Paasroute

Onderweg naar Pasen volgen we een zekere route, de paasroute.
Elke zondag op deze route heeft zijn eigen kleur en invulling.
Hoe dat eruit ziet, kun je op de zondagen in de kerkdiensten zien.
Daar zijn de gebruikte filmpjes en aanvullende informatie bij alle zondagen zijn te vinden 

Klik op de datum van de zondag en je vindt de informatie van die zondag.
Speciale aandacht is er voor de gezinnen met jonge kinderen.
Ook vind je er informatie over en een foto van de schikkingen.
Iedereen een goede paasroute gewenst en straks een fijne Pasen!

Namens het voorbereidingsteam

“Ik ben er voor jou”.

Project Liturgisch Bloemschikken 40 dagentijd en Pasen 2021.
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een liefdevol gebaar. Sommigen wonen ver weg, anderen wat dichterbij of bij ons om de hoek.
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hoe gaf Hij invulling aan het omzien naar elkaar, hoe spoort Hij ons aan het goede te doen, hoe geven we invulling aan de opdracht om elkaar lief te hebben?
In de bloemschikking van de komende periode, vanaf zondag 21 februari, komt dit thema tot uiting in de volgende vorm: verschillende onderdelen vormen samen een open hart. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. “Open” omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
Per zondag worden vaasjes gevuld met bloemen, planten of andere natuurlijke materialen die betrekking hebben op de lezingen. Tevens komt er een hedendaags voorwerp bij als symbool bij het thema.
De lezingen zijn uit het Marcus- en Johannes evangelie. Ze zijn in de nieuwsbrief en op de website te volgen.
Een goede tijd op weg naar Pasen gewenst!

Tekst liturgische schikking zondag 21 februari, 1e zondag 40 dagentijd.

Lezing is uit Marcus 1 : 9 – 15 , thema is “Ik ben er voor jou”. (verzoeking in de woestijn).
De schikking bestaat uit een open hart gevormd door vaasjes en stammetjes, als ondergrond ligt er een paars kleed. Kleur van deze tijd, inkeer en bezinning. In de schikking zijn bloemen verwerkt met een symbool: anemoon is teken van zorgzaamheid, toewijding.
Het gipskruit is ‘zuiver van hart’ en de takjes lavende: een geurend kruid, verzachtend en rustgevend>
Als voorwerp is deze zondag een knuffel toegevoegd.

Tekst liturgische schikking zondag 28 februari,

Open hart vorm van glaasjes en stammetjes
Als bloem de blauwe hyacinten, in de vaasjes en als
slinger rondom het hart. Blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. Jezus is met zijn leerlingen op een hoge berg en uit een wolk klinkt de stem van God “Hij alleen is mijn zoon, luister naar Hem”.

Voorwerp: telefoon, via de telefoon kan je er ‘voor iemand zijn’.

Liturgische schikking zondag 7 maart

Een open hartvorm van vaasjes en stammetjes. In de grotere vaasjes een aspidistrablad, als een beschermend schild. In de kleine vaasjes een viooltje, dat men mag schuilen in geborgenheid. In het open hart een vogelnestje, een warme, veilige plaats: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op “.

Om het hart een pad van stenen, de harde weg te gaan.

Voorwerp: sloffen, “Bij mij kun je thuis zijn”.