Contactpersonen Kerkenraad van de Protestantse gemeente Raalte

Voorzitter kerkenraad
Vacant, E-mail: voorzitter@pknraalte.nl.

Scriba: René Vugteveen, telefoon: (0572) 35 77 88, E-mail: scriba@pknraalte.nl

College van diakenen, Voorzitter: Alexander Toeter, telefoon: (0572) 35 40 00
E-mail: diaconie@pknraalte.nl. Bankrekening CvD: NL45RABO0354500198

College van kerkrentmeesters, Voorzitter: Gerrit Tuten, telefoon: 06-21 54 40 75
E-mail: kerkrentmeester@pknraalte.nl. Bankrekening CvK: NL39RABO0354500112

Pastorale zaken,  telefoon: 06-23 33 88 62
E-mail: pastoraat.

Jeugd en jonge gezinnen, Ouderling: Astrid Hommes, E-mail: astridhommes@pknraalte.nl

WhatsApp/bellen: 06-6 31 57 19