Category: nieuws

Kerkendag 2019

Link naar het Aanmeldformulier

Link naar het Aanmeldformulier

Reisverslag R4R

Reisverslag R4R

Datum: vrijdag 4 oktober
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Annahuis
Opgave vooraf: ja


In 2019 zijn de jongeren van Raalte voor Roemenië (R4R) voor de 6e keer naar Roemenië geweest voor een project. Dit keer hebben zij werkzaamheden verricht bij de stichting Timulazu in Tirgu Mures. Er zijn verschillende projecten aangepakt in de werkweek. De jongeren vertellen graag hoe het geweest is en welke projecten zij daar uitgevoerd hebben. Het wordt een informatieve avond met veel foto’s en verhalen.

Aanmelden kan via de website (klik hier) of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).

Samen pelgrimeren

Samen pelgrimeren

Data: vrijdag 4 oktober, vrijdag 29 november, vrijdag 7 februari, vrijdag 27 maart
Tijd: 08.45 uur
Locatie / startpunt:
– 4 oktober: Annahuis, Raalte
– 29 november: De Beukenoot, Wesepe
– 7 februari: De Bastiaan, Olst
– 27 maart: ’t Langhuus, Wijhe
Opgave vooraf: ja

Afgelopen seizoen zijn de laatste etappes gelopen van het Geert Groote Pelgrimspad. Tijd voor iets nieuws! Daarom gaan wij dit seizoen op vrijdagmorgen pelgrimeren rondom onze eigen gemeenten Raalte, Wesepe, Olst en Wijhe. De gemiddelde afstand is ongeveer 13 kilometer. We starten elke etappe samen met koffie/thee en krijgen enkele woorden ter overweging mee voor onderweg. Het doel van het pelgrimeren is enerzijds bezinning, maar anderzijds ook om elkaar te ontmoeten als Klein Sallanders en met elkaar in gesprek te gaan! 

Begeleiding: ds. Martje Veenstra-Oving.

Aanmelden kan via de website (klik hier) of bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl).

Kerkendag-2019

FIJN JE TE ONTMOETEN!   

Sallandse kerkendag

Heeft u de Sallandese kerkendag op zondag 13 oktober 2019 al in uw agenda genoteerd? Deze wordt georganiseerd door de kerkelijke gemeentes van Olst, Raalte, Wesepe, en Wijhe
De voorbereidingscommissie heeft voor jong en oud een inspirerend en gezellig programma bedacht.
We beginnen met een kerkdienst in de Plaskerk in Raalte en vervolgen de dag, met heel veel verschillende workshops en een gezellig samenzijn, in het Annahuis.
De dag duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur.
U / jij komt toch ook?

 

Expositie afsluiting

De expositie ‘Het Mysterie van het Leven’, die van 15 juni t/m 10 augustus elke woensdag, vrijdag en zaterdag te zien was in de Plaskerk is een groot succes geweest. De deelnemende kunstenaars waren onder de indruk van de vele bezoekers en de reacties die de bezoekers achterlieten. De bezoekers waren vol lof over de getoonde werken en de entourage van de Plaskerk als ruimte om een dergelijke tentoonstelling in te richten. Lees verder de afsluitende woorden van de organisatie:

Expositie Mysterie van het Leven.

Wanneer we terug kijken op de expositie kunnen we alleen maar constateren dat het een groot succes is geweest. Velen hebben de expositie bezocht, in totaal ruim 2700 mensen!!

Het thema sprak de bezoekers aan, zo hoorden we van verschillende kanten.

Omdat we open waren tijdens de bottermarkt, hebben we veel toeristen op bezoek gehad. Maar ook veel inwoners van Raalte kwamen kijken. Veel mensen kwamen zelfs meerdere keren, soms omdat ze het teveel vonden voor 1 bezoek, soms een tweede of derde keer met buren, kinderen, vrienden  etc.

Het thema nodigde uit tot mooie gesprekken, zeker aan de koffietafel achterin de kerk. Gesprekken over (de zin van) het leven, over persoonlijke ervaringen.

Reacties uit het gastenboek:

– ‘ontroerend mooi’ 

– ‘de kerk als ontmoetingsplaats, we worden ertoe verleid onze gedachten met elkaar te delen’ 

– ‘indrukwekkend en veelzijdig’ 

– ‘een bewustwording van de schoonheid en achtergrond van het leven’

We hebben veel medewerking ervaren van veel verschillende mensen. Te veel om ze allemaal te noemen. Maar we willen graag iedereen die op welke manier dan ook meegewerkt heeft aan de expositie ontzettend bedanken. Zonder deze inzet zou het allemaal niet gelukt zijn in deze vorm.

Mooi dat onze kerk kon dienen als het decor voor deze bijzondere expositie. We stonden als kerk heel duidelijk middenin de samenleving!

Tot slot willen we graag enkele reacties van deelnemende kunstenaars met u delen:

– ‘Dank voor het organiseren van deze expositie! Voor heel veel mensen reden tot nadenken en praten met elkaar.’

– ‘Wat een geweldige expositie en wat een goed onderwerp! Het zet je aan het denken.’

– ‘Hartelijk bedankt dat ik mee mocht doen.’

– ‘Toen ik na afloop van de tentoonstelling mijn werk ophaalde wist ik ‘er zal heimwee zijn’. Heimwee omdat er iets voorbij is wat ik als goed en dierbaar ervaren heb. In mijn beleving is de kerk altijd een ontmoetingsplaats geweest en dat was de Plaskerk: ontmoeting, gesprek, koffie. Ik zal voortaan op een andere manier langs de Plaskerk gaan.’

U begrijpt dat we als werkgroep bijzonder blij zijn met al deze reacties.

De maandenlange voorbereiding is het allemaal meer dan waard geweest.

Tot een volgende keer!

Werkgroep Kunst in de Plaskerk.

Mysterie van het Leven

Met ongelooflijk veel trots en plezier kan ik jullie vertellen dat we ondertussen bijna 1500 bezoekers hebben gehad in de Plaskerk bij onze expositie ‘Mysterie van het Leven’.

De mensen die echt de tijd nemen om alles te bekijken zijn onder de indruk en, wat nog mooier is, ze worden geraakt  door wat ze zien en gaan vaak met elkaar in gesprek.

Verschillende mensen zijn al meerdere keren geweest omdat het voor hen teveel is om in een keer te bevatten. Sommigen nemen een catalogus mee naar huis, lezen daar in alle rust de verhalen nog eens en komen dan terug om de kunstwerken nog eens te bekijken.

Anderen nemen steeds iemand anders mee omdat ze de expositie zo de moeite waard vinden dat zoveel mogelijk vrienden en bekenden ook komen kijken.

Ook zijn er verschillende mensen die de koffiehoek als een soort van ontmoetingsplek hebben ontdekt. Helemaal zoals wij bij de voorbereiding hadden gehoopt.

Daarnaast hebben we buiten de openingstijden ook een aantal groepen op bezoek gehad.

Er gaat een verbindende werking uit van het bekijken van de expositie in groepsverband. De reacties na afloop zijn hartverwarmend.

Vooral de verhalen bij de kunstwerken hebben hun meerwaarde bewezen. Mensen identificeren zich vaak met wat ze zien en wat er geschreven staat.

Hiervoor wil ik jullie allemaal nogmaals heel erg bedanken.

Oogstgaveproject_2019

Oogstgaveproject Stöppelhaene 2019

Het project waarvoor tijdens Stöppelhaene 2019 geld wordt ingezameld is een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Lees voor meer info het persbericht: 

Al vanaf 2001 trekt jaarlijks een groep Sallandse vrijwilligers van de stichting Red Horse Company naar het Filipijnse eiland Negros om er orkaanbestendige huizen te bouwen. Het vissersdorp is inmiddels door de onbaatzuchtige inzet van deze vrijwilligers, maar zeker ook door de inzet van de eigen bevolking voorzien van enkele tientallen gezinswoningen. De kwetsbare vissersbevolking kan hierdoor weerstand bieden aan de natuurelementen, die hun
oude huizen in het verleden keer op keer verpletterden. Nog onlangs bouwde een kleine tiental Sallanders , in samenwerking met de lokale hulporganisatie, aan de verblijven in Old Sagay. Bij hun verblijf op dit eiland was er bovendien de confrontatie met de eenzijdige voedingsgewoonte. Het initiatief voor een tuinenproject was geboren!! Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur
moeten worden gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in. Donaties uit Salland worden ingezet voor de aanschaf van tuinmateriaal, afrastering, zaden, planten en fruitboompjes. Ook zal in scholing en opleiding
geïnvesteerd gaan worden, opdat dit tuinenproject de komende jaren een solide basis krijgt. Wat is de oogstgave hier bijzonder welkom. Wat zal uiteindelijk een gemeenschappelijke tuin bij deze kwetsbare, maar o zo dappere bevolking , het levenspeil drastisch verhogen. Van overleven naar een duurzame toekomst, op een wederopbouwlocatie voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. In augustus kan Salland middels de oogstgave hiervoor de aanzet geven. Naast de deurcollectes en de inzameling tijdens diensten kunt u een donatie doen via : NL45RABO0142967157 tnv oogstgave.

Expositie

Expositie ‘Mysterie van het Leven’.

Van 15 juni tot/met 10 augustus wordt de expositie ‘Mysterie van het leven’  gehouden  in de Plaskerk. Deze expositie wordt voorbereid door een werkgroep, bestaande uit Erik Vrieling, Geja Dijkman, Jeroen Vermaas, Janny en Berend Bolt.

Veel lokale kunstenaars hebben hun medewerking toegezegd. U kunt straks ruim 30 kunstwerken bewonderen. Iedere kunstenaar heeft aangegeven hoe het kunstwerk tot stand is gekomen. Hierdoor kunt u waarschijnlijk het kunstwerk beter plaatsen en duiden. Dit kan de opmaat zijn tot onderling gesprek over het mysterie van het leven. Kunst als katalysator om in gesprek te gaan. De werkgroep hoopt dat het zo de dialoog tussen mensen bevordert.

Tijdens de expositie is er een koffiehoek. Hier staan tafels, waarop vragen en stellingen van Havo-2 leerlingen zijn weergegeven. Tijdens de lessen levensbeschouwing hebben ze deze vragen geformuleerd rondom het thema ‘Mysterie van het Leven’. Tijdens de lessen creatieve vorming hebben ze de vragen op de tafels geschilderd. Hopelijk draagt dit ook bij tot de dialoog.

De organisatie ziet erg veel enthousiasme bij de deelnemende kunstenaars en hoopt  dat u straks net zo enthousiast reageert op al de mooie werken die u kunt gaan bewonderen. De expositie is geopend op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur, op vrijdag van 13 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00- 15.00 uur. 

Secco-boek

Secco-boek

Na de kerkdienst op zondag 2 juni wordt er eerst koffie gedronken in het Annahuis. Om 11.15 uur begint in de Plaskerk de bijeenkomst, waarin het Secco-boek wordt gepresenteerd. Na bijdragen van Drs. Paul le Blanc, kunsthistoricus en de heer Wim Hoogeland, directeur Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten en amateur-historicus wordt het 1e boek overhandigd aan burgemeester Martijn Dadema. Na afloop kunnen de vrijwilligers de tegoedbonnen omruilen voor het Secco boek. Ook kan men dan extra boeken aanschaffen. In het Secco boek, dat naast prachtige foto’s ook hele interessante informatie bevat over de secco’s wordt overigens ook aan het interieur en het orgel veel aandacht besteed.

Routes

Wandel- en fietsroutes

Als onderdeel van het project ‘De Plaskerk en haar omgeving’ zijn twee wandel- en een fietsroute ontwikkeld. Deze routes zijn nu klaar. De ene wandelroute voert door het dorp, waarbij de historie van het dorp weer tot leven komt. De andere  voert door een afwisselende omgeving, waarbij het boeiende cultuurhistorische verhaal van het landschap van Raalte, het Boetelerveld, Schoonheten en het Heeterveld wordt verteld. De routes zijn te vinden op de site van Landschap Overijssel. Ga naar routes en vindt de wandeling door het dorp onder: ‘Dorpswandeling Raalte’. Het is een wandelroute van 5 km. De wandeling van het dorp naar/langs Boetelerveld en de Havezathe Schoonheten is te vinden onder: ‘Van kerk naar kasteel’. Dit is een wandeling van 18 km, maar kan worden uitgebreid met een wandeling door het Boetelerveld van 5 km. De fietstocht heeft een lengte van 26 km en is te vinden onder: ‘Langs kerk en kasteel’ De tochten zijn als App te vinden in de App en Play store. Ga naar Landschap Overijssel; Bij Wandelen in Overijssel  vind je de beide wandelingen en bij Fietsen in Overijssel de fietstocht. Alle drie  tochten starten bij de Plaskerk in het centrum van het dorp Raalte. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein Domineeskamp, bij de nabijgelegen Jumbo supermarkt. Ook met het openbaar vervoer is de Plaskerk goed te bereiken (700 meter van het station). Veel wandel en/of fietsplezier!

De routes zijn ook te downloaden als PDF-bestand vanaf de site van Landschap Overijssel    

chrch APP

Oproep aan alle gebruikers van de app Protestant

Nu de Zalige Zalm gestopt is met de app Protestant heeft de kerkenraad besloten dat er gedurende een bepaalde  periode bij wijze van proef een overeenkomst aan te gaan met de ‘opvolger’: de Church app ofwel chrch. Deze App vertoont veel overeenkomsten met de app Protestant, maar het voor de eerste keer aanmelden verloopt wat anders.

Als je belangstelling hebt voor de App  chrch kun je deze downloaden in de App store of de Play store.
Na installatie vul je de gevraagde gegevens in. Zorg ervoor dat je wachtwoord niet te eenvoudig is: minimaal 8 tekens waarvan 1 cijfer en 1 hoofdletter.
Na invulling krijgt je via e-mail een viercijferige code die ingevoerd moet worden. Hou bij het registreren je inbox bij de hand en check ook je spamfolder. Vooral hotmail, live en andere Microsoft-adressen geven wel eens problemen. Het invoeren van de code kan éénmalig, als je de registratie niet afmaakt, wordt deze na 48 uur verwijderd.

Bij problemen of vragen kun je deze  kenbaar maken aan Herman Gruppen. E-mail webmaster@pknraalte.nl

Een andere mogelijkheid is dat je op zondag 7 april tijdens het koffiedrinken na de dienst de hulp van Herman in het Annahuis inroept.
Na een periode van proefdraaien kan een definitief besluit worden genomen over al dan niet doorgaan. 

MultiMedia

MultiMedia in de Plaskerk
Sinds zondag 3 maart is De Plaskerk voorzien van LCD schermen om de liturgie en de te zingen liederen goed te kunnen volgen. De vrijwilligers, die zorgen dat er elke zondag teksten op de schermen komen, hebben zichzelf omgedoopt tot MultiMedia groep. Behalve het maken van de teksten, zorgen zij er ook voor dat de knoppen worden bediend. De groep zoekt nu meer mensen die mee willen doen. Het gaat om de volgende taken: presentatie thuis maken op de computer en voor zondag aanleveren en dienst doen in de MultiMedia-groep en per toerbeurt de knoppen bedienen om de presentatie tijdens de dienst te vertonen. Goede uitleg vooraf over de bediening van de
nieuwe multimedia apparatuur hoort hier natuurlijk bij. Je kunt kiezen om alles te doen, maar het is ook mogelijk om alleen de presentaties te maken, of alleen de bediening te willen doen. Als de groep uit 8 personen bestaat, ben je
ongeveer 7 keer per jaar aan de beurt. Is de groep groter, dan wordt dit natuurlijk een aantal keren minder. Voor meer informatie en/of aanmelden even een e-mail sturen naar multimedia@pknraalte.nl. Samen maken we de kerk!

Landschap

Verhalen van het Landschap

 

De verkoop van het in december verschenen boek: ‘Verhalen van het landschap’ met verhalen over De Plaskerk, Schoonheten en het Boetelerveld’ is zo goed verlopen, dat inmiddels de derde druk is verschenen. Deze vernieuwde uitgave is voorlopig elke woensdag van 10.00 – 12.00 uur af te halen bij het Annahuis. Verder tijdens het koffiedrinken op de zondagen 3 maart en 7 april en op de vrijdagen 1 maart en 5 april ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur op het kerkelijk bureau in het Annahuis. Deze verbeterde uitgave kost € 12,00. In de vorige druk is een interview met Willy en Gerrit Lozeman helaas niet opgenomen. Als u uw boek compleet wilt maken dan kunt u ook op eerder genoemde tijdstippen een gratis inlegvel met het bewuste interview bij het Annahuis afhalen.

beleidsplan

Bericht van de werkgroep beleidsplan.

De werkgroep beleidsplan is gestart. En op zoek naar de koers voor de komende jaren. Een uitdagende opdracht!

De werkgroep bestaat uit: Enna Wijnhout, Gerben Gritter, Abe Kooi, Aaltje Booijink, Willeke Derks, Karolien Zwerver, Mieny Tuten en Berend Bolt.   

Bij het uitwerken van deze opdracht van de kerkenraad is het vooral waardevol om te weten wat de gemeente, belangrijk vindt. Welke beelden zijn er over het heden en over de toekomst?

Oftewel, wat vind jij waar de gemeente de komende jaren op moet inzetten? Waar ben je blij mee, wat is belangrijk om vast te houden, om te versterken? Is er ook iets wat we wel een beetje mogen loslaten? Vragen die van belang zijn om de koers voor de komende jaren uit te kunnen zetten.