Categorie archief: nieuws

Bijbelquiz

Op 31 oktober is voor de tweede keer de bijbelquiz gehouden. We zijn met 7 enthousiaste mensen aan de slag gegaan. Er waren boeiende vragen, sommige ondersteund door filmpjes. Hoewel niet iedereen even veel van de bijbel weet, was het een leerzame en vooral erg gezellige avond. Laat je dan ook niet weerhouden om te komen door te denken dat je toch niet zoveel weet. Volgend jaar weer een bijbelquiz!

Enquête

Enquête over het vernieuwde kerkblad            link naar Enquête

Vanaf april 2017 zit het kerkblad ‘De Wegwijzer’ in een nieuw jasje. Nu is het tijd om uw mening te vragen over het vernieuwde kerkblad vindt. Daarom houden we een enquête. Om een goed beeld te krijgen wat de lezers ervan vinden is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen. Dat kan tot 1 januari, maar de redactie wil graag dat u niet wacht tot na de kerst, maar er z.s.m. op reageert. De resultaten worden gebruikt om waar mogelijk verbeteringen/veranderingen in het kerkblad aan te brengen. Wat vraagt de redactie van u? Dat u het kerkblad leest en meedoet met het invullen van de vragenlijst. U kunt de vragenlijst vinden via  de volgende link……………. Dit invullen kan on line en kost u slechts 5 minuten. 

In het voorjaar laten wij u weten wat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn. Voor mensen, die geen gebruik maken van internet ligt een papieren versie van de enquête achter in de kerk en in het Annahuis. Ingevulde exemplaren kan men in de bus  van het Annahuis stoppen. Wel vóór 1 januari a.u.b.

N.B. De Protestantse gemeente Raalte is één van de 15 gemeenten, die in april met een nieuw kerkblad zijn gestart. Ook aan de lezers van de andere 14 kerkbladen worden dezelfde vragen gesteld, zodat de kerken kunnen profiteren van elkaars opmerkingen en tips.

Advent_2017

De Adventsperiode heeft dit jaar in onze kerk het thema “Verwachting” gekregen. Verwachting van de geboorte van de Messias, lang geleden. Maar juist ook de verwachting en het verlangen naar de Messiaanse tijd. Naar een wereld die goed is. De lezingen, gebeden en rituelen van het licht vertellen allemaal van een God die onderweg is, van gerechtigheid die komt. We leven in verwachting… In het Adventsboekje staan o.a. de te zingen coupletten van het lied “O kom o kom Immanuël” en informatie over de schikkingen in de kerk vermeld. Lees verder in het boekje. link naar boekje

Kerstmaaltijd

Kerstmaaltijd Inloophuis

Op Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, verzorgt het Inloophuis in Raalte
een kerstmaaltijd in de grote zaal van het Annahuis, de Plas 8.
Deze feestelijke bijeenkomst is van 15.00 tot 18.30 uur. Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden en iedereen is van harte welkom.
Opgeven kan tot 21 december bij de vrijwilligers van het Inloophuis of
telefonisch bij Annet Bruggeman, telefoon 360290.

Ook in 2018 bent u weer van harte welkom.

Elke week is het Inloophuis open op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op  zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
De nieuwjaarsreceptie is woensdag 3 januari. Het bestuur en de vrijwilligers wensen u fijne feestdagen.

Engelen_project

Een engel, voor wie kun jij er één zijn? Een engel als boodschapper van God kom je regelmatig tegen in de Bijbel. De engel als stem van God. Engelen die werken als Zijn handen en voeten. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. In navolging van voorgaande jaren zullen de adventsweken voor een aantal mensen niet zo maar voorbij gaan. Deze mensen worden 4 weken lang verrast door een “schouderklopje”. In deze weken krijgen zij een engel op bezoek. Niet openlijk, maar anoniem. Eén keer per week wordt er een attentie door de brievenbus gedaan met een kaartje met als afzender: de Kerstengel. Pas bij het laatste bezoek maakt de engel zich bekend.

Dankdag_2017

 

 Op woensdag  1 november, Dankdag voor gewas en arbeid, hebben vele vrijwilligers de oudere en zieke gemeenteledenverrast met een fraai fruitbakje. Vanaf maandag 30 oktober is de dankdagcommissie druk geweest om deze bakjes klaar te maken. Zo zijn o.a. 1 kist peren, 1 kist appelen en 3 kistjes mandarijnen daarvoor gebruikt. De dankdagcommissie wil dan ook alle gevers en helpers hartelijk bedanken. Op zondag  5 november is er in de kerk aandacht aan de dankdag voor gewas en arbeid besteed.

stagiaire

Klik op het logo voor meer info

De afgelopen jaren was steeds vanaf oktober een aantal maatschappelijke stagiaires actief in het Annahuis (en kerk). Dit jaar is het anders georganiseerd door Landstede Welzijn, de scholen en de gemeente Raalte. Het systeem van maatschappelijke stages wordt breder opgezet, zodat ook volwassenen hieraan kunnen deelnemen. Op 23 november staan wij op de Kr8-markt om de Protestantse Gemeente aan te prijzen: KOM BIJ ONS IN HET ANNAHUIS VRIJWILLIGERSWERK DOEN!

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Kort bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. We zijn op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver en Berend Bolt. Wij zoeken nog aanvulling met een ouder gemeentelid die de tradities van de Raalter kerkgemeenschap uit eigen ervaring kent.   

Bij het uitwerken van onze opdracht is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente (jullie dus), belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar wij als gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

De komende tijd gaan we een manier uitwerken om deze vragen door een brede groep van gemeenteleden beantwoord te krijgen. U hoort van ons, we hebben u nodig.

Berend Bolt

Freedom

Het interkerkelijk koor Freedom uit Raalte bestaat 40 jaar en dat wordt op zaterdag 16 december gevierd met een feestelijk jubileumconcert, vol met herkenbare Freedomnummers, nieuwe gospelsongs en energieke, vreugdevolle kerstliederen. Een muzikale avond in een sfeervolle ambiance met tussentijds een kop koffie en de mogelijkheid om na afloop gezellig na te praten onder het genot van een glaasje. Aanvang: 20.00 uur in de Plaskerk. Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Brook duo

 

Op 22 december komt het Brook duo naar Boskamp. Dit bekende duo uit Markelo treedt met hun voorstelling op in de H. Willibrordkerk in Boskamp. Het is een door Gert-Jan Oplaat (oud Tweede Kamer lid) zelf geschreven dialect kerstverhaal, dat af en toe wordt onderbroken met rustige dialectliedjes van het Brook duo en bekende, door de bezoekers, mee te zingen kerstliederen. Lees verder het persbericht voor meer informatie over deze mooie voorstelling en hoe u aan kaarten kunt komen.

fresco’s

Restauratie van de fresco’s / Verhalenproject protestantse enclave in katholiek Raalte

De voorbereidingen voor het ‘Verhalenproject’, waar ook de protestantse gemeente Raalte aan mee doet, vorderen gestaag. Vrijwilligers o.a. voor het afnemen van interviews  kunnen zich nog steeds aanmelden. Lees verder het volledige bericht.

 

De voorbereidingen voor het gezamenlijke  project van de protestantse gemeente Raalte, het Archivariaat Bentinck-Schoonheten en Landschap Overijssel: ‘ De Plaskerk en haar omgeving’ vorderen gestaag. Op het artikel in het kerkblad van november waar vrijwilligers werden opgeroepen zich aan te melden o.a. voor het afnemen van interviews hebben al enkele mensen gereageerd, maar er kunnen nog meer bij, dus even een E-mail sturen naar  info@landschapoverijssel.nl en uw naam wordt genoteerd. In januari wordt de cursus, waar je leert hoe e.e.a. aan te pakken, van 3 avonden gegeven door iemand van de IJsselacademie/Historisch Centrum Overijssel. Zie verder het eerder aangehaalde artkel. Toch nog meer weten: bel dan met één van de stuurgroepleden. Gerrit Tuten 06-21544075, Joop van den Brink 06-44291085 of Aaltje Booijink 06-27129798.

Naast deze vrijwilligers wordt ook de jeugd van de kerk benaderd om op een eigentijdse manier aan het project mee te werken. U hoort daar later mee over. Via facebook bestaat straks ook de mogelijkheid om regelmatig over het project geinformeerd te worden. U ziet dat het project inmiddels aardig begint te leven, maar dat moet ook, want april is dichterbij dan u denkt.

Gerard Vrieling, PR man van het project namens de Plaskerk

Informatieavond Jodendom en bezoek Kamp Westerbork

Op dinsdag 10 oktober was er in het Annahuis in Raalte een informatieavond over het Jodendom. Ongeveer 30 mensen luisterden naar het verhaal van ds. Günter Brandorff, waarbij de nadruk lag op de geschiedenis van het Joodse leven in de ‘mediene’, het oosten van het land. De aanvullingen van Anton Heijmerikx, mede auteur van het boek ‘Gebroken Joods leven in Raalte’, maakten het tot een zeer informatieve avond.

Op zaterdagochtend 14 oktober reden we met 26 personen naar Westerbork. Na de koffie bezochten we eerst het museum, waar veel te zien en te horen was over de levenstoestanden in het kamp. Indrukwekkend hoe de mensen, groot en klein, zich staande wisten te houden, afgesloten van de buitenwereld en niet wetende wat hen te wachten stond. Na een bezoek van een uurtje aan het museum, liepen we naar het dichtstbijzijnde restaurant, waar een heerlijke lunch gereed stond.

Om 14.30 uur stapten we in de pendelbus die ons keurig bij het voormalige kamp afzette. Ds. Brandorff ging ons voor over het Melkwegpad naar het eind van de spoorlijn. Alles leek op dat moment zo vredig en rustig. Het was voor ons even moeilijk om je te realiseren dat daar zoveel barakken hebben gestaan en dat er 102.000 Joden weggevoerd zijn naar de verschillende vernietigingskampen. Langs het pad op de terugweg zagen we 102.000 paaltjes met de Jodenster, voor elke weggevoerde een, ook waren er paaltjes voor de Sinti en Roma en voor de verzetsstrijders die in het kamp gevangen zaten. De ‘villa’ aan het begin van het kamp (die geheel omhuld was door een glazen overkapping) konden we vanwege de slechte staat niet bekijken, wel zagen we een mooie film van deze commandantswoning, die nu een officieel rijksmonument is. Al met al hebben we een mooie dag gehad, die veel indrukken achterliet.  

Deze twee activiteiten werden in Klein Salland-verband georganiseerd. De aanmeldingen kwamen ook vanuit de diverse gemeentes binnen. Mooi om te zien dat we elkaar op deze manier weer wat beter hebben leren kennen.

Almah Koops (Wijhe) en Gea Groote Wolthaar (Raalte)

Inloophuis

Nieuwe bestuursleden Inloophuis gezocht.

Het inloophuis (in een van de zalen van het Annahuis) ontvangt al 22 jaar bezoekers met een kopje koffie of thee. Dat doen de vrijwilligers met veel plezier. Binnenkort is een aantal van onze bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn dus nieuwe bestuursleden nodig. Tot nu toe is het de huidige bestuursleden niet gelukt om opvolgers te vinden. Denkt u dat is wat voor mij, neem dan contact op met de voorzitter Michiel Hendriks , tel. 0572 354403 of met de secretaris Aly van den Brink, tel. 0572 354919. Zij geven u graag alle informatie.

Bloemengroet

Bloemengroet
Met ingang van 1 september 2017 is er een nieuwe werkwijze voor de Bloemengroet. Iedereen kan nu een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente  Raalte. Degene voor wie de bloemengroet bestemd is, hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente Raalte. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand aan te melden voor een bloemengroet. Belangrijk is dat bij de aanmelding een (korte) motivatie wordt gegeven. Aanmelden kan door een E-mail te sturen naar bloemengroet@pknraalte.nl of door een briefje in de brievenbus van het Annahuis te deponeren. De verantwoordelijkheid voor de bloemengroet ligt bij de diaconie. Het aanspreekpunt hiervoor is Cor Roos.

introductie app

In de dienst op 7 mei is de app van de Protestantse Gemeente Raalte geïntroduceerd. Na de dienst werd er indien nodig hulp geboden bij het installeren van de app op de smartphone of tablet. In de app is het nieuws van de Plaskerk te vinden, maar ook de website, de agenda, een dagtekst van het NBG en veel meer. Ook kun je pushberichten (meldingen) ontvangen als er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling is. De app is gratis te downloaden via de app-store of de play-store door te zoeken op “Protestant”. Meer informatie is hier te vinden. 

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!