Door de vacaturetijd waarin we nu zitten, komen er taken bij voor ds. Henriëtte de Graaf naast haar bezoekwerk in onze gemeente.
Het is daarom wenselijk dat er iemand bijkomt om gemeenteleden te bezoeken.
Gijs van Vulpen wil ons hierin bijstaan. 
Blijft u dus vooral contact zoeken met het Contactpunt Pastoraat!

Contactpunt Pastoraat
Mobiel: +31(0)627184443
E-mail: pastoraat@pknraalte.nl