Kindernevendienst is er op speciale zondagen zoals Pasen, Pinksteren en op Klein-Salland-zondagen.

We noemen de activiteiten voor de kinderen die ze in het Annahuis tijdens de dienst gaan doen Kind&Kerk. Hiervoor is dan ook een speciale site op de website te bezoeken. Daar staan dan kleurplaten, puzzels en filmpjes over het Bijbelverhaal van die zondag. Als er Kind&Kerk-dienst is, komen de kinderen eerst met hun (groot)ouders nar de kerk en gaan vervolgens naar het Annahuis om te luisteren naar een verhaal en om te kleuren of te spelen. Aan het eind van de kerkdienst komen de kinderen weer terug in de kerk om samen de zegen te ontvangen. We streven ernaar om elke maand een Kind&Kerk-dienst te houden. Op die zondagen is er dan ook oppas voor de allerkleinsten in het Annahuis.

We hebben een klein aantal lieve oppas-dames (-oma’s), maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Heb je belangstelling om dit af en toe te doen: neem dan contact op met Astrid Hommes (astridhommes@pknraalte.nl (of via kindernevendienst-link?)

Gezinsdiensten houden we ook geregeld. Hiervoor is dan een laagdrempelige dienst waarbij de kinderen de gehele dienst in de kerk kunnen blijven.