Predikanten

Onze gemeente telt twee predikanten:

Vacant:
pastorie aan de Munstersestraat
Telefoon: 

Ds. Henriëtte de Graaf

Telefoon: (0578) 769026 of 0638566340
Werkdagen: donderdag en vrijdag; woensdag is een wisseldag tussen Raalte en Koekange