gegevens(2) 5-3-20

Kerk financieel steunen

Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage via Aktie Kerkbalans, een eenmalige gift, collectemunten of legaten/erfenis. Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Protestantse Gemeente Raalte een ANBI is.

Aktie Kerkbalans (vrijwillige jaarlijkse bijdrage)
Elk jaar vraagt de kerk via de Aktie Kerkbalans om een vrijwillige bijdrage. De kerk maakt vele verschillende soorten kosten, zoals onderhoud aan gebouwen, het salaris van de dominee, het verwarmen en verlichten van de gebouwen en knutselmateriaal bij de clubs. Deze gift wordt vanaf uw bankrekening overgemaakt en kan worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Een richtbedrag om te geven is 1-2% van uw netto-inkomen.

Collectemunten
Collectemunten zijn af te halen op het Kerkelijkbureau in het Annahuis op de 1e vrijdagavond van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) van 19.00 tot 20.00 uur. De munten zijn contant te betalen en via uw eigen bankrekening. Het bedrag waarvoor collectemunten worden gekocht kan in z’n geheel worden opgegeven bij uw belastingaangifte.

Mocht dit tijdstip niet uitkomen en is echt niemand anders in staat om de munten voor u op te halen, neem dan contact op met het kerkelijkbureau, tel: 0572 354 729.

Met ingang september?? 2020 komen nieuwe collectemunten in omloop. Oude munten behouden uiteraard hun waarde en kunnen gewoon voor collecten in de eigen gemeente gebruikt worden.

De 3 kleuren van de munten staan voor de geldwaarden. Resp. 0,50 – 1,00 en 2,00 Euro.

Belastingvoordeel
Door gebruik te maken van collectemunten i.p.v. contant geld, kan het uitgegeven bedrag aan collectemunten als gift worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Dit voordeel is gemiddeld zo’n 35%. De Kerkrentmeesters hopen dat dit stimuleert tot het verhogen van uw collectegiften, zodat het belastingvoordeel ten goede komt aan zowel uw eigen portemonnee alsook de kerk.

Periodieke gift
U kunt een terugkerende gift (zoals de jaarlijkse vrijwillige bijdrage) als ‘periodieke gift’ laten vastleggen. Zo maakt u maximaal gebruik van uw belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiële zekerheid. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina Periodieke giften. Periodieke giften.

Eenmalige giften
Om een gift af te kunnen trekken bij de belastingaangifte, dient vastgelegd te worden dat u een gift heeft gegeven. Als u een gift overmaakt via een bankrekening, dan is dat voldoende. Contante giften zonder ontvangstbewijs kunnen niet opgegeven worden als gift.