Pagina2

Koster en beheerder Annahuis
Aaltje Booijink, Tel. Annahuis: (0572) 354729 of 06-27129798
E-mail: annahuis@pknraalte.nl

Kerkelijk bureau
Elke 1e vrijdag van de maand, m.u.v. juli en augustus is het bureau geopend van 19 – 20.00 uur
in het Annahuis voor o.a. het kopen van collectemunten.
E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl.

Secretariaat
Is het contact- en informatiepunt voor alle niet-pastorale en niet-kerkrentmeesterlijke zaken
en is elke woensdagochtend in de oneven weken van 10 – 11.00 uur aanwezig in het Annahuis.
E-mail: info@pknraalte.nl.