Update Project Atiy Diaconie

Diaconaal project Atiy in Bolivia

Het College van Diakenen zamelt al enkele jaren geld in voor een project van de stichting Atiy in Bolivia.

Eind augustus ontving men een mail van Anna Haarman, vrijwilligster in de stad Cochabamba Bolivia.  
Zij schrijft dat zij graag een update wil geven over de besteding van de inmiddels ontvangen giften voor de bouw van de school Bolivia Holanda in de wijk Kasa Huasa in Cochabamba. 
Dit jaar zijn er samen met hulp van de lokale bevolking twee klaslokalen gebouwd en een kleine
woonruimte voor het gezin die de school bewaakt en schoonhoudt. Ook het toiletblok heeft men volledig kunnen renoveren. Bovendien heeft men ook nog een directieruimte kunnen bouwen voor de school.
De ouders spreken hun grote dank uit, het betekent dat hun kinderen in de buurt waar zij wonen de hele schoolperiode naar school kunnen blijven gaan. Dit betreft zowel een lagere als een school voor voortgezet onderwijs. Er ontbreken echter nog wel een paar lokalen!
Hartelijke groeten en MUCHAS GRACIAS namens alle mensen daar.