De Protestantse gemeente Raalte is een gemeente van en voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende verhalen en verschillende karakters, die zoekt naar God en vanuit dat verlangen probeert te leven en er te zijn voor elkaar en voor het dorp.

Contactpunt Pastoraat
Via het contactpunt Pastoraat, mailadres: pastoraat@pknraalte.nl, telefoon: 06-27184443 of postadres: De Plas 8, 8102 CS Raalte
kunt u voor een groot aantal zaken contact met de kerk opnemen, zoals:

 • Bezoek aanvragen.
 • Van de predikant of een (pastoraal) contactpersoon om bepaalde  dingen te bespreken of om uw verhaal delen.

 • Melden van ziekte en/of ziekenhuisopname.
 • Om thuis of in het ziekenhuis bezoek van de  predikant te ontvangen. Ook om de ziekenhuisopname te laten afkondigen in de zondagse dienst en in De Wegwijzer te vermelden.

 • Melden van een Geboorte.
 • Stuur ook een geboortekaartje naar het postadres van de kerk. De geboorte wordt dan afgekondigd en in de Wegwijzer vermeld.

 • Aanvraag om te dopen.
 • Na het doorgeven van de doopaanvraag neemt de predikant contact met je op om o.a. de doopdatum af te stemmen. Voorafgaand aan elke doop vindt er een doopgesprek plaats met de predikant. De naam van de dopeling wordt tijdens de doopdienst ingeschreven in het doopboek.

 • Aanvraag om bevestiging van Huwelijk/Levensverbintenis.
 • Wie in de kerk een zegen willen vragen over hun levensverbintenis worden gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met  de predikant.

 • Melden van een Overlijden.
 • De nabestaanden of de uitvaartondernemer kan het overlijden doorgeven. Wij hebben als kerk woorden en rituelen tot onze beschikking, waarmee wij een waardige afscheidsdienst kunnen vormgeven. Dit doen we altijd in overleg met de nabestaanden. De dienst kan gehouden worden in de kerk of in een andere ruimte, zoals aula van het crematorium. Wanneer de kerk een rouwkaart ontvangt (sturen naar het postadres van de kerk) schrijven we de naam van de overledene in het gedachtenisboek in de kerk. Dit doen we tijdens de uitvaartdienst of de zondagse dienst in De Plaskerk.