gegevens(3) 5-3-20

Gift Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden die jarig zijn ontvangen een persoonlijke felicitatie en krijgen de gelegenheid om een geldbedrag te geven als uiting van dank. Giften kunnen ook overgemaakt worden op het rekeningnummer van het Verjaardagsfonds:

NL 39 RABO 0354 500 112 (t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte o.v.v. ‘Verjaardagsgift).

Op deze manier is uw gift ook aftrekbaar van de belasting. De opbrengst is bestemd voor het interieur of exterieur van de kerk.

Erfenissen en legaten: nalaten dicht bij huis, dicht bij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dicht bij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of stuur een mail naar kerkelijkbureau@pknraalte.nl  Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Rekeningnummers
Algemeen: NL 39 RABO 0354 500 112 (t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte)

Kerkblad ‘De wegwijzer’: NL 43 RABO 0373 727 380 (t.n.v.SKG Prot. Gem Raalte o.v.v. De Wegwijzer)

Aktie Kerkbalans: NL 43 RABO 0373 727 380 (t.n.v.SKG Prot. Gem Raalte o.v.v. uw registratienummer)

Orgelfonds: NL 39 RABO 0354 500 112 (t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte o.v.v. ‘Orgelfonds).

Verjaardagsfonds NL 39 RABO 0354 500 112 (t.n.v. college van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Raalte o.v.v. ‘Verjaardagsfonds).