Rommelmarkt juni

De werkgroep Rommelmarkt zamelt nog steeds Douwe Egberts-zeges, lege cartridges en oude mobiele telefoons in. In de hal van het Annahuis staan boxen, waarin deze spulletjes kunnen worden gedeponeerd. In juni organiseert de werkgroep weer een Rommelmarkt. Hebt u nog materiaal voor de rommelmarkt liggen, neem dan contact op met één van de volgende contactpersonen: J.Kosters 353765, J.Haverslag 351958 of G.Klein Woolthuis 366577. Één telefoontje, en het materiaal wordt bij u opgehaald.