nieuws

Plaskerk 900

Om te herdenken dat de Plaskerk al 900 jaar bestaat heeft de “werkgroep Plaskerk 900” een programma opgezet wat het hele jaar door loopt. Op negen avonden, verspreid over het jaar, gaan we stilstaan bij een aantal periodes uit de geschiedenis. Ook gaan we een paar keer aan de slag met een thema. De avonden …

Plaskerk 900 Lees meer »

Opening Annahuis

De verbouwing van het Annahuis is klaar. Het resultaat mag er wezen: een prachtige uitbreiding van de grote zaal, maar het geheel is ook verduurzaamd. Het Annahuis is klaar voor de toekomst en mag nu een ontmoetings- en verbindingscentrum voor alle inwoners van de gemeente Raalte worden genoemd. De feestelijke heropening vindt plaats op zondag …

Opening Annahuis Lees meer »

Romelmarkt

Rommelmark De in juni gehouden Rommelmarkt was als vanouds gezellig en wat zeker zo belangrijk is heeft een mooi resultaat opgebracht: bijna 300 Euro meer dan de opbrengst in 2019. De commissie is niet stil gaan zitten en roept op nu al weer spullen aan te melden voor het volgende jaar. Even bellen met Koop …

Romelmarkt Lees meer »

Bazar Kameroen

Na 40 jaar kwam er op 3 september een einde aan de jaarlijkse bazar voor Kameroen. Volgens de organisatie een dag waar je van de ene verrassing in de andere viel. Met een gezellige en prettige sfeer en wat ook heel belangrijk is een mooie opbrengst van € 1021. Daarom dank aan iedereen die door …

Bazar Kameroen Lees meer »

Oogstgaveproject

Oogstgaveproject 2022 Vluchtelingen in Nepal verdienen het Stöppelhaene onderscheidt zich van elk ander feest met de oogstgave. Wat een mooi gebaar, wat een waardevolle dimensie. Het oorspronkelijke van Stöppelhaene als oogstdankfeest is tijdloos. De Werkgroep Oogstgave Raalte (WOR) initieert jaarlijks een oogstgaveproject. Ook al zijn we bewust van het verdriet en het onrecht in onze …

Oogstgaveproject Lees meer »

Samenwerking KLein Salland

Volgende stap voor Klein Salland Op 3 maart 2022 hebben de vier kerkenraden van Klein Salland in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering besloten om een volgende stap te zetten in de samenwerking. Er is unaniem ingestemd met het voorstel om nu een formele samenwerkingsovereenkomst Klein Salland aan te gaan. Daarmee is bekrachtigd dat we nu steviger aan …

Samenwerking KLein Salland Lees meer »

diaconie-project-2022

Nieuw diaconaal project  Het project van Stichting Atiy is inmiddels afgesloten. Met ingang van het nieuwe jaar is door de “Klein Sallandse” Diaconieën een nieuw, door de kerk van Olst aangedragen, jaarproject gekozen. Het betreft een opvang in India Delhi Brotherhood Society, van oorsprong een Anglicaanse broederschap. Zij zorgen voor opvang en eten voor straatkinderen …

diaconie-project-2022 Lees meer »

Kinderoppassers gevraagd

Er komen geregeld jonge gezinnen naar de kerkdienst op zondag. Dat is natuurlijk heel fijn, maar wij willen dan wel graag oppas voor de kinderen in het Annahuis aanbieden. Dit geldt vooral bij doopdiensten en speciale diensten zoals Pasen, Pinksteren etc. De oppas-lijst kan echter wel weer aanvulling gebruiken. Wil je graag in het oppasschema meedraaien, geef …

Kinderoppassers gevraagd Lees meer »

De Plaatselijke Regeling

De Plaatselijke Regeling   Hieronder een filmpje met uitleg over de plaatselijke regeling door de Scriba. https://www.pknraalte.nl/wp-content/uploads/Filmpje-Plaatselijke-Regeling-aug-2021.mp4

Collecteren na coronatijd

Tijdens de coronaperiode vervielen de collecten tijdens de kerkdienst. U kon uw gaven overmaken op het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0354 5001 12 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte, o.v.v. kerkdienst en datum . Dit is goed bevallen, al zijn er mensen die hebben aangegeven de uitgangscollecte graag terug te willen. Binnen Klein …

Collecteren na coronatijd Lees meer »

nieuwsitems van het CvK

Busjes verjaardagsfonds: Nu het kerkelijk bureau al geruime tijd niet meer op de 1e vrijdag van de maand is geopend kunnen de contactpersonen hun verjaardagsbusjes voortaan op maandag- en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur laten legen op het kerkelijk bureau. Melden bij Jan Brinkhuis!  Jaarrekening 2019  De jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente Raalte, opgesteld …

nieuwsitems van het CvK Lees meer »