Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de beheerszaken zoals de in- en uitgaande geldstromen, onderhoud gebouwen, personeelsbeleid, de ledenadministratie, het kerkblad de “De Wegwijzer” en de website. De kerkrentmeesters assisteren de diakenen tijdens de diensten bij het inzamelen van de gaven. Steeds op de eerste vrijdag van de maand houdt het college van kerkrentmeesters  zitting in het Annahuis voor de verkoop van collectemunten en het inleveren van de busjes van het verjaardagsfonds.