Opening Annahuis

De verbouwing van het Annahuis is klaar. Het resultaat mag er wezen: een prachtige uitbreiding van de grote zaal, maar het geheel is ook verduurzaamd. Het Annahuis is klaar voor de toekomst en mag nu een ontmoetings- en verbindingscentrum voor alle inwoners van de gemeente Raalte worden genoemd.

De feestelijke heropening vindt plaats op zondag 2 oktober om 11.30 uur. Het officiële gedeelte daarna duurt van 12.00 tot 13.00 uur. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
Na de middag is er open huis van 14.30 – 16.00 uur voor alle inwoners van Raalte.