Pastoraat

Pastores
Onze gemeente telt twee pastoresplaatsen. Ds Zwerver woont nu nog in Zwolle maar vanaf juni in de pastorie aan de Munstersestraat. Zij heeft een 80% aanstelling voor onze gemeente. De heer Gijs van Vulpen uit Zwolle is als kerkelijk werker tijdelijk aan onze gemeente verbonden.

Wijkouderlingen
Samen met de pastores en de assessor vormen de 7 wijkouderlingen de pastorale raad.
De doelstellingen van de Pastorale raad zijn:
Zorgen dat er binnen de gemeente aandacht is voor elkaars wel en wee.
Bevorderen dat gemeenteleden met elkaar over het geloof gaan praten.
Zorgen dat mensen zich welkom (blijven) voelen binnen de kerk van Raalte.
Elkaar, maar ook de teamondersteuners, bemoedigen en waar mogelijk ondersteunen in het werk voor de kerk.
Iedere wijkouderling is het 1e aanspreekpunt voor tal van kerkelijke zaken. Hij/zij zorgt dat uw vragen/opmerkingen bij de juiste personen/geledingen terecht komen. Wanneer u bezoek van uw wijkouderling op prijs stelt, wilt u dan zelf contact met hem/haar op (laten) nemen?

Teamondersteuners
De teamondersteuners bezoeken gevraagd en ongevraagd gemeenteleden en bezorgen in hun wijk de kerkelijke post, zoals het APP-boekje en de info over de actie kerkbalans. Zij verzorgen ook het verjaardagsfonds. De teamondersteuners heten nieuwe leden van de kerk welkom en brengen gelukwensen van de gemeente over als er een kindje is geboren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.