↑ Terug naar Home

Wat te doen bij?

 

Ziekte
Wanneer u ziek bent en bezoek wilt van de ouderling of predikant dan kunt u dit aan de wijkouderling doorgeven.
Ziekenhuisopname
Bij ziekenhuisopname graag een berichtje naar uw wijkouderling en/of wijkpredikant.U kunt dan ook aangeven of u prijs stelt op afkondiging van dit bericht bij de pastorale mededeling in de zondagse kerkdienst.
Geboorte
We delen als gemeente graag in de zorgen en in de vreugde van mensen. Laat het ons daarom weten wanneer jullie een kindje hebben gekregen. Dit kun je doen door een geboortekaartje aan de wijkpredikant te sturen (postadres van de kerk). De geboorte wordt dan ook in het kerkblad vermeld.
Dopen
Wilt u uw kind laten dopen? Neemt u dan contact op met één van de predikanten. Voorafgaand aan elke doop vindt er een doopgesprek met predikant en de wijkouderling.
Trouwen/Levensverbintenis
Wie in de kerk een zegen wil vragen over zijn/haar levensverbintenis wordt gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met één van de predikanten.
Huwelijksjubileum
Huwelijksjubilea worden, tenzij u vermelding niet op prijs stelt (bericht sturen naar redactie@pknraalte.nl), vermeld in het kerkblad. Eventuele uitnodigingen voor de receptie kunnen naar het postadres van de kerk worden gestuurd.
Overlijden
Wanneer iemand overleden is, moeten nabestaanden veel regelen. De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking, die juist dan haar waarde bewijzen. Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart. De dienst kan gehouden worden in de kerk of in een andere ruimte, bijvoorbeeld de aula van het crematorium. Neem daarvoor contact op met uw wijkpredikant. Hij of zij heeft dan een gesprek met u over het leven van de overledene en bereidt samen met u de rouwdienst voor. U kunt zelf met voorstellen komen voor muziek of teksten. Wanneer we een rouwkaart ontvangen schrijven we de naam van de overledene in het gedachtenisboek in de kerk. Dit doen we tijdens de afscheidsdienst of tijdens de zondagse dienst. De rouwkaart graag sturen naar het postadres van de kerk. Zie voor informatie de brochure uitvaart.