Koster en beheerder Annahuis
Aaltje Booijink, Tel. Annahuis: (0572) 35 47 29 of 06-27 12 97 98
E-mail: annahuis@pknraalte.nl

Kerkelijk bureau
Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus  is het bureau geopend van 19 – 20.00 uur in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten. E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

Secretariaat
Is het contact- en informatiepunt voor alle niet-pastorale en niet-kerkrentmeesterlijke zaken en is elke woensdagochtend in de even weken van 10 – 11.00 uur aanwezig in het Annahuis. E-mail: info@pknraalte.nl.