Activiteiten

De Werkgroep Activiteiten presenteert met veel plezier het activiteitenprogramma voor het seizoen 2021-2022! Het is weer een boeiend en gevarieerd programma geworden. Bovenal zijn de activiteiten gericht op het samenzijn en elkaar ontmoeten, ook in Klein Salland-verband.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond Corona. De op het moment van de activiteiten geldende maatregelen worden in acht genomen. Eventueel worden activiteiten alleen digitaal aangeboden. Houd te allen tijde de nieuwsbrief in de gaten.

In het kerkblad van september vindt u het gehele programma op de middenpagina’s. Tip: haal deze pagina’s uit het kerkblad en hang deze zichtbaar op!

Aanmelden graag zoveel mogelijk via de website; daarnaast eventueel bij Hettie Nijhuis (tel.: 362949 / e-mail: activiteiten@pknraalte.nl). Heeft u vragen over het programma of het aanmelden, laat het ons gerust weten.

Graag tot ziens, namens de Werkgroep Activiteiten:
Hans Beens, Alie Geerts, Gea Groote Wolthaar, Mieke van Houselt, Hettie Nijhuis, Henny Roelofs

13 september

Stiltewandeling

27 september

Stiltewandeling

7 oktober

Inspiratieavond

11 oktober

Stiltewandeling

25 oktober

Stiltewandeling

2 november

Bijbelquiz

5 november

Avond voor jonge gezinnen

26 november

Maaltijd met een “nieuw” recept

25 januari

Inspiratieavond

5 februari

Rondleiding H. Kruisverheffing

18 februari

Samen eten en muziek

8 maart

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap

13 maart

In gesprek met…

22 maart

Lezing Geloof en (Natuur)wetenschap

7 april

Liturgisch bloemschikken

30 april

Excursie Canadese Begraafplaats Holten

14 mei

Ribs, Bijbel, Biertje

21 mei

Chardonnay met de dominee