Symbolische schikkingen voor de veertigdagentijd en Pasen 2018.

Symbolische schikkingen voor de veertigdagentijd en Pasen 2018.

 

De schikkingen voor deze periode zijn gebaseerd op de N.T. lezingen zoals die aangegeven worden door het gemeenschappelijk leesrooster..

Basissymbool:
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool. Dit keer hebben we gekozen voor een gaffelstam. Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel rijkt. In alle lezingen komt iets van de stem uit de hemel en de stem van de aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven we vorm aan de roep die klinkt. Een paars kleed vormt de ondergrond. Soms aangevuld met jute, roze of wit.

 

 

 

1e Zondag, 18 februari 2018. – Marcus 1, 12-15 (verzoeking in de woestijn)

 

Vanmorgen horen we over de verzoeking in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringszaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen.  Paars kleed, jute en wat stenen rond de stam.

 

 

2e Zondag, 25 februari 2018, – Marcus 9, 2-10 (verheerlijking op de berg)

 

Op deze tweede zondag horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden. Gods stem klinkt,Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd. Langs de stam een witte bloem naar beneden gebonden als stem van God.

 

 

 

3e Zondag, 4 maart 2018, – Johannes 2, 13-22 (wisselaars in de tempel)

 

De boosheid van Jezus wordt gesymboliseerd door een kale stam met daarlangs een dik touw. Met zijn stem, krachtig als het dikke touw, jaagt hij alle andere stemmen weg. Munten liggen rondom de stam. Paarskleed met zand rond de stam.

 

 

 

 

4e Zondag, 11 maart 2018, – Johannes 6, 4-15 (broodvermenigvuldiging)

 

Rondom de stam zien we bolletjes mos en gras. Langs de stam graan, als teken van het brood dat gedeeld wordt. Onder de stam een brood in twee grote stukken.

Paars kleed met zand of jute en een roze strook. Kleur van deze zondag. Gods licht breekt al door.

 

 

 

5e Zondag, 18 maart 2018 – Johannes 12, 20-33 (Jezus spreekt over zijn dood)

 

Vandaag horen we over het geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden. De klimop herinnert aan het doorgaande leven. De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God die vertelt over zijn trouw.

 

 

 

6e zondag, 25 maart 2018, Marcus 11, 1-11 (intocht in Jeruzalem)

 

Palmtakken worden langs een stam gebonden, de andere arm eventueel een passiebloem of anjer die het lijden aankondigt. Een rood kleed vormt de weg waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt.

 

 

 

 

Witte donderdag 29 maart 2018  – Johannes 13, 1-15 (Heilig Avondmaal)

 

Een kan water met schaal en daarbij een handdoek staan bij de stam. Matses wordt toegevoegd. Een wit kleed vormt de basis.

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 30 maart 2018.

Prikkeldraad rond een van de armen en de stam. Stenen aan de voet met daartussen rode anemonen. Eventueel wordt een rode roos tussen het prikkeldraad gestoken als teken dat Gods liefde alles overwint. Paars kleed.

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag 31 maart 2018

Het prikkeldraad heeft plaats gemaakt voor klimop als teken van het doorgaande leven.

Paars met wit kleed – stenen liggen onderaan de stam.

Eerste Paasdag,

1 april 2018 – Johannes 20, 1-18 ( Opgestane Heer)

Rond de stam wordt een brede guirlande gedrapeerd bestaande uit witte en gele bloemen.

Vanaf het witte kleed wordt naar boven gewerkt, we vieren de overwinning van het leven op de dood.

 

 

 

 

God
Uw stem
Wekt ons
Uit een doods bestaan.

Uw stem roept ons
Elke dag bij onze naam.
Opdat wij zien
Wat voor ogen is
En opstandig leven!