Categorie archief: nieuws

kerkdiensten

Vanaf zondag 8 april t/m zondag 2 september  worden de kerkdiensten gehouden in de RK Pauluskerk, Westdorplaan 122 in Raalte. Dit in verband met de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk.
De diensten beginnen om 10.15 uur. Elke 1e zondag van de maand drinken wij vóór de dienst om 9.30 uur koffie in de Pauluszaal van deze kerk.
Uitvaartdiensten, die anders in de Plaskerk zouden zijn gehouden kunnen in deze periode eventueel ook in de Pauluskerk plaatsvinden.

Kameroen

Nieuws uit Kameroen

De werkgroep Bazar Kameroen heeft brieven en foto’s ontvangen van het jeugdcentrum in Kumbo en vanuit Tezé.
Ds. Nganjé Ndi van het Jeugdcentrum schrijft: onze vreugde en dank voor uw hulp en bijdragen is groot, het is niet onder woorden te brengen. Men heeft
voor het geld dat ze uit Raalte ontvingen 291 plastic stoelen gekocht. Vanuit Tezé schrijft ds. Itie Michael: de kerk is klaar en nu willen we graag een Zondagsschoolhal bouwen, want er zijn 300 zondagsschoolkinderen die nodig een eigen plek moeten hebben. De fundamenten liggen er maar er is een stop vanwege geldgebrek.

In maart 2018 hoopt de werkgroep weer een bijdrage over te kunnen maken naar Tezé.

 

 

ZWO-project

ZWO-project
Sinds oktober 2016 steunt onze gemeente (Diaconie en ZWO) het werk van Compassion. Eerst is er bijgedragen aan het moeder-kind-project in Ethiopië. Nadat er voor dit project voldoende financiën waren overgemaakt is besloten het project ‘Jesus la Esperanza’ in Bellavista in Peru te ondersteunen. Lees verder het dankwoord van Pastor Zenon More Pariahuache uit Bellavista n.a.v. het ontvangen van onze bijdrage:

Namens onze Iglesia Del Nazareno Kerk in Bellavista wil ik u hartelijk danken voor uw gulle bijdrage aan ons project Jesus la Esperanza. Het is een grote zegen voor onze kerk, vooral voor ons werk met de kinderen. We hebben de kinderfaciliteit kunnen inrichten met speelgoed, tafels, stoelen, spreien, matten, schappen, voedsel en andere dingen. Dit stelt ons allemaal in staat om beter te zorgen voor de kinderen.
Het project stelt ons ook in staat om met ons programma het evangelie van God door te geven aan de kinderen en de ouders. Het werk draagt vrucht, want we zien duidelijke veranderingen in het gedrag van ouders en hun kinderen.
Ons project heeft een positieve impact voor onze gemeenschap. Als kerk zijn we volledig betrokken bij onze missie om kinderen te redden. We geloven dat we een grote verandering teweeg kunnen brengen in onze stad als we met liefde en passie werken in dienst van de kinderen.
Daarom willen wij u bedanken voor uw vrijgevigheid en Gods zegen toewensen.

Op het project worden ouders en kinderen liefdevol ontvangen

Er worden regelmatig trainingen gegeven aan de ouders.

Rommelmarkt

Graag alvast noteren in je agenda: De rommelmarkt wordt dit jaar op zaterdag 16 juni gehouden. De opbrengst is voor het Compassion-project  in Peru en voor de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk. De werkgroep rommelmarkt is nog op zoek naar mensen, die tijdens de rommelmarkt willen helpen. Aanmelden kan bij Hermien Bos. Tel 357261 of bospothof@msn.com.

Fair-Trade

Sinds kort gebruikt de kerk (het Annahuis) Fair Trade suikerklontjes. Voor koffie en thee was al eerder omgeschakeld naar producten met dit label. De wijn, die wordt gedronken bij het Avondmaal is nu ook Fair Trade. Zo werken wij  als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk Fair Trade te maken. Goed om hierin mee te denken en het goede voorbeeld te geven. De kerk doet dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.

                                                     

fresco’s

Restauratie van de fresco’s / Verhalenproject protestantse enclave in katholiek Raalte

De voorbereidingen voor het ‘Verhalenproject’, waar ook de protestantse gemeente Raalte aan mee doet, vorderen gestaag. Vrijwilligers o.a. voor het afnemen van interviews  kunnen zich nog steeds aanmelden. Lees verder het volledige bericht.

 

De voorbereidingen voor het gezamenlijke  project van de protestantse gemeente Raalte, het Archivariaat Bentinck-Schoonheten en Landschap Overijssel: ‘ De Plaskerk en haar omgeving’ vorderen gestaag. Op het artikel in het kerkblad van november waar vrijwilligers werden opgeroepen zich aan te melden o.a. voor het afnemen van interviews hebben al enkele mensen gereageerd, maar er kunnen nog meer bij, dus even een E-mail sturen naar  info@landschapoverijssel.nl en uw naam wordt genoteerd. In januari wordt de cursus, waar je leert hoe e.e.a. aan te pakken, van 3 avonden gegeven door iemand van de IJsselacademie/Historisch Centrum Overijssel. Zie verder het eerder aangehaalde artkel. Toch nog meer weten: bel dan met één van de stuurgroepleden. Gerrit Tuten 06-21544075, Joop van den Brink 06-44291085 of Aaltje Booijink 06-27129798.

Naast deze vrijwilligers wordt ook de jeugd van de kerk benaderd om op een eigentijdse manier aan het project mee te werken. U hoort daar later mee over. Via facebook bestaat straks ook de mogelijkheid om regelmatig over het project geinformeerd te worden. U ziet dat het project inmiddels aardig begint te leven, maar dat moet ook, want april is dichterbij dan u denkt.

Gerard Vrieling, PR man van het project namens de Plaskerk

Kerk 2025

Kerk 2025.

Ds Zwerver heeft op verzoek van het moderamen uit het visiedocument ‘Kerk 2025’ een aantal thema’s, die voor onze gemeente van belang zijn, verwoord. Thema’s waar wij de komende jaren mee aan het werk kunnen en die ook een rol gaan spelen in het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. De thema’s zijn: 1: Een blik in de spiegel: loslaten en investeren. 2:  Het geloofsgesprek (ga voor inhoud). 3: Een blik in de spiegel: de organisatie. 4: Verschillende vormen van lidmaatschap en 5: Ken je gemeente.
Kerk 2025 biedt de mogelijkheid om de balans op te maken en ruimte te maken. Waar staan we als gemeente? Wat willen we loslaten, waar willen we in investeren? Dit doen we met het oor op de schriften en het oog op de mensen Wat vinden wij als christelijke gemeente kernwaarden? Wat is nodig in onze samenleving/dorp?

Teruggaan naar de kern is mooi en verfrissend. Toch wil dat niet zeggen dat het allemaal wel goed komt. We zijn in deze (marginale) positie niet in één jaar gekomen en we komen er ook niet ineens weer uit. Blind ballast afwerpen en weer doorgaan zou niet verstandig zijn. Het is van belang om rustig te kijken waar we staan. Stilstaan bij onze gemeenschap zoals ze is. Met haar mooie en minder mooie kanten. Misschien ook de angst toe te laten. Waar moeten we naar toe? Welke kant moeten we opgaan?

Als we ons ervoor open stellen zien we de Derde die ons meeneemt op onze weg. Die ons durft te vragen: als je nu alles eens loslaat (je angst, je teleurstellingen, je organisatie, je eigen clubje, je “zo hebben wij het altijd gedaan”. Als je dat loslaat, waar brandt dan je hart?

Het moderamen en de kerkenraad zullen er eerst over spreken. Daarna zal de gemeente erbij betrokken worden. Wordt dus vervolgd!