College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters dragen zorg voor financiën, boekhouding, administratie en beheren de goederen van de Protestantse Gemeente Raalte, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkelijk centrum ‘Het Annahuis’. Ook beheren zij de ledenadministratie, het kerkelijk archief, communicatiekanalen en de uitvoering van inzamelingsacties zoals het Verjaardagfonds, de Aktie Kerkbalans en de binnenkomende giften. Ga voor meer informatie en rekeningnummers naar de pagina Giften.

De kerkrentmeesters worden ondersteund door commissies die een adviserende en uitvoerende taak hebben.

Ook op het gebied van beleid zijn er taken, zoal het voeren van een goed personeelsbeleid ten behoeve van de vrijwilligers en betaalde krachten, maar ook financiën, geldwerving, ledenadministratie, privacywetgeving, veiligheid, ANBI en arbeidsomstandigheden hebben de continue aandacht van het CVK


Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Voorzitter (ouderling)                     – Gerrit Tuten, 
Secretaris (ouderling)                   – Janet Snellink, 
Penningmeester (ouderling)         – Jan Brinkhuis,
Leden: – Bartus Jonkman, Herman Sanders en Joop van den Brink
E-mail: Kerkrentmeesters@pknraalte.nl

Bankrekening: NL39 RABO 0354 500 112
ten name van: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Raalte