Nieuw project Compassion

Nieuw Compassion project in Togo

Het Compassion project in Peru, waar ook onze gemeente financiëel aan heeft bijgedragen is inmiddels volledig gefinancierd. De afgelopen maanden is een nieuw Compassion project in Togo, de bouw van nieuwe klaslokalen bij een school,  gesteund. Tot begin volgend jaar blijft onze gemeente aan dit project bijdragen.

Met ingang van 2019 kiest het College van Diakenen een nieuw project. Daarover volgt t.z.t. meer informatie. Over het huidige (tijdelijke) project in Togo is o.a. het volgende te melden:

Togo ligt in West-Afrika. Het is een wat onbekender land, doordat het er relatief rustig is. Toch behoort Togo tot één van de armste landen ter wereld. Meer dan tweederde van de bevolking leeft in armoede.
Het merendeel van de bevolking leeft van de opbrengsten van het land. Op de kleine akkers verbouwen de boeren gierst, maïs, rijst en knolgewassen. De economie steunt in hoge mate op de uitvoer van enkele grondstoffen, zoals koffie, fosfaat, cement, cacao, katoen en pinda’s. De economische groei wordt gehinderd door de achteruitgang van de financiële sector, de verlaging van de prijzen van de exportproducten, tekort aan energie en het ontbreken van buitenlandse hulp. 

Sinds 2009 werkt Compassion in Togo. Momenteel nemen er 55.249 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 215 projecten. In Togo is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.
Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals: rijst, kip en fruit. Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport en landbouwles. Veel van de ouders helpen bij het bereiden van de maaltijden op de projecten.