Pastoraat

Onze gemeente telt drie pastoresplaatsen. Ds Zwerver woont nu nog in Zwolle maar vanaf juni in de pastorie aan de Munstersestraat. Zij is voor 80% aan onze gemeente verbonden. Ds. ……. woont in ………. Hij/zij is voor 60 % aan de Protestantse gemeente Raalte verbonden. En de heer Gijs van Vulpen woont in Zwolle. Hij is voor .. % vast verbonden aan onze gemeente. Maar op afroep is Gijs beschikbaar voor meer uren.

Samen met de pastores en de assessor vormen de 7 wijkouderlingen de pastorale raad.

De doelstellingen van de Pastorale raad zijn:
Zorgen dat er binnen de gemeente aandacht is voor elkaars wel en wee.
Bevorderen dat gemeenteleden met elkaar over het geloof gaan praten.
Zorgen dat mensen zich welkom (blijven) voelen binnen de kerk van Raalte.
Elkaar, maar ook de teamondersteuners, bemoedigen en waar mogelijk ondersteunen in het werk voor de kerk.

Iedere wijkouderling is het 1e aanspreekpunt voor tal van kerkelijke zaken. Hij/zij zorgt dat uw vragen/opmerkingen bij de juiste personen/geledingen terecht komen. De wijkouderlingen bezoeken, naast het algemene bezoekwerk, ook gemeenteleden die 81 t/m 84 en 86 t/m 89 jaar worden. Wanneer u bezoek van uw wijkouderling op prijs stelt, wilt u dan zelf contact met hem/haar op (laten) nemen?

De teamondersteuners bezoeken gevraagd en ongevraagd gemeenteleden en bezorgen in hun wijk de kerkelijke post, zoals het APP-boekje  en de info over de actie kerkbalans. Zij verzorgen ook het verjaardagsfonds. De contactpersonen heten nieuwe leden van de kerk welkom en brengen gelukwensen van de gemeente over als er een kindje is geboren. Ook bezoeken zij de gemeenteleden die 75 t/m 79 jaar worden.

Ouderen

In het voorjaar (rond Pasen) en in het najaar (Adventsperiode) worden er middagen voor de ouderen in het Annahuis georganiseerd. De daarvoor in aanmerking komende ouderen worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd.

Bij het bereiken van de leeftijd van .. jaar of ouder worden deze ouderen thuis bezocht door predikant, ouderling of teamondersteuner.

Kerkcafé

Op de eerste vrijdag van de maand is er in het Annahuis kerkcafé. Ieder is daar van harte welkom om met de andere aanwezigen een gezellig moment te hebben. De koffie is gratis; voor andere drankjes wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *