Contact information:
Website: www.stichtingtwigadukina.nl
E-mail: gerjanne@twigadukina.com / bestuur@stichtingtwigadukina.nl
WhatsApp: +250781447354
Facebook: Gerjanne in Rwanda
Bankrekeningnummer: NL 95 RABO 0370 5096 33

T.n.v. Stichting Twiga dukina Nederland

Diaconale Project van Klein Salland 2024 -> Stichting Twiga Dukina – Spelend leren in Rwanda.

In 2023 is Stichting Twiga dukina Nederland opgericht om het werk
van Gerjanne van Ravenhorst te ondersteunen.
Gerjanne, geboren en getogen in Wijhe en tot 2007 lid van de PKN in Wijhe,
vertrok in 2016 naar Rwanda om daar voor Volunteer Service Overseas (VSO)
kleuterleerkrachten te coachen en te trainen in ‘spelend leren’.
Eind 2019 eindigde dit vrijwilligerswerk, maar…..dat was niet het einde van haar tijd in
Rwanda. Het werd de start van een nieuw begin!

Sinds 2020 werkt ze als onderwijsconsultant onder de naam ‘Twiga
dukina’ dat betekent ‘We leren terwijl we spelen’.
Zo nu en dan doet Gerjanne een betaalde consultancyklus om in haar eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Het grootste deel van haar tijd besteedt ze echter aan vrijwilligerswerk in
haar woonplaats Shangi, een ver van de hoofdstad gelegen dorp, waar zij
nu al 7 jaar woont.
In mei 2022 opende Gerjanne daar een Play Centrum & Community
Bibliotheek.

Ze organiseert sport- en spelactiviteiten voor kinderen, jongeren en
volwassenen, geeft les en begeleidt zo nu en dan kleuterleerkrachten.
Dagelijks vinden er activiteiten plaats. Wekelijks komen heel veel kinderen,
jongeren en volwassenen naar het centrum. Vooral op zaterdag is het een
drukke boel! Honderden kinderen doen mee met Sport en Spel dat begeleid
wordt door ruim 20 vrijwillige coaches.

Waar gaan we voor sparen?
Een beroepsopleiding voor coach Soreye.
Soreye is een rolmodel voor veel meisjes. Ze is zelfverzekerd, heeft leiderschapskwaliteiten,
spreekt goed Engels en doet het goed op school.
Op dit moment leert Soreye voor leerkracht (op MBO-niveau) en ze wil graag daarna met
haar bachelor voor de studie ‘onderwijs’ beginnen.
Helaas kan Soreye pas in 2025 beginnen met haar bachelor. Dat betekent dat ze bijna een
jaar moet wachten. In die tijd zou Soreye graag in ons Play Centrum & Community
Bibliotheek werken. Zo kan ze alvast werkervaring opdoen en (via jullie) sparen voor haar
vervolgstudie.
Dit is een win-win voor Soreye, maar ook voor het centrum!

Soreye is echt een betrouwbare kracht in ons centrum, zo helpt ze bij:
● Het organiseren van activiteiten waarbij we werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid
van meisjes.
● Alle activiteiten die doordeweeks plaatsvinden in het centrum, zoals een remediërend
programma voor kinderen die op school niet mee kunnen komen en leesles en Engelse les
voor volwassenen.
● Het promoten van sport voor meisjes. Meisjes zijn namelijk best achtergesteld ten
opzichte van jongens.
● Spreken tijdens community meetings over het belang van sport en spel, met name voor
meisjes.

Toekomst
Als Soreye klaar is met haar studie, weet ik zeker dat ze les zal geven op de manier zoals wij
hier in het centrum leren. Dat is met veel aandacht voor beweging, sport & spel en met liefde
voor de kinderen in haar klas. Dit is namelijk de basis voor goed onderwijs! Op deze manier is
uw spaaractie niet alleen een steuntje in de rug voor Soreye, maar voor alle kinderen die
straks van haar les krijgen!

Sparen jullie mee?
De verwachting is dat de bachelor studie van Soreye ongeveer 3 jaar zal duren en € 2000,-
kost.

Ik zal jullie het komende jaar regelmatig op de hoogte houden van de activiteiten in het
centrum.

Groeten vanuit Rwanda,
Gerjanne van Ravenhorst

Diaconale Project van Klein Salland 2023 -> Waterputten voor Bangladesh

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker in Wesepe, is in Bangladesh geboren en naar Nederland gekomen toen ze een jaar of 1 was. In 2008 en 2011 is zij met een groep MBO-ers naar Bangladesh geweest om ze iets te leren over ontwikkelingswerk. Zij zijn toen 2 keer te gast geweest bij het project van Motalib Weijters (SlopB, Stichting landbouw project Bangladesh). Hij zal in de Pinksterdienst op 28 mei hierover meer vertellen. Met eigen ogen heeft Rini de kindertehuizen gezien en hoe er waterputten geslagen werden. Wat zij mooi vindt aan dit project is dat de mensen een eigen verantwoordelijkheid krijgen om uit hun armoede te komen. Het hele  dorp moet een bijdrage leveren aan de waterput. Ze krijgen deze niet zomaar, gratis. En daarna wordt er iemand uit ditzelfde dorp verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van de put. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lokale materialen en opgeleide mensen die de waterput slaan. Dit doet denken aan een Chinees spreekwoord ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven -en hij hoeft niet elke dag meer vis te eten-.’ Dit is een mooie manier om hulp te bieden: jezelf uiteindelijk overbodig maken!