Busjes verjaardagsfonds:

Nu het kerkelijk bureau al geruime tijd niet meer op de 1e vrijdag van de maand is geopend kunnen de contactpersonen hun verjaardagsbusjes voortaan op maandag- en woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur laten legen op het kerkelijk bureau. Melden bij Jan Brinkhuis! 

Jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 van de Protestantse gemeente Raalte, opgesteld door het College van Kerkrentmeesters is beschikbaar voor degene die daar belangstelling voor heeft. U kunt hiertoe contact opnemen met Jan Brinkhuis,
E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl