“Uit liefde voor jou”

“Uit liefde voor jou”,  thema  van de schikking, 6 zondagen, vanaf 26 februari.

We leven in de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer en het paarse kleed is hierbij de verbeelding van,  zichtbaar onder de schikking.

Een kronkelige tak van een hazelaar/kronkelwilg is gebruikt als verbeelding van het pad dat wij bewandelen. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte  wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze takken worden elke week met een andere,  op de natuur geïnspireerde organische vormen  gemaakt,  zoals een boog, ellips en cirkel.

Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking

zondag 26 februari,       lezing Matteüs 4: 1-11 Jezus in de woestijn.

Als basis het paarse kleed met een boog van kronkelige takken.  Deze zijn zo neergezet dat er een diepteperspectief zichtbaar is, kleine boog achteraan, grote boog vooraan. Geel zand als verbeelding van de woestijn, stenen en broden maken het geheel compleet.

Als teken van delen een gebroken brood.

Zondag 5 maart,  lezing Matteüs 17:1-9  Stem uit de hemel.

Twee in elkaar geschoven bogen, daaronder een berg van stenen.  Tussen de takken zijn drie witte tulpen zichtbaar, verbeelding van de 3 profeten.

Zondag 12 maart, lezing Johannes 4: 5-26 Gesprek met Samaritaanse vrouw.

Deze keer een krans van kronkeltakken met een verhoging –  zodat de krans aan de achterkant een beetje hoger ligt.  Onder de krans een spiegel  waarop een schaal ligt met water erin en een drijvende waterplant. Samen met de grassen ontstaat er zo een soort natuurlijk vijverbeeld. De spiegel refereert aan water en reflectie.

Zondag 19 maart,  Johannes 9,  Genezing van een blinde.

Van takken  zijn deze keer 2 halve bogen gemaakt en met elkaar verbonden.  Rond de ellips zien de we kronkeltakken met in het midden een pupil van bloemen. Een oog om mee te kijken..

Zondag 26 maart,  lezing Johannes 11;1-4, 17-44   Opwekking van Lazarus.

Een krans deze zondag, rechtop geplaatst op 2 pinnen. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de kronkeltakken gedroogde strobloemen en gedroogde grassen, die herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en roze bloemen maken de  cirkel levend..

Zondag 2 april, lezing Matteüs 26: 1-13.  Gebalsemd met kostbare olie.

Door de takken met elkaar te verbinden ontstaat een iets onregelmatig lijn. Tussen de takken zijn geurende kruiden geplaatst,  b.v. lavendel, rozemarijn en eucalyptus. Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren. Buxus takken zijn een verwijzing naar Palmpasen.