gegevens(5) 5-3-20

Voorwaarden gesteld aan uw periodieke gift zijn:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • de schenkingsperiode uiterlijk eindigt bij het overlijden van de schenker óf een ander die in de overeenkomst of notariële akte bij name wordt genoemd (de schenking dus afhankelijk is van één leven);
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.
Folder: Voor hetzelfde geld geeft u meer

In de folder ‘Voor hetzelfde geld geeft u meer’ leest u meer over de voordelen en voorwaarden van een periodieke gift. U kunt de folder hier dowloaden »