Project kein Salland

Diaconaal doel Klein Salland 2019  

De protestantse gemeenten in Klein Salland hebben afgesproken om gezamenlijk 1 diaconaal doel te kiezen. Voor 2019 is gekozen voor een bijzonder project in het noordoosten van Brazilië.

In 2018 bezochten de Wijhese gemeenteleden Hans en Sijtske Stuut (ons welbekend) deze regio om de familie van hun adoptiezoon te bezoeken. Ruim 40 jaar geleden gingen ze naar deze streek vanwege de adoptie van hun kinderen Babette en Sjoerd Jan (Jorge). Ze logeerden toen bij de Nederlandse Zusters van Liefde. Ook nu weer bezochten ze de Zusters en zagen Hans en Sijtske een project in Bayeux.

Een veilige plek voor kinderen

Toen de zusters hier jaren geleden kwamen wonen merkten zij al heel snel dat de buurt onveilig was door geweld en criminaliteit. Veel kinderen en jongeren snoven lijm of gebruikten crack. Het was voor de zusters duidelijk dat die kinderen van de straat moesten. Samen met mensen uit de buurt werd de stichting Het centrum  Dom Helder Camara opgericht. Er werd gestart met basisonderwijs. Er is nu plaats voor 125 kinderen. De onderwijzeressen worden ondersteund door vrijwilligers omdat in de klassen ook kinderen zitten met een beperking. ’s Morgens gaat de ene helft van de leerlingen naar school, ’s middags de andere helft. Als de kinderen niet in de klas zitten wordt er sport en spel aangeboden om ze van de straat te houden. Naast de school is een hal gebouwd, want in de tropen kun je overdag niet buiten spelen, het is te heet of er is overvloedige regenval. Kinderen van 6 tot 17 jaar krijgen voetbaltraining, judoles, muziek, capoeira (Braziliaanse dans), creatieve werkvormen en huiswerkbegeleiding.

Het gemeenschapscentrum

Een ander groot probleem in de wijk is dat er veel ouderen zijn, die eenzaam en depressief zijn. Een gemeenschapscentrum werd gebouwd: Het huis voor mensen van de derde leeftijd. Er is een alfabetiseringsproject en in de ochtend is er gymnastiek. Verder zijn er gespreksgroepen en hand-werkgroepen. Elke dag wordt er een warme maaltijd gekookt.

Het doel van deze collecte is het onderhoud van de gebouwen. De gebouwen moeten worden geschilderd om schade te voorkomen en er moet noodzakelijk onderhoud worden gepleegd. Er is een bedrag begroot van  € 5163,– . Dat geld is er niet. Maar als het onderhoud niet gedaan wordt dan stopt op den duur dit belangrijke werk.

Daarom willen de diaconieën in Klein Salland dit doel ondersteunen

fig2
De School
fig3
Alfabetisering
De stichting Dom Helder Camara