Algemeen

College van kerkrentmeesters.

E-mail: Kerkrentmeester@pknraalte.nl

Binnen de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters zijn twee belangrijke hoofdtaken te onderscheiden. Eén op het gebied van beheer en één op het gebied van beleid.

Vanuit het aandachtsgebied beheer, beheert het Cvk de stoffelijke zaken van de kerk m.b.t. bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. Zij draagt er zorg voor, dat het kerkgebouw en de andere gebouwen op een zodanige manier worden onderhouden, dat zij overeenkomstig hun bestemming gebruikt kunnen worden.

Daarnaast zorgt het Cvk voor de inning van de kerkelijke bijdragen. Omdat elk lid van onze kerkelijke gemeenschap er recht op heeft te weten waaruit de inkomsten en uitgaven jaarlijks bestaan, wordt er ieder jaar door het College van Beheer verantwoording afgelegd door middel van een informatiebrief ingesloten bij de actie Kerkbalans.

Ook op het gebied van beleid zijn er taken te verrichten.
Het voeren van een goed personeelsbeleid ten behoeve van de vrijwilligers en betaalde krachten is van groot belang.
Maar ook het algemene beleid zoals financiën, geldwerving, ledenadministratie, veiligheid en arbeidsomstandigheden heeft de continue aandacht van het CVK

bankrekening 35.45.00.112
ten name van: College van beheer Protestantse Gemeente Raalte

Boekhouding / administratie

Archief:
Archivaris:

Secretariaat
Is het contact- en informatiepunt voor alle niet-pastorale en niet- zaken en is elke woensdagochtend in de even weken van 10 – 11.00 uur aanwezig in het Annahuis. E-mail: info@pknraalte.nl.

Kerkelijk bureau
Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus  is het bureau geopend van 19 – 20.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

Ledenadministratie
Tiny Nijkamp, telefoon: (0572) 361694, E-mail: ledenadministratie@pknraalte.nl.

Algemene Redactie ‘De Wegwijzer’, Website en Nieuwsbrief
E-mail: redactie@pknraalte.nl

De Wegwijzer
Het kerkblad De Wegwijzer verschijnt maandelijks. Naast informatie over de diensten treft u daar allerlei nieuws uit onze gemeente aan. Een abonnement kost € 19,50 per jaar. Opgeven bij het  Kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pknraalte.nl, tel. (0572) 354225, de Plas 8, 8102 CS Raalte.

Nieuwsbrief
Verschijnt gratis steeds aan het einde van de maand met het nieuws voor de volgende maand.  Aanmelden kan via de website.

Webmaster
E-mail: webmaster@pknraalte.nl

Archief

Bestaande tekst overnemen

Anbi
Link naar de anbi pagina