Categorie archief: nieuws

Informatieavond Jodendom en bezoek Kamp Westerbork

Op dinsdag 10 oktober was er in het Annahuis in Raalte een informatieavond over het Jodendom. Ongeveer 30 mensen luisterden naar het verhaal van ds. Günter Brandorff, waarbij de nadruk lag op de geschiedenis van het Joodse leven in de ‘mediene’, het oosten van het land. De aanvullingen van Anton Heijmerikx, mede auteur van het boek ‘Gebroken Joods leven in Raalte’, maakten het tot een zeer informatieve avond.

Op zaterdagochtend 14 oktober reden we met 26 personen naar Westerbork. Na de koffie bezochten we eerst het museum, waar veel te zien en te horen was over de levenstoestanden in het kamp. Indrukwekkend hoe de mensen, groot en klein, zich staande wisten te houden, afgesloten van de buitenwereld en niet wetende wat hen te wachten stond. Na een bezoek van een uurtje aan het museum, liepen we naar het dichtstbijzijnde restaurant, waar een heerlijke lunch gereed stond.

Om 14.30 uur stapten we in de pendelbus die ons keurig bij het voormalige kamp afzette. Ds. Brandorff ging ons voor over het Melkwegpad naar het eind van de spoorlijn. Alles leek op dat moment zo vredig en rustig. Het was voor ons even moeilijk om je te realiseren dat daar zoveel barakken hebben gestaan en dat er 102.000 Joden weggevoerd zijn naar de verschillende vernietigingskampen. Langs het pad op de terugweg zagen we 102.000 paaltjes met de Jodenster, voor elke weggevoerde een, ook waren er paaltjes voor de Sinti en Roma en voor de verzetsstrijders die in het kamp gevangen zaten. De ‘villa’ aan het begin van het kamp (die geheel omhuld was door een glazen overkapping) konden we vanwege de slechte staat niet bekijken, wel zagen we een mooie film van deze commandantswoning, die nu een officieel rijksmonument is. Al met al hebben we een mooie dag gehad, die veel indrukken achterliet.  

Deze twee activiteiten werden in Klein Salland-verband georganiseerd. De aanmeldingen kwamen ook vanuit de diverse gemeentes binnen. Mooi om te zien dat we elkaar op deze manier weer wat beter hebben leren kennen.

Almah Koops (Wijhe) en Gea Groote Wolthaar (Raalte)

Inloophuis

Nieuwe bestuursleden Inloophuis gezocht.

Het inloophuis (in een van de zalen van het Annahuis) ontvangt al 22 jaar bezoekers met een kopje koffie of thee. Dat doen de vrijwilligers met veel plezier. Binnenkort is een aantal van onze bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn dus nieuwe bestuursleden nodig. Tot nu toe is het de huidige bestuursleden niet gelukt om opvolgers te vinden. Denkt u dat is wat voor mij, neem dan contact op met de voorzitter Michiel Hendriks , tel. 0572 354403 of met de secretaris Aly van den Brink, tel. 0572 354919. Zij geven u graag alle informatie.

Beleidsplan

Beleidsplan

O.l.v. de voorzitter Berend Bolt is de ‘werkgroep beleidsplan’ inmiddels aan het werk gegaan. De samenstelling van de werkgroep is nog niet helemaal definitief, maar jong en oud zal er in vertegenwoordigd zijn. Het centrale thema van het nieuwe beleidsplan is: ‘In verbinding’.  In verbinding met elkaar als kerkleden; tussen de diverse commissies/werkgroepen/geledingen; met onze omgeving/dorp en met andere kerken. De werkgroep gaat nadenken over de vraag hoe we in de komende jaren kerkgemeenschap willen zijn. Daarbij is het van belang om ook te weten wat de gemeente belangrijk vindt, wat willen we niet missen en wat mag/moet vernieuwd worden.

Communicatie

Communicatie

Om de gemeente nog beter te informeren over belangrijke zaken, die er spelen zal de kerkenraad het komende seizoen tijdens het koffiedrinken na de dienst mededelingen doen. Niet iedere maand, maar misschien 2 of 3 keer per seizoen. Natuurlijk kunnen er dan ook vragen worden gesteld.

jeugdwerker

Nieuwe jeugdwerker

Per 1 september is de nieuwe jeugdwerker Eva-Maria van de Geest begonnen. Eva-Maria is verbonden aan de organisatie Youth for Christ. Mede vanwege de goede ervaringen in het verleden en omdat Youth for Christ een organisatie is die de jeugdwerker ook kan begeleiden en qua opleiding e.d. ‘up-to-date’ houden is deze keus gemaakt. Eva-Maria gaat voor ca. 6 uur per week in onze gemeente aan de slag. We hopen dat ze snel haar draai vindt en wensen haar veel ‘succes’, plezier en Wijsheid!

tentoonstelling

Tentoonstelling Zuidwolde
Van 7 tot 22 oktober 2017 wordt in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde (Dr) de tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’ geörganiseerd. De tentoonstelling omhelst elf meditatieve afbeeldingen uit het vier keer per jaar verschijnende magazin Kerk & Israël Onderweg, een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerk is iedere dag geopend van 10.00-17.00 uur. Op zaterdag en zondag is er van 11.00-15.00 uur iemand aanwezig van de commissie. De opening vindt plaats op zondag 1 oktober om 15.00 uur. Klik hier voor de uitnodigingsbrief en een korte toelichting.

Compassion

Bericht Compassion
Arjen Westrik, Sponsor Relatie Medewerker van Compassion  stuurde ons van het Compassion-project in Peru, dat ondersteund wordt door de ZWO en de diakonie een voortgangsrapportage van de opstart van het project. Er wordt namens de kinderen van het project veel dank uitgesproken voor onze betrokkenheid bij dit project om zo deze kinderen te bevrijden van armoede. Lees hier de complete rapportage.

 

kofferproject

Na 2 jaar hebben de organisatoren van de ‘reizende koffer’ dit project afgesloten. Lees hier waarom het kofferteam hiertoe heeft besloten.

Het laatste nieuws, weet u nog? Het “reizende koffertje”? Een goed gevulde koffer, met interessant, leuk, ontspannend, (soms ook inspannend)….. oud, leerzaam of nieuw materiaal. De koffer vol met…. spel en boek,  muziek en films, ging van gezin naar gezin, om op een ongedwongen manier in gesprek met elkaar te komen. Nu, Na 2 jaar “reizen” is de koffer even moe. Wij leggen hem even opzij, om nieuwe energie op te doen. Het was voor ons een leuke periode om dit nieuwe idee vorm te geven en uit te voeren. Mooie momenten waarbij we veel mensen hebben ontmoet en fijne gesprekjes hebben gehad…..lang en kort. Ons doel, om mensen in hun eigen tijd en ruimte een stukje “geloof” aan te bieden, is bij ons als positief ervaren. Nieuwe ideeën borrelen op bij de laatste “koffer middag”. U hoort vast nog eens van ons! Een hartelijke groet van het kofferteam: Astrid, Dianne, Nelleke en Linie

Bloemengroet

Bloemengroet
Met ingang van 1 september 2017 is er een nieuwe werkwijze voor de Bloemengroet. Iedereen kan nu een verzoek doen om een bloemengroet te laten versturen vanuit de Protestantse Gemeente  Raalte. Degene voor wie de bloemengroet bestemd is, hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente Raalte. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand aan te melden voor een bloemengroet. Belangrijk is dat bij de aanmelding een (korte) motivatie wordt gegeven. Aanmelden kan door een E-mail te sturen naar bloemengroet@pknraalte.nl of door een briefje in de brievenbus van het Annahuis te deponeren. De verantwoordelijkheid voor de bloemengroet ligt bij de diaconie. Het aanspreekpunt hiervoor is Cor Roos.

Vrouwenverhalen in de bijbel

Vrouwenverhalen in de bijbel

Data: dinsdag 26 september, maandag 6 november, donderdag 22 februari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Annahuis
Meenemen: bijbel
Opgave vooraf: ja

 

Er staan talloze verhalen in de bijbel. Over mensen op zoek naar God, in gevecht met God. Mensen op zoek naar hun bestemming, grond onder de voeten. In deze groep lezen en behandelen we verhalen waarin één of meer vrouwenfiguren centraal staan: de verhalen rondom Hagar, Delila en Batseba. We lezen één verhaal per keer, kijken wat ons hieraan opvalt, of we er bepaalde associaties bij hebben. Daarna volgt er een uitgebreidere exegese (door de predikant) om de tekst zelf te laten spreken. Aan de hand van algemeen menselijke thema’s in het verhaal kunnen we dan verder samen in gesprek gaan.

We komen drie keer bij elkaar in het Annahuis. De eerste keer lezen we het verhaal van Hagar, Genesis 16 vers 1-16. Neem je je bijbel mee?

Begeleiding: ds. Karolien Zwerver.

Contactpersoon: Hettie Nijhuis
Tel.: 362949 / e-mail: hettienijhuis@live.nl

Fresco’s

De provincie Overijssel heeft op 29 juni 2017 de subsidieaanvraag, voor onder andere de restauratie van de fresco’s in de Plaskerk goedgekeurd. Daarmee worden de inspanningen van het college van kerkrentmeesters en de andere bij de subsidieaanvraag betrokkenen deelnemers beloond. Binnenkort start het 1e overleg met de partners en de uitvoerders. Link naar de Fresco’s

Oogstgaveproject Stöppelhaene 2017

De WOR (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte) heeft voor Stöppelhaene 2017 een nieuw oogstgaveproject aangewezen: het tuinenproject in Nicaragua.
Lees het persbericht voor meer informatie over wat de lokale vrouwenbeweging Xochilt Acalt doet en verder van plan is en waarom er geld nodig is om meer groeikansen te bieden voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De eerste resultaten zijn hoopgevend.

introductie app

In de dienst op 7 mei is de app van de Protestantse Gemeente Raalte geïntroduceerd. Na de dienst werd er indien nodig hulp geboden bij het installeren van de app op de smartphone of tablet. In de app is het nieuws van de Plaskerk te vinden, maar ook de website, de agenda, een dagtekst van het NBG en veel meer. Ook kun je pushberichten (meldingen) ontvangen als er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling is. De app is gratis te downloaden via de app-store of de play-store door te zoeken op “Protestant”. Meer informatie is hier te vinden. 

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!