Diaconie

Diaconale Project van Klein Salland 2023 -> Waterputten voor Bangladesh

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker in Wesepe, is in Bangladesh geboren en naar Nederland gekomen toen ze een jaar of 1 was. In 2008 en 2011 is zij met een groep MBO-ers naar Bangladesh geweest om ze iets te leren over ontwikkelingswerk. Zij zijn toen 2 keer te gast geweest bij het project van Motalib Weijters (SlopB, Stichting landbouw project Bangladesh). Hij zal in de Pinksterdienst op 28 mei hierover meer vertellen. Met eigen ogen heeft Rini de kindertehuizen gezien en hoe er waterputten geslagen werden. Wat zij mooi vindt aan dit project is dat de mensen een eigen verantwoordelijkheid krijgen om uit hun armoede te komen. Het hele  dorp moet een bijdrage leveren aan de waterput. Ze krijgen deze niet zomaar, gratis. En daarna wordt er iemand uit ditzelfde dorp verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van de put. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lokale materialen en opgeleide mensen die de waterput slaan. Dit doet denken aan een Chinees spreekwoord ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven -en hij hoeft niet elke dag meer vis te eten-.’ Dit is een mooie manier om hulp te bieden: jezelf uiteindelijk overbodig maken!

Benefietmaaltijd 9 juli

Het duurt nog even, maar houd deze datum alvast vrij! In Wesepe zal er op zondag 9 juli een benefietmaaltijd worden gehouden. We zullen in de middag starten met een korte viering en iets leuks, denk aan iets van theater, voor de kinderen. Daarna gaan we in en om het Wapen van Wesepe een Bengaalse maaltijd eten, waarvan de opbrengst voor het Bangladesh-project zal zijn. In de loop van deze maanden zal hierover meer verteld worden in het kerkblad en op de website

Rinie van Dijkhuizen – kerkelijk jeugdwerker

Afsluiting Klein Salland project Delhi Brotherhood 2022

De opbrengst van de jaarcollecte 2022 voor Delhi Brotherhood, is het prachtige bedrag van € € 5.639,63.

Broeder Solomon George schreef:

Inderdaad  is het ons voorrecht geweest om een donatie te mogen ontvangen voor het werk van de Delhi Brotherhood voor de meest behoeftige mensen van Delhi.

We zijn jullie zeer dankbaar.

We hopen dat u Goede Kerstdagen heeft gevierd en geven u de hartelijke groeten en de beste wensen voor 2023.
Met onze gebeden en Gods zegen groet ik U. 
Uiteraard zijn ook onze groeten overgebracht en gedenken wij de Delhi Brotherhood in onze gebeden.

Het geld wordt besteed aan:

– Dagopvang voor vrouwen: de deelnemers komen samen om te zingen en te  bidden. Ze krijgen voorlichting over hun burgerrechten, financiële zaken en gezonde voeding. Elke middag wordt er een maaltijd geserveerd.

– Een tehuis voor senioren in Lampur, een buitenwijk van Delhi. Dit tehuis biedt dag en nacht plaats aan ongeveer 30 ouderen. De dagelijkse routine bestaat uit rust, maaltijden en recreatie.