↑ Terug naar Home

Wat geloven wij?

Wat geloven wij?

We zijn een gemeente van en voor mensen die zoeken naar God en die vanuit dat verlangen proberen te leven.
De gemeente wordt gevormd door een verscheidenheid aan mensen: jong en oud, man en vrouw. Mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen en verschillende karakters. We delen het verlangen God te zoeken en van daaruit er te zijn voor elkaar en voor het dorp.
“Samen maken we de kerk”, zeggen we in Raalte.  Samen dragen we de zorg en aandacht voor elkaar.
We komen bij elkaar en delen ons leven in de diensten op zondag waar we zingen, bidden en inspiratie opdoen.
Op dagen door de week zoeken we elkaar op. Thuis of bij verschillende activiteiten om elkaar te ontmoeten, samen wat te doen of om te leren. Over bijvoorbeeld wie God is, over de verschillende verhalen in de bijbel of over wat we kunnen betekenen voor elkaar. We drinken samen koffie, we eten samen, we delen het leven.

 

Marja van der Wal

Sinds een paar jaar ben ik actief in de kerk met dingen organiseren en met de gespreksgroepen mee draaien.
Wat fijn is het om in deze tijd mensen om je heen te hebben die ook met hun geloof in het dagelijkse leven bezig zijn. Vanuit die basis diensten organiseren en gesprekken mee maken is een zegen. Je kan Gods liefde samen delen. Als het leven tegen zit heb je een vangnet om bij uit te huilen. De band onderling word steeds hechter. Ik ervaar Gods liefde in de gesprekken met mensen die ik als ouderling bezoek. En al word er niet altijd over God gesproken je voelt zijn aanwezigheid vaak wel.
Wat is het leven dan rijk ondanks tegen slagen!

 

Link naar:
www.ikzoekgod.nl
www.pkn.nl