Oogstgave 2018 naar Thailand: project Mount Neverrest

Oogstgave 2018 naar Thailand: project Mount Neverrest

Op 12 uur vliegen en een treinreis van dik 10 uur is de bestemming bereikt. Een bergachtig gebied in het zuiden van Thailand. Hier bekommert Thai Child Development Foundation zich om een groep gehandicapte kinderen. Met een school als middelpunt, heeft zich in de loop der jaren een leefgemeenschap ontwikkeld van kinderen, vrijwilligers, ouders en kleine boeren.

Hulp van buitenaf zorgde ervoor dat de kwetsbare jeugd – in Thailand aan haar lot overgelaten-  in Pak Song begeleid en verzorgd werd.  Anno 2018 drogen de inkomsten via fondsen zienderogen op en hangt het voortbestaan van de school aan een zijden draadje.

Deels uit nood geboren, maar zeker ook met het oog op een duurzame toekomst, ontwikkelde de Stichting met twee Nederlanders in het bestuur, een masterplan. Met het Mount Neverrest-project wordt de irrigatie op de hellingen geregeld, wordt de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen. Hiermee genereert de school in de toekomst een dusdanige inkomstenbron waardoor niet alleen de school, maar ook de ouders en de lokale bevolking zelfredzaam worden.  De kwetsbare kinderen zijn verzekerd van een veilige opvang, een nuttige daginvulling en passende scholing op weg naar zelfredzaamheid.

Stoppelhaene heeft dit project omarmd als oogstgaveproject 2018. Het Mount Neverrest-project is voorgedragen door medewerkers van het Carmel College Salland. Samen met een groep leerlingen gaan zij het project vertegenwoordigen.                                                                                                                      Met de opbrengst van de Oogstgave 2018 wordt niet alleen het Mount Neverrest-project opgestart, maar ook een geweldige ontwikkeling waardoor de school én de lokale bevolking kunnen werken aan bestaanszekerheid. In deze gemeenschap rond hulpbehoevende kinderen is het motto niet meer ‘handen ophouden’ maar ‘handen uit de mouwen’. Met dank aan Salland!