Start jeugdclubs in September

Vanaf half september starten  o.l.v. twee jeugdwerkers van Youth for Christ de Kidsclub en de club voor 12+ jeugd weer. De precieze dagen en tijden worden nog bekend gemaakt.

We hebben er zin in!

Hopelijk kunnen we, ondanks de coronamaatregelen, met de jeugd gezellig bij elkaar komen op gepaste afstand en leuke, mooie gesprekken en activiteiten hebben.