Categorie archief: nieuws

Ds. Henriëtte de Graaf

In de dienst op 9 juli a.s. wordt ds. Henriëtte de Graaf uit Heerde welkom geheten binnen onze gemeente. Zij zal tijdelijk de vacatureruimte gaan vervullen die ontstaat na het vertrek van ds. Brandorff. Ds. De Graaf is een ervaren predikant die, naast haar werk in Koekange, onze gemeente voor 50% van haar tijd gaat ondersteunen. Na de dienst tijdens het koffiedrinken kunt u ds. De Graaf de hand schudden.

Stöppelhaene 2017

De voorbereidingen voor Stöppelhaene 2017 zijn al weer begonnen.

Zo is vanaf begin mei een aantal enthousiaste dames wekelijks aan het plakken voor de versiering in de Plaskerk. Dit jaar worden op de panelen enkele (glas in lood) kerkramen of gedeeltes uit ramen van verschillende kerken uit Raalte e.o. afgebeeld. Het monnikenwerk vordert gestaag.

R4R Benefiet BBQ op het kerkplein

In de zomer van 2018 hoopt R4R weer naar Roemenië te gaan. Daarom houdt R4R op zaterdag 9 september, dat is de zaterdag vóór de startzondag, van 16.00 tot 21.00 uur een benefiet BBQ op het kerkplein. Voor de kinderen worden er tijdens de BBQ leuke activiteiten georganiseerd. De kosten bedragen voor volwassenen € 12,50 en voor kinderen (tot 16 jaar) € 10,00. Graag aanmelden via raalte4roemenie@gmail.com.

Rommelmarkt

Op zaterdag 10 juni jl. werd op het kerkplein en in het Annahuis de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden. Vele vrijwilligers zijn er een hele dag druk mee geweest. Er was een groot aanbod van oude spulletjes, speelgoed, kleding en luxe spullen. De enveloppenkraam met prijzen en de verloting ontbraken natuurlijk ook niet. Op het terras was koffie/thee met eigen gebakken cake en koek verkrijgbaar. De vers gebakken oliebollen liet men zich goed smaken.  De rommelmarkt heeft totaal € 3017 opgebracht. Weer een mooi bedrag, waarvan de helft bestemd is voor de restauratie van de fresco’s (plafondschilderingen) in de kerk en de andere helft gaat naar het diaconale project Compassion.

Pinksterzendingscollecte

Pinksterzendingscollecte

De ZWO-commissie en de Diaconie gaan nog een jaar door met geld inzamelen voor Compassion, de organisatie die helpt kinderen zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame christelijke volwassenen. Nu wordt een project in Peru gesteund. Klik hier voor meer informatie over dit nieuwe project. In mei kunt u de zendingsbrief over en de acceptgirokaart voor dit doel in de bus verwachten.

Kameroen

Actie(s) Kameroen

De totale opbrengst van € 2810,00, van de in september 2016 gehouden bazar, de verkochte artikelen op Marktplaats en de rommelmarkt in Heeten aangevuld met verscheidene giften, is via Money Gram in Zwolle overgemaakt naar ds. Tamfon in Kumbo, Kameroen. Hij zorgt dat het geld, deze keer voor het Jeugdcentrum in Kumbo, op de bestemde plaats komt. Het is volgens Ds. Tamfon een mooi groot gebouw, dat voor allerlei doeleinden zoals computer- en naailessen te gebruiken is, geworden.  In dit gebouw krijgen ook kinderen,  die geen schoolgeld kunnen betalen les (van ouders). Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt om dit mooie bedrag over te kunnen maken.

De opbrengst van de op 23 september a.s. te houden bazar is voor een Zondagsschoolhal bij de kerk in Teze. Dit wordt een multifunctioneel gebouw met o.a. een kamer voor de dominee en met toiletten. Dus 23 september: Help allen mee voor de bouw in Teze.

Klederdracht

De werkgroep klederdracht van de Historische Vereniging Raalte zal ook dit jaar tijdens Stoppelhaene vertegenwoordigd zijn bij de foto-expositie in de Plaskerk. Het thema is dit jaar: Merklappen. De werkgroep is daarom op zoek naar merklappen door de jaren heen. Als u die heeft en voor de expositie in bruikleen beschikbaar wilt stellen neem dan contact op met: Mieny Tuten, tel: 0572-360083, E-mail: derkenmieny@hotmail.com of Diny Freriks, tel: 06-37405662, E-mail: diny_freriks@hotmail.com.

Afscheid

Afscheid ds. Gunter Brandorff

Zondag 2 juli neemt ds. Gunter Brandorff afscheid van de Protestantse Gemeente Raalte. Hij zal tevens met pensioen gaan. Natuurlijk besteden we hier in de dienst aandacht aan. Daarna is er koffie drinken in het Annahuis en om dit extra feestelijk af te sluiten, vragen we jullie om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie. Dit kun je s’ morgens voor de dienst in de keuken van het Annahuis afgeven. Dus heel “Protestants Raalte bakt” Als je meedoet wil je dit dan via info@pknraalte.nl doorgeven?

introductie app

In de dienst op 7 mei is de app van de Protestantse Gemeente Raalte geïntroduceerd. Na de dienst werd er indien nodig hulp geboden bij het installeren van de app op de smartphone of tablet. In de app is het nieuws van de Plaskerk te vinden, maar ook de website, de agenda, een dagtekst van het NBG en veel meer. Ook kun je pushberichten (meldingen) ontvangen als er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling is. De app is gratis te downloaden via de app-store of de play-store door te zoeken op “Protestant”. Meer informatie is hier te vinden. 

Koffie-ochtend

Koffie-ochtend

Niet alleen op zondagochtend zijn wij een gemeente, ook door de week kunnen er gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. Het pastorale team nodigt ieder, die dat leuk vindt, uit om op donderdag 29 juni / 20 juli / 17 augustus / 21 september van 10.00 tot 11.30 uur samen gezellig koffie te drinken in het Annahuis. Opgave vooraf hoeft niet. 

Radio-uitzending

Radio-uitzending vanuit De Plaskerk

Op 19 maart was er op NPO Radio 5 in het programma Zin Zout & Zegen een radio-uitzending van een kerkdienst die op 8 januari jl. was opgenomen. Dominee Karolien Zwerver mediteerde toen over  het thema ‘Verbinding’. Presentatrice Petra de Joode interviewde Jeroen Vermaas. Die zei o.a.: ‘Ik zoek Hem in de woorden van de zondagsdienst. Ik zoek Hem in de vorm en liturgie van de zondagsdienst. Ik zoek Hem in de mensen in de kerk. Ik vind Hem soms en daarom blijf ik zoeken’. Programma gemist? Geen probleem, ga naar Radio 5 het programma ‘Zin, Zout & Zegen’ uitzending van 19 maart 2017 van de EO.

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!

Jaarthema

Jaarthema “Deel je leven”.

In het pastorale team is gesproken over het thema “Deel je leven”, het thema voor het komend seizoen in de landelijke kerk. Tijdens de diensten op elke eerste zondag van de maand wordt hier aandacht aan besteed. Joke Sanders zal vanaf oktober iedere maand een kort stukje over dit thema  schrijven. We vinden het leuk om de diensten met jou voor te bereiden. Dus, heb je zin om mee te denken over de invulling van de “Deel je leven” diensten, geef het maar aan bij ds. Günter of ds. Karolien (mail, bellen, appen, Facebook of even aanschieten in de wandelgangen).