Oecumenische dienst Stöppelhaene 2022

                  Raad van kerken Raalte-Broekland, 

Oecumenische dienst Stöppelhaene 2022.

We zijn blij dat we dit jaar weer gezamenlijk een Oecumenische dienst kunnen vieren.

Zondag 28 augustus  is er om 10.00 uur in de Sallandse Herberg op de Domineeskamp de traditionele oecumenische dienst.

Het thema van de dienst is: NIET VERGETEN WORDEN.

Voorgangers zijn ds. Richard Slaar en pastoor Ronald Cornelissen.

Het muziekkorps “Ons Genoegen” uit Heino zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor het Stöppelhaene Oogstgave project:

“Vluchtelingen in Nepal verdienen het”.

Na afloop van de dienst staat de koffie voor u klaar.