Oogstgaveproject

Oogstgaveproject 2022

Vluchtelingen in Nepal verdienen het

Stöppelhaene onderscheidt zich van elk ander feest met de oogstgave. Wat een mooi gebaar, wat een waardevolle dimensie. Het oorspronkelijke van Stöppelhaene als oogstdankfeest is tijdloos. De Werkgroep Oogstgave Raalte (WOR) initieert jaarlijks een oogstgaveproject.

Ook al zijn we bewust van het verdriet en het onrecht in onze eigen samenleving, met de oogstgave overstijgt Stöppelhaene haar eigen grenzen. In het rumoer van feestend Salland dragen we bij aan de primaire ontwikkeling van een bevolkingsgroep  elders. De inzameling, de collectes en  donaties rond de feestweek gaan rechtstreeks naar een oogstgaveproject.  Op Nepal ligt dit keer de focus. In twee vluchtelingenkampen wonen zo’n 6000 Buthaanse vluchtelingen zonder enige vorm van perspectief, zonder ondersteuning.                                   Sinds 2011 woont een kleine Bhutanese gemeenschap in Raalte.  Amber Singh Subba is één van hen. Van hieruit stelt hij alles in het werk om de overgebleven gezinnen in de Nepalese kampen zelfredzaam te maken. Hier in Raalte richtte hij de stichting DHF op: Displaced Himalayan Forum. Deze stichting zette, samen met de vrouwenbeweging in de kampen,  een land- en tuinbouwproject op. Hiermee kunnen tientallen gezinnen zichzelf bedruipen door het houden van varkens, kippen of geiten. Weer andere gezinnen vinden hun bestaan in de groenteteelt. Naast economische redzaamheid stijgt hun eigenwaarde, zal de gezondheid verbeteren en krijgt ook de jeugd perspectief.

Wat zou het mooi zijn als de oogstgave deze miskende bevolkingsgroep op het spoor zet van economische zelfstandigheid. Ja, de vluchtelingen verdienen het.                                               Tijdens Stöppelhaene vindt een deur aan deur-collecte plaats. Ook tijdens de diverse festiviteiten zal tijdens het Sallandse oogstfeest geld ingezameld worden.  Hier naast kan geld gestort worden op: Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57.    Nadere informatie op www.worraalte.nl