U hoort daar later mee over. Via facebook bestaat straks ook de mogelijkheid om regelmatig over het project geinformeerd te worden. U ziet dat het project inmiddels aardig begint te leven, maar dat moet ook, want april is dichterbij dan u denkt.

Gerard Vrieling, PR man van het project namens de Plaskerk

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!