Oogstgaveproject_2019

Oogstgaveproject Stöppelhaene 2019

Het project waarvoor tijdens Stöppelhaene 2019 geld wordt ingezameld is een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Lees voor meer info het persbericht: 

Al vanaf 2001 trekt jaarlijks een groep Sallandse vrijwilligers van de stichting Red Horse Company naar het Filipijnse eiland Negros om er orkaanbestendige huizen te bouwen. Het vissersdorp is inmiddels door de onbaatzuchtige inzet van deze vrijwilligers, maar zeker ook door de inzet van de eigen bevolking voorzien van enkele tientallen gezinswoningen. De kwetsbare vissersbevolking kan hierdoor weerstand bieden aan de natuurelementen, die hun
oude huizen in het verleden keer op keer verpletterden. Nog onlangs bouwde een kleine tiental Sallanders , in samenwerking met de lokale hulporganisatie, aan de verblijven in Old Sagay. Bij hun verblijf op dit eiland was er bovendien de confrontatie met de eenzijdige voedingsgewoonte. Het initiatief voor een tuinenproject was geboren!! Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur
moeten worden gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in. Donaties uit Salland worden ingezet voor de aanschaf van tuinmateriaal, afrastering, zaden, planten en fruitboompjes. Ook zal in scholing en opleiding
geïnvesteerd gaan worden, opdat dit tuinenproject de komende jaren een solide basis krijgt. Wat is de oogstgave hier bijzonder welkom. Wat zal uiteindelijk een gemeenschappelijke tuin bij deze kwetsbare, maar o zo dappere bevolking , het levenspeil drastisch verhogen. Van overleven naar een duurzame toekomst, op een wederopbouwlocatie voor slachtoffers van de verwoestende tyfoon Hayan in 2013. In augustus kan Salland middels de oogstgave hiervoor de aanzet geven. Naast de deurcollectes en de inzameling tijdens diensten kunt u een donatie doen via : NL45RABO0142967157 tnv oogstgave.