Giften
Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of legaten/erfenis.

Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Protestantse Gemeente Raalte een ANBI is. Door een periodieke gift vast te leggen, kunt u maximaal gebruik maken van belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiële zekerheid. Lees meer op de pagina Giften en Collectemunten

Bankrekening: NL39 RABO 0354 500 112
ten name van: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte

Verbeteringen aan de gebouwen en installaties
Onze gebouwen, de Plaskerk, de pastorie en het kerkelijk centrum ‘het Annahuis’ moeten continu onderhouden en verbeterd worden. Ons kerkgebouw, een monumentaal pand en het Orgel zijn hoge kostenposten op onze begroting.

Voor eventueel meer nieuws over deze activiteiten en financiële steun naar de pagina Projecten.

Ledenadministratie
De administratie van de gemeenteleden wordt bijgehouden door het Kerkelijk bureau.

Namenlijsten voor kerkelijke doeleinden worden alleen verstrekt via de Scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Archief
Het kerkelijk archief wordt beheerd door archivaris

Gegevens uit het kerkelijke archief worden alleen verstrekt via de Scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Communicatie
Als communicatiekanalen wordt gebruik gemaakt van het maandelijks verschijnend kerkblad ‘De Wegwijzer’ voor abonnementhouders en de Nieuwsbrief voor leden waarvan het e-mailadres bekend is bij het CvK. Daarnaast wordt een website www.pknraalte.nl  gebruikt voor alle nieuwsitems en activiteiten. Op deze website kunt u zich aanmelden voor ‘De Wegwijzer’ en de Nieuwsbrief.